Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Rząd przedłużył program dożywiania dzieci

15:46, 10.12.2013;   autor: kaien;   źródło: PAP

Rząd podjął uchwałę przedłużającą działanie programu dożywiania na lata 2014-2020. Z budżetu państwa na jego finansowanie będzie przeznaczone 3,85 mld zł, natomiast samorządy wydadzą na ten cel 1,58 mld zł.


Podziel się:   Więcej

Projekt uchwały w sprawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie realizowany jest program na lata 2006-2013. Uchwała wydłuża program na kolejne lata, wprowadza także niezbędne korekty wynikające z monitoringu ustawy, np. uwzględnia konieczność objęcia dożywianiem sześciolatków.

Obecnie program obejmuje ok. 2 mln osób; szacuje się, że w kolejnych latach ta liczba się nie zmieni, a wśród osób objętych pomocą 1,1 mln będą stanowiły dzieci i młodzież - podało Centrum Informacyjne Rządu. Nie zmieni się także kwota przeznaczana na dożywianie: z budżetu państwa będzie to rocznie przynajmniej 550 mln zł, natomiast wielkość środków, które wyłożą samorządy wyniesie 225 mln zł rocznie (analogicznie jak w latach 2006-2013).

Z dożywiania będą korzystali uczniowie z terenów o wysokim poziomie bezrobocia, gmin wiejskich oraz osoby dorosłe – samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnoprawne.

W programie uczestniczy 2 477 gmin; tylko dwie gminy nie biorą w nim udziału, realizując dożywianie ze środków własnych – podało CIR.

W ubiegłym roku 838 gmin poinformowało, że udział ich środków własnych wyniósł ponad 40 proc. Z kolei w 2013 r. odnotowano wzrost liczby gmin, które zadeklarowały udział środków własnych na najniższym, bo 20 proc. poziomie (w 2012 r. takich gmin było 341, w 2013 r. już 530). W latach 2006-2012 utworzono w szkołach 1414 punktów żywieniowych - w tym 959 w szkołach wiejskich.

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji programu, które MPiPS co roku przedstawia parlamentowi, w zeszłym roku dożywianiem objęto ponad 1,9 mln osób, w tym ponad 310,2 tys. dzieci do siódmego roku życia, ponad 755,5 tys. uczniów i ponad 893,6 tys. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe - do 150 proc. kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (813 zł dla osób samotnych i 684 zł na osobę w rodzinie w przypadku rodzin). Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu go.

Program przewiduje pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach programu realizowane są również działania dotyczące tworzenia nowych lub doposażenia istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków i dowozu posiłków.

Aby otrzymać środki z budżetu na realizację programu, gmina musi wyłożyć przynajmniej 40 proc. przewidywanych kosztów. Na uzasadniony wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, jednak udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 proc.

Część organizacji pozarządowych zajmujących się dożywianiem dzieci, np. Polska Akcja Humanitarna, uważa, że konieczność wyłożenia własnych środków jest dla części gmin barierą nie do przejścia, skutkiem czego nie są w stanie realizować programu, a dzieci na tych terenach nie korzystają z dożywania, choć powinny być objęte tą formą pomocy.

Z drugiej strony rzecznik praw dziecka Marek Michalak podkreśla, że od lat do jego biura nie wpływają skargi dotyczące dożywania, co pozwala przypuszczać, że wszystkie dzieci potrzebujące tej formy pomocy, otrzymują ją.

Kontynuacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do 2020 r. pozwoli zaliczyć go do krajowych działań w zakresie zwalczania ubóstwa przy planowaniu programu operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na lata 2014-2020.

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30      
26-04-2018
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych