zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Będą zmiany regulacji dot. kredytów dla studentów medycyny

12:51, 03.03.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Rząd planuje jeszcze w I kwartale tego roku przyjąć regulacje dotyczące wprowadzenia do polskiego systemu szkolnictwa wyższego kredytu na studia medyczne z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia – podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.


Podziel się:   Więcej

Projekt nowelizacji ustaw – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty opracowuje resort zdrowia. Rząd planuje go przyjąć w jeszcze I kwartale 2021 roku. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest ograniczenie liczby lekarzy wyjeżdżających z Polski po studiach oraz wzrost liczby lekarzy specjalistów, w szczególności w dziedzinach medycyny uznanych za priorytetowe. „Ma to służyć przede wszystkim samym pacjentom” – wskazał resort.

Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że koszt kształcenia na kierunku lekarskim w ciągu 6 lat wynosi od 200 do 250 tys. zł. Przy założeniu, że do pracy w krajach UE, zgodnie z centralnym rejestrem lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską, od 1 maja 2004 roku do 2019 roku wyjechało 16 tys. lekarzy, kosztowało to budżet państwa około 4 mld zł.

Dlatego też Ministerstwo Zdrowia, by powtrzymać odpływ kadry medycznej zaproponowało „wsparcie, ze środków budżetu państwa, osób podejmujących i odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia”. Chodzi o studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych.

Studia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo także w formie niestacjonarnej
„Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia” – wynika z projektu.

Kredytowanie studiów, według propozycji resortu, ma odbywać się w transzach. Środki wypłacane mają być przez podmiot udzielający kredytu na wyodrębniony rachunek uczelni przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat. Kredyt ma być udzielany na preferencyjnych warunkach – nisko oprocentowany. Student będzie mógł wystąpić też o wcześniejszą spłatę kredytu, o wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty kredytu. Będzie istniała też możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – zgodnie z projektem – powstanie specjalny Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Jego przychodami będą „dotacje celowe z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz inne zwiększenia”.

Z Funduszu pokrywane będą: odsetki, umorzenie kredytu, koszt obsługi zadania przez BGK.

„Młodzi w Pałacu”. Wideokonferencja z udziałem prezydenckich doradców

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
16-04-2021
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych