zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Bez poprawek do projektu ws. rozbudowy magazynu paliw i ropy „Góra”

16:40, 26.01.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Żadnych poprawek nie zgłoszono w środę podczas II czytania w Sejmie projektu ws. objęcia przepisami tzw. specustawy rurociągowej całego procesu rozbudowy możliwości kawernowego magazynu ropy i paliw „Góra”, w tym budowy nowej kopalni soli Lubień Kujawski.


Podziel się:   Więcej

W związku z niezgłoszeniem poprawek Sejm ma głosować nad całym projektem w czwartek. Magazyn „Góra” należy do PKN Orlen i może pomieścić 6,1 mln m sześc., w tym 4,2 mln m sześc. ropy oraz ok. 1,9 mln m sześć. paliw. Pojemności tego magazynu stanowią ok. 51 proc. krajowych w przypadku ropy naftowej i 34 proc. paliw ciekłych. Jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, magazyn „Góra” to jedyny w Polsce kawernowy magazyn na węglowodory ciekłe, który nie został dostosowany jeszcze do rygorów ustawy o zapasach ropy i paliw pod kątem dostępności zawartości.

Sejm odrzucił najważniejsze zmiany Senatu do ustawy gazowej
Obecne parametry wytłaczania powodują, że tylko 4,5 mln m sześc. zapasów spełnia ustawowe rygory zapasów interwencyjnych. Zgodnie z okresem przejściowym docelowo, od 2029 r., całość zapasów w magazynie „Góra” ma spełniać rygory ustawy, co oznacza możliwość ich wytłoczenia w ciągu 90 dni.

Aby to osiągnąć, konieczna jest rozbudowa rurociągów paliwowych oraz solankowych, węglowodory wytłacza się bowiem z kawerny za pomocą solanki. Do dyspozycji w razie potrzeby musi być zatem jej odpowiednia ilość. Obecne źródła solanki w kopalniach soli IKS Solino zaczną się wyczerpywać od 2025 r., dlatego niezbędne jest zdobycie nowego źródła na wiele lat w przód i będzie to nowa kopalnia Lubień Kujawski.

Ze względu na znaczenie i terminy proponuje się zatem w projekcie objęcie rygorami specustawy rurociągowej szeregu inwestycji. Rygor ten przewiduje przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych itd.

„Ustawowo regulujemy kwestię przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy”
Pierwsza część inwestycji dotyczy rozbudowy lub przebudowy magazynu „Góra” i jego infrastruktury. To m.in. budowa rurociągów solankowych: Janikowo - Góra, Mątwy - Janikowo i Przyjma - Janikowo, następnie rozbudowa i przebudowa rurociągu wody technologicznej Wójcin - Przyjma, wykonanie otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli Góra i Kopalni Soli Mogilno, rozbudowa lub przebudowa naziemnej infrastruktury technicznej, budowa rurociągu produktów naftowych Góra - Wielowieś, a także rozbudowa ropociągu Góra - Żółwieniec.

Druga grupa zadań dotyczy budowy otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Lubień Kujawski. To m.in. budowa zakładu górniczego, otworów eksploatacyjnych, infrastruktury, budowa rurociągów wody technologicznej oraz rurociągów solanki na potrzeby działania kopalni oraz magazynu w Górze, w szczególności rurociągu wody technologicznej Włocławek - Lubień Kujawski oraz rurociągu solanki Góra - Lubień Kujawski.

Projekt noweli ustawy w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy - w Sejmie
Dodatkowo przewiduje się budowę rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych, solanki lub wody w celu zmiany trasy istniejących.

Projekt zakłada również objęciem regulacjami specustawy także infrastruktury do budowy i eksploatacji magazynu gazu Damasławek, który zamierza zbudować na własne potrzeby operator przesyłowy gazu Gaz-System.

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do wdrożenia Pakietu Mobilności