zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Po posiedzeniu rządu

Zmiany w programie „Kultura +”

19:31, 27.12.2012;   autor: em|en, df;   źródło: PAP

Rada Ministrów wprowadziła zmiany w uchwale dotyczącej programu wieloletniego „Kultura +”, zaproponowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Zmiany dotyczą głównie zasad finansowania programu.


Podziel się:   Więcej

Zmiana w uchwale dotyczy przesunięcia planowanych wydatków w latach 2012-2015. W związku z tym łączne nakłady na program „Kultura +” wyniosą 369,761 mln złotych; z czego 270 mln zł pokrywa budżet państwa, a 78,511 mln zł budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletni Program Rządowy Kultura + ma dwa priorytety. Pierwszy z nich to „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie. Dzięki niemu wspierane są remonty, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków bibliotek w małych gminach.

W czwartek Rada Ministrów wprowadziła znaczące zmiany dotyczące tego priorytetu. „Ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie priorytetem »Biblioteka«. Infrastruktura bibliotek+ konieczna stała się zmiana wysokości wydatków w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu. Jak wskazywali beneficjenci, powodem zmniejszonego zainteresowania była bariera finansowa, polegająca na konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 60 proc. kosztu zadania. Taka kwota bardzo często przekraczała możliwości budżetów gmin oraz wnioskodawców” – czytamy w komunikacie przesłanym przez Centrum Informacyjne Rządu.

Nowe zapisy w uchwale wprowadzają głównie zmianę w finansowaniu programu „Kultura+”. „75 proc. kosztów będzie pokrywał budżet państwa, resztę, czyli 25 proc., będzie stanowił wkład własny projektodawcy. Podniesiony zostanie limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1,875 mln zł” – czytamy dalej w komunikacie.

W nowej uchwale zaproponowano również wprowadzenie 36-miesięcznego limitu czasowego na wykonanie zadania. „Pozwoli to wydatkować środki własne beneficjentów w okresie czterech lat budżetowych. Rozszerzony będzie ponadto krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne, dla których założycielem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (obecnie gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców). Zmiany te mają zapewnić większe zainteresowanie samorządów i spowodować wzrost liczby realizowanych projektów” – podało CIR.

W czwartkowej uchwale zaproponowano także przesunięcie wydatków na priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” z roku 2012 na lata następne. Łączna wysokość tych środków to 41,251 tys. zł.

Drugim priorytetem programu „Kultura+” jest „Digitalizacja”, która ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, przez digitalizację zbiorów i rozbudowę pracowni digitalizacyjnych. Priorytet ten zarządzany jest przez Narodowy Instytut Audiowizualny.
W czwartek zapisano zmianę finansową dla tego priorytetu, zmieniając proporcje między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. „Powodem jest – jak podaje komunikat CIR – większe niż oczekiwano zainteresowanie jego realizacją. Zgodnie z nowym zapisem, do 60 proc. wzrośnie udział wydatków bieżących w budżecie priorytetu na 2013 rok, a w latach 2014 i 2015 wyniesie on do 70 proc.”.

W uchwale pojawił się także zapis o powołaniu nowego Centrum Kompetencji. „Chodzi o digitalizację zbiorów muzealnych finansowanych poza trybem naboru wniosków. Centrum zostanie powołane w 2013 r. Spowoduje to konieczność zwiększenia środków przeznaczonych dla Centrów Kompetencji z 37.973 tys. do 40.973 tys. zł. Jednocześnie pula środków przeznaczonych na tryb konkursowy zmniejszy się o 1 mln zł od 2013 r.” – czytamy w komunikacie.

Celem realizowanego w latach 2011-2015 Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ jest zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich oraz wiejsko-miejskich poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów muzeów, bibliotek i archiwów w Polsce.

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
24-09-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych