zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Czternasta emerytura. Komisja sejmowa przeciw poprawkom Senatu

19:33, 23.02.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny we wtorek opowiedziała się przeciw poprawkom Senatu do ustawy w sprawie czternastej emerytury. Senatorowie proponowali m.in., by czternastki w pełnej wysokości otrzymali wszyscy emeryci i renciści bez względu na wysokość ich świadczeń.


Podziel się:   Więcej

W tym roku emeryci i renciści, oprócz trzynastej emerytury, mają otrzymać także czternastą. Dodatkowe świadczenie ma być wypłacane w listopadzie w wysokości minimalnej emerytury (będzie ona wówczas wynosiła prawdopodobnie 1250,88 zł brutto).

Rząd szacuje, że czternastki otrzyma 9,1 mln osób. Nie wszyscy dostaną jednak świadczenie w takiej samej kwocie, ponieważ w ustawie przewidziano próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto. Oznacza to, że ok. 1,2 mln osób pobierających wyższe emerytury będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę (czyli czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł).

Czternastek nie otrzyma 500 tys. emerytów pobierających najwyższe świadczenia (w wysokości ok. 4,2 tys. zł).

Poprawki zgłoszone przez Senat


Senat w piątek zaproponował zniesienie progu dochodowego, oceniając, że takie różnicowanie seniorów jest nieuzasadnione.

„Ich sytuacja życiowa jest podobna, generalnie są to emeryci lub renciści, osoby nieczynne zawodowo ze względu na wiek i stan zdrowia oraz przyczyny, które spowodowały konieczność bycia poza rynkiem pracy, ustawa zaś w brzmieniu przyjętym przez Sejm, przyznając jednorazowe świadczenie pieniężne, stwarza wśród uprawnionych dalsze podziały, które nie są uzasadnione” – czytamy w stanowisku Senatu.

We wtorek posłowie z sejmowej komisji polityki społecznej negatywnie zaopiniowali tę propozycję izby wyższej. Komisja opowiedziała się również przeciw dwóm kolejnym poprawkom Senatu, przewidującym, że czternastki byłyby finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego, który został stworzony w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością.

– Mamy zapewnione środki z budżetu państwa zasilające Fundusz Solidarnościowy, czyli nie odbywa się to kosztem żadnych innych działań, które są w Funduszu Solidarnościowym – te działania dotyczące osób niesamodzielnych, osób niepełnosprawnych, będą kontynuowane. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia. W tegorocznym Funduszu Solidarnościowym nie zaciągamy żadnej pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej – zapewniał we wtorek wiceminister Stanisław Szwed.

Senat rozpoczął prace nad ustawą w sprawie czternastej emerytury

11,4 mld zł na czternastki


Na wypłatę czternastek rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł. Większość emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie otrzyma w listopadzie. W wyjątkowych sytuacjach czternastki będą wypłacane w grudniu – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturą. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Na wypłatę czternastek rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł