zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Dodatkowe posiedzenie Senatu. Izba zajmie się ustawą o rekompensatach już we wtorek

21:09, 17.09.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Senat zajmie się w pierwszym możliwym terminie ustawą o rekompensatach dla przedsiębiorców z terenów objętych stanem wyjątkowym – poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Zapowiedział, że posiedzenie izby zwołał na najbliższy wtorek.


Podziel się:   Więcej

Sejm przyjął w piątek ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy – czerwca, lipca i sierpnia.

„Senat RP zajmie się w pierwszym możliwym terminie ustawą o rekompensatach dla przedsiębiorców z terenów objętych stanem wyjątkowym” – napisał na twitterze marszałek Tomasz Grodzki tuż po przyjęciu ustawy przez Sejm. „Zadbamy o to, by przedsiębiorcy nie ucierpieli w wyniku działań władzy” – dodał. Zaznaczył też, że zwołał posiedzenie Senatu na wtorek, 21 września.

Ustawa zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać podmiotom świadczącym usługi lub prowadzącym działalność na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Chodzi o przedsiębiorców i rolników świadczących usługi hotelarskie (jak tłumaczono podczas pierwszego czytania projektu – agroturystyka do pięciu pokoi), pilotów wycieczek, przewodników turystyki, firm gastronomicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Ustawa zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać podmiotom świadczącym usługi lub prowadzącym działalność na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Chodzi o przedsiębiorców i rolników świadczących usługi hotelarskie (jak tłumaczono podczas pierwszego czytania projektu – agroturystyka do pięciu pokoi), pilotów wycieczek, przewodników turystyki, firm gastronomicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Rekompensata ma także przysługiwać przedsiębiorcom – organizatorom turystyki lub podmiotom ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także – co przyjęto w poprawce w pierwszym czytaniu po wniosku klubu KO – podmiotom zajmującym się dzierżawą i wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i turystycznego (np. rowerów, czy kajaków), którzy świadczą te usługi na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Rekompensata z budżetu państwa ma przysługiwać za okres obowiązywania stanu wyjątkowego. Gdyby stan ten miał być skrócony lub wydłużony, kwota rekompensaty ma być proporcjonalna do tego czasu.

Warunki otrzymania rekompensaty


Aby dostać rekompensatę, uprawniony podmiot musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego wojewody. Mają się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu. Decyzję ws. rekompensaty wojewoda ma wydawać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Decyzja wojewody jest ostateczna i prawomocna. Jeśli dochodzona rekompensata ma przekroczyć kwotę 65 tys. zł, wojewoda – aby zweryfikować dane z wniosku – obligatoryjnie przeprowadzi kontrolę, w innych przypadkach może, ale nie musi jej zlecić.

Przychody z tytułu rekompensaty nie są opodatkowane. Jednocześnie wnioskodawca może się ubiegać o odszkodowanie od Skarbu Państwa jako wyrównanie straty majątkowej z działalności ograniczonej wprowadzeniem stanu wyjątkowego i z tytułu utraconych korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby nie było ograniczeń. Jeśli wnioskodawcy zostanie wypłacona rekompensata, nie przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni mocą rozporządzenia prezydenta RP w związku z sytuacją na polsko–białoruskiej granicy. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części województw podlaskiego i lubelskiego.


Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w zw. ze stanem wyjątkowym