Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Exposé szefa MSZ w Sejmie: „Zagrożeniem jest polityka Rosji”

11:12, 21.03.2018;   autor: msies;   źródło: PAP

– Pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada ona w Europie – powiedział szef MSZ przedstawiając w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Jacek Czaputowicz przedstawił cztery tezy – dotyczące pozycji Polski w świecie, Unii Europejskiej, bezpieczeństwa i stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz polityki wobec Rosji.


Podziel się:   Więcej

Po raz pierwszy taką informację, nazywaną exposé szefa MSZ, wygłosił Jacek Czaputowicz. W Sejmie obecny był prezydent Andrzej Duda. Debata nad informacją szefa resortu dyplomacji ma trwać – według zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu harmonogramu – do godz. 18.Jak powiedział szef MSZ w Sejmie, „źródłem atrakcyjności Polski i zarazem zdolności jej skutecznego oddziaływania na procesy decyzyjne, czy to jako sojusznika w ramach NATO, czy też partnera w strukturach Unii Europejskiej, jest jej zdolność do artykułowania interesów państw naszego regionu i działania w roli ich adwokata”. Podkreślił, że odbywać się to może przy pełnym poszanowaniu dla podmiotowości politycznej naszych partnerów z sąsiedztwa.

– Na Polsce, jako największym państwie w regionie, leży główny ciężar promocji i obrony zbieżnych z polskimi interesów naszych regionalnych partnerów – dodał szef MSZ.
 
 
 
...
 
UE w kryzysie

Mówiąc o Unii Europejskiej, powiedział, że znajduje się ona w kryzysie – zarówno w sferze instytucjonalnej, aksjologicznej, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego. Podkreślił, że kryzys procedur demokratycznych w państwach członkowskich i przeniesienie rzeczywistych procesów decyzyjnych do nieformalnych gremiów, prowadzi do osłabienia pozycji Unii, narastania eurosceptycyzmu i renacjonalizacji polityk państw europejskich.

Minister poruszył też temat zagrożenia dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych jakim jest polityka Rosji. – Rosja dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 r. i przyniósł Polsce przywrócenie niepodległości. Instrumentami osiągania tego celu są zaś destabilizacja licznych rejonów w bliższym i dalszym sąsiedztwie Polski, działanie na rzecz zaostrzenia podziałów politycznych wewnątrz poszczególnych państw, jak i między nimi, rozbijanie jedności transatlantyckiej, oraz pogłębianie podziałów wewnątrz Unii Europejskiej – mówił minister.

Bezpieczeństwo Polski oparte także na Sojuszu

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślił, że bezpieczeństwo narodowe Polski jest najwyższym priorytetem polskiej polityki zagranicznej. – Stare hasło każdej rozsądnej dyplomacji – przede wszystkim bezpieczeństwo – jest zatem także i naszym drogowskazem – zaznaczył szef resortu dyplomacji.

Jacek Czaputowicz mówił również, że bezpieczeństwo narodowe naszego kraju, oprócz oczywistego oparcia w systemie obronnym państwa polskiego, oparte jest na sile i spoistości Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zwrócił również uwagę na znaczenie naszej współpracy z innymi państwami w regionie. – We współpracy z Rumunią udało się zbudować solidarność państw, której wyrazem było powstanie „Bukaresztańskiej 9–tki”. Zgłoszone przez tę grupę państw naszego regionu postulaty wojskowego wzmocnienia wschodniej flanki NATO zostały przyjęte na szczycie w Warszawie w 2016 r. i wdrożone w roku ubiegłym – dodał. Minister podziękował również sojusznikom Polski za obecność ich wojsk na naszym terytorium.
Polska obecność na misjach wojskowych

Szef resortu dyplomacji podkreślił, że Polska stała się państwem, które dostarcza wspólnego bezpieczeństwa, a nie tylko jest jego odbiorcą. Zwrócił uwagę na obecność polskich żołnierzy w misjach natowskich na Łotwie i Rumunii. – Polska będzie dążyć do zwiększenia obecności wojskowej i infrastruktury NATO w regionie, uznając, że tylko wiarygodne, oparte na realnej sile, odstraszanie może zapewnić nam pokój i bezpieczeństwo – oznajmił podczas przemówienia minister.

Jacek Czaputowicz poinformował, że celem dyplomacji polskiej jest zwiększenie sprawności działania Sojuszu. – Będziemy dążyć do zapewnienia sił wsparcia, umocnienia sojuszniczej mobilności, realistycznego planowania oraz przyspieszenia procesów decyzyjnych. Nasze propozycje w tym zakresie są obecnie przedmiotem uzgodnień sojuszniczych – dodał.

Minister Jacek Czaputowicz mówił również, że Polska opowiada się za utrzymaniem przez Sojusz Północnoatlantycki polityki „otwartych drzwi”. – Chcemy rozwijać współpracę z państwami partnerskimi NATO, przede wszystkim z jego najbliższego otoczenia: Finlandią, Szwecją, Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, z którymi łączy nas daleko posunięta zbieżność poglądów na naturę zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego – zaznaczył.

Szef resortu dyplomacji poinformował także, że w 2017 r. Wojsko Polskie brało udział w 13 misjach zagranicznych – siedmiu NATO–wskich (w Afganistanie i Kosowie, na Łotwie, w Rumunii i w państwach bałtyckich oraz szkoleniowej na Ukrainie i misji dowodzenia Stałym Zespołem Sztabowym), trzech prowadzonych przez Unię Europejską (w Gruzji, Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Środkowej Afryki), dwóch koalicyjnych (w Kuwejcie i Iraku) oraz jednej bilateralnej – szkoleniowej na Ukrainie.
„Polska jest zdecydowanym przeciwnikiem Unii Europejskiej dwóch prędkości”

Jacek Czaputowicz powiedział, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej umacnia pozycję Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej, przynosząc naszemu krajowi wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych. Jednocześnie wyraził sprzeciw wobec Unii Europejskiej dwóch prędkości, a także wobec wiązania dostępu do unijnych funduszy z oceną przestrzegania praworządności.

Jacek Czaputowicz powiedział, że Komisja Europejska nie jest superrządem, a Parlament Europejski nie jest super–parlamentem, uprawnionymi do instruowania rządów i parlamentów narodowych. „Przypomnijmy, że art.5 ust.2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi: „Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie”, a „wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich” – mówił szef polskiej dyplomacji.

Jacek Czaputowicz podkreślił, że obywatele chcą, by ich głos miał znaczenie. Jak dodał, „rosnąca fala sprzeciwu wobec integracji na kontynencie europejskim nie jest przyczyną demokratycznej słabości Unii, lecz jej skutkiem. Nic zaś tak nie szkodzi idei integracji europejskiej jak faktyczna nierówność jej państw członkowskich wobec prawa, stosowanie podwójnych standardów i odchodzenie Komisji Europejskiej od roli obiektywnej strażniczki traktatów ku funkcji instrumentu w rękach państw największych”.

Szef MSZ zadeklarował, że Polska jest zdecydowanym przeciwnikiem Unii Europejskiej dwóch prędkości. Przekonywał, że oczywistym rezultatem utworzenia jądra Europy, czy Europy pierwszej prędkości byłoby przeniesienie każdego rzeczywistego procesu decyzyjnego z traktatowych instytucji Unii Europejskiej, w których reprezentowane są wszystkie państwa członkowskie, do nowo utworzonych instytucji strefy euro i gremiów nieformalnych.
Szef MSZ o praworządności w Polsce

Jacek Czaputowicz wyraził też sprzeciw wobec pomysłów powiązania dostępu do unijnych funduszy z oceną przestrzegania praworządności. – Praworządność jest wartością, którą cenimy, obawiamy się jednak, że niejasne kryteria mogą prowadzić do arbitralnego ograniczenia praw państw członkowskich – mówił minister. Dodał, że Unia Europejska powinna się opierać na regułach uniwersalnych, takich samych dla wszystkich, a doświadczenia procedury nadmiernego deficytu pokazują, że tego typu narzędzia nie mają charakteru obowiązującego wszystkich członków.

– Z ubolewaniem przyjęliśmy decyzję Komisji o uruchomieniu procedury przewidzianej w art. 7 TUE. Bronimy naszego prawa do przeprowadzenia reform wymiaru sądownictwa zgodnych z oczekiwaniami Polaków, wyrażonymi w ostatnich wyborach. Nie naruszają one zasad demokratycznego państwa prawa, a wręcz te zasady umacniają – mówił Jacek Czaputowicz. Przypomniał, że stanowisko Polski zostało zawarte w Białej księdze, którą przekazano instytucjom unijnym oraz państwom członkowskim. – Przedstawiamy w niej argumenty, dlaczego reforma sądownictwa była konieczna. Jesteśmy otwarci na dialog i merytoryczną dyskusję z Komisją Europejską i państwami członkowskimi – powiedział minister spraw zagranicznych.
Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Jacek Czaputowicz podkreśla, że obecność Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oznacza możliwość wpływania na sprawy globalne i współodpowiedzialność za problemy światowe. Minister spraw zagranicznych przedstawia w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku.

Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska będzie dbać o przestrzeganie podstawowych zasad prawa międzynarodowego: nienaruszalności granic, respektowania praw człowieka i wyrzeczenia się siły militarnej. Podkreślił, że jako członek Rady Bezpieczeństwa domagamy się zaprzestania destabilizujących działań Rosji wobec Ukrainy oraz podkreślamy konieczność pokojowego uregulowania konfliktu w Donbasie. Odnosząc się do tematu konfliktu w Syrii, powiedział, że Polska popiera deklarację z Genewy i negocjacje prowadzone pod przewodnictwem ONZ.

Jacek Czaputowicz przypomniał, że w maju Polska obejmie rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa. W ramach tego wydarzenia Prezydent Andrzej Duda poprowadzi debatę poświęconą umacnianiu zaufania do prawa międzynarodowego we współczesnym świecie. Ponadto Polska będzie przewodniczyć komitetowi przygotowawczemu konferencji przeglądowej Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, która odbędzie się w 2020 roku - w 50. rocznicę wejścia w życie tego Układu.
Relacje z Ukrainą

Minister mówił, że wagę dwustronnych relacji podkreśla ubiegłoroczna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie. "Jesteśmy przekonani, że partnerstwo polsko-ukraińskie jest trwałe i takim powinno pozostać" - powiedział Jacek Czaputowicz.

Szef MSZ podkreślał współpracę energetyczną, szkoleniowo-wojskową i komunikacyjną. Przypomniał, że na polskich uczelniach kształci się 35 tysięcy studentów z Ukrainy.

Jacek Czaputowicz przypomniał, że w tym roku przypada 100-lecie niepodległości zarówno Polski, jak i Ukrainy. "To także 75. rocznica masowych zbrodni popełnionych na Polakach na Wołyniu. Rocznice te niosą w sobie silny ładunek emocjonalny; powinniśmy napisać wspólny scenariusz uczczenia tych dziejowych wydarzeń" - powiedział minister. Podkreślił, że wprowadzony przez Ukrainę zakaz ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów jest trudny do zrozumienia i utrudnia prowadzenie dialogu.

Minister spraw zagranicznych nakreślił także relacje z Białorusią, Gruzją, Mołdawią, Armenią i Azerbejdżanem.
Rola Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii

Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że Niemcy są naszym głównym partnerem politycznym i gospodarczym w Unii Europejskiej oraz ważnym sojusznikiem w NATO. "Z zadowoleniem przyjęliśmy uznanie szczególnego znaczenia partnerstwa polsko-niemieckiego w programie nowego rządu. Potwierdza to także poniedziałkowa wizyta Kanclerz Angeli Merkel w Warszawie" - dodał szef resortu dyplomacji. W Sejmie trwa doroczne expose ministra spraw zagranicznych na temat priorytetów polityki zagranicznej Polski na rok 2018.

Minister spraw zagranicznych zaznaczył, że przyjazne relacje z Niemcami są warunkiem powodzenia wszelkich pozytywnych projektów zgłaszanych na forum Unii Europejskiej. Dodał, że w wielu obszarach działalności Unii, takich jak współpraca obronna, polityka fiskalna, czy konsekwencje Brexitu, oba kraje prezentują zbliżone stanowiska. "Doceniamy także rolę Niemiec w utrzymywaniu sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej agresją na Krymie i w Donbasie" - dodał szef resortu dyplomacji. Podkreślił jednocześnie, że Polska ma również świadomość spraw, które dzielą oba kraje. Wśród nich wskazał kwestie projektu budowy Nord Stream 2, a także kwestie reparacji wojennych za straty poniesione w czasie II wojny światowej.

Minister Jacek Czaputowicz wskazał również na Francję jako ważnego partnera Polski. "Łączą nas szczególne więzy historyczne. Z wdzięcznością wspominamy wsparcie Francuzów dla wolności i niepodległości Polski; dla Wielkiej Emigracji, paryskiej Kultury i Solidarności. Polacy cenią wysoko francuską kulturę" - zaznaczył.

Jacek Czaputowicz zapowiedział dalsze rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej. Dodał również, że Polska widzi we Francji kluczowego partnera we współpracy wojskowej, zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i w ramach NATO oraz Unii. Wśród ważnych europejskich partnerów minister wskazał również Wielką Brytanię. Minister podkreślił, że oba kraje współpracują zarówno na poziomie gospodarczym, biznesowym jak i naukowym. "W tym roku obchodzimy Polsko-Brytyjski Rok Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji. W maju odbędzie się Forum biznesowe. Prowadzimy prace nad stworzeniem nowego mechanizmu regularnych konsultacji w kwestiach gospodarczych" - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.
Sprzeciw wobec ustawy o IPN

Jacek Czaputowicz, wygłaszając w Sejmie informację na temat polskiej polityki zagranicznej, poruszył temat ustawy o IPN, która wzbudziła sprzeciw między innymi w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Szef MSZ powiedział, że debata wokół nowelizacji ustawy o IPN uświadomiła różnicę pamięci historycznej Polaków i Żydów. Podkreślił, że dbanie o prawdę historyczną to także zachowanie miejsc pamięci o Holokauście. "Przypominamy, że niezbędnym warunkiem przeprowadzenia Holocaustu było zniszczenie Państwa Polskiego. Jak długo ono istniało, tak długo broniło życia, bezpieczeństwa i wolności wszystkich obywateli Rzeczypospolitej" - podkreślił Jacek Czaputowicz. Przypomniał, że Polska nie współpracowała z okupantem w żadnej zorganizowanej formie, natomiast prowadziła z nim uporczywą walkę podziemną i na emigracji, alarmowała aliantów o losie eksterminowanych przez III Rzeszę Żydów, karała śmiercią akty współdziałania obywateli polskich w tej zbrodni. "Informowanie o tym światowej opinii publicznej będzie jednym z ważnych zadań polskiej dyplomacji" - zadeklarował minister.
Szef MSZ o Grupie Wyszehradzkiej i inicjatywie Trójmorza

Szef MSZ Jacek Czaputowicz powiedział, że rząd zauważa rosnącą chęć współdziałania w Grupie Wyszehradzkiej. Podkreślił, że rozwój współpracy regionalnej jest jednym z priorytetów polskiej polityki.

Jacek Czaputowicz mówił, że jest wdzięczny za solidarność okazaną Polsce przez Węgry w sporze z Komisją Europejską. Zaznaczył, że Grupa Wyszehradzkiej wypracowała zbieżne stanowisko w odniesieniu do kryzysu migracyjnego i procesu integracji europejskiej. Jacek Czaputowicz przypomniał, że grupa przedstawiła wspólną wizję przyszłości Unii Europejskiej podczas szczytu w Rzymie z okazji 60-lecia przyjęcia Traktatów.

Minister mówił, że wzmocnieniem polityki regionu będzie również rozwój Inicjatywy Trójmorza, która obejmuje 12 państw członkowskich Unii Europejskiej należących do regionu położonego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Szef MSZ podkreślił, że liczy na zacieśnienie i skonkretyzowanie tej współpracy, między innymi w postaci utworzenia Funduszu Trójmorza.

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
19-05-2019
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych