Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd zajmie się Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019–2022

09:52, 24.04.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Rząd zajmie się w środę Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019–2022, którego częścią jest „Program konwergencji. Aktualizacja 2019”. Resort finansów przewiduje w nim, że w 2019 r. PKB wzrośnie o 4 proc., a deficyt wyniesie 1,7 proc. PKB.


Podziel się:   Więcej

Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP), jak napisano w dokumencie, uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku, stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Obejmuje on dwie części: Program konwergencji (APK) oraz określenie celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Do końca kwietnia APK zostanie przekazany Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin.

„Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki budżetowej państwa, większość działań fiskalnych powoduje bowiem konsekwencje wykraczające poza cykl roczny” – tłumaczy MF.

W APK napisano, że w 2018 r. tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 5,1 proc. i było najwyższe od 2007 r. Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE i w kolejnych latach pozostanie pod tym względem w czołówce UE, zwłaszcza na tle największych gospodarek.

„W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4 proc. W 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7 proc., a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio o 3,4 proc. i 3,3 proc.” – czytamy w Programie.

Gadomski: odsetek PKB na zdrowie w 2019 większy niż wymagany ustawowo
Ministerstwo finansów przypomina, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w 2018 r. do 0,4 proc. PKB, co jest najlepszym wynikiem od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wyjaśniono, że redukcji deficytu sprzyjały działania uszczelniające system podatkowy, jak również dobra sytuacja makroekonomiczna.

„Szacuje się, że deficyt strukturalny ukształtował się na poziomie 1,2 proc. PKB, tj. o 0,6 pkt. proc. niższym niż w roku poprzednim. Oznacza to osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego (MTO) w akceptowalnym dla Komisji Europejskiej paśmie odchyleń. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniżył się z kolei do 48,9 proc.” – zaznaczono.

Resort finansów przewiduje, że w 2019 r. saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie ujemne i wyniesie minus 1,7 proc. PKB, zaś w 2020 r. będzie dodatnie w wysokości plus 0,2 proc. PKB. Zgodnie z prognozami MF nadwyżka sektora finansów publicznych wzrośnie w 2021 r. do 0,3 proc., ale w kolejnym roku sektor ponownie zanotuje deficyt w wysokości 0,6 proc. PKB.

Zdaniem resortu finansów spodziewana nadwyżka w 2020 r. będzie miała charakter statystyczny. Związane jest to z planowanymi wpływami z tytułu opłat od środków przenoszonych na indywidualne konta emerytalne z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Poza tym na poziom dochodów wpłyną jednorazowe przychody z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Przestrzeganie reguł fiskalnych

Autorzy dokumentu tłumaczą, że w celu przygotowania Polski na skutki potencjalnych szoków zewnętrznych (Brexit) i oczekiwanego spowolnienia w gospodarce światowej kluczowe jest zapewnienie przestrzeni fiskalnej, która przy zachowaniu długookresowej stabilności finansów publicznych pozwoli na stabilizację wzrostu gospodarczego na bezpiecznym poziomie.

„Osiągniecie tego celu zapewnia przestrzeganie reguł fiskalnych, w tym w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej, która na mocy ustawy o finansach publicznych wyznacza maksymalny poziom wydatków budżetu państwa, jaki można zaplanować w ustawie budżetowej” – czytamy w dokumencie.

Wyjaśniono, że w horyzoncie Programu przewidywane jest wdrożenie istotnych działań w obszarze polityki społeczno–gospodarczej. Obejmują one w szczególności: rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na każde dziecko; kontynuację obniżania klina podatkowego; odbudowę połączeń autobusowych. Zaznaczono, że zostały one uwzględnione w scenariuszu makrofiskalnym w Programie.

Ministerstwo finansów zapowiada kontynuację uszczelniania systemu podatkowego oraz wprowadzenie nowych rozwiązań po stronie dochodowej i wydatkowej, które umożliwią realizację wskazanych działań przy respektowaniu stabilizującej reguły wydatkowej.
Wskazano na: „uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększanie ściągalności podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz danin środowiskowych; poszerzanie bazy podatkowej i składkowej; zwiększenie efektywności makroekonomicznej klina podatkowego; zmiany systemowe w podatkach, składkach i w zakresie systemu zabezpieczenia emerytalnego; zmiany w świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; priorytetyzację i racjonalizację wydatków w ramach nieprzekraczalnego limitu wydatków stabilizującej reguły wydatkowej”.

Zmiany o charakterze systemowym

W APK podano, że obok wprowadzonych już działań służących uszczelnieniu systemu dochodów podatkowych, takich jak m.in. mechanizm podzielonej płatności, JPK, STIR, od 2020 r. planowane są kolejne zmiany o charakterze systemowym takie jak: wprowadzenie „testu przedsiębiorcy”; opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych; uszczelnienie opłaty recyklingowej; indeksacja stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie; wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Poza tym planowane jest ograniczenie klina podatkowego przez zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają one polegać na likwidacji podatku PIT dla pracowników do ukończenia 26. roku życia (dla dochodów do wysokości 42 tys. 764 zł), obniżeniu kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, obniżeniu stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. dla dochodów do wysokości 42 tys. 764 zł.

Dodatkowo zakładane jest uszczelnienie od września 2019 r. danin środowiskowych leżących we właściwości Ministra Środowiska.

Łapiński: Rząd zrobi wszystko, by europejski budżet był dla Polski jak najlepszy

Kalendarz transmisji

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 
25-08-2019
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych