zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Edukacja klimatyczna tematem posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Młodzieży

07:29, 21.12.2021;   autor: akune;   źródło: KPRP, Twitter

W Pałacu Prezydenckim, w ramach kolejnego posiedzenia Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju, odbyła się w poniedziałek dyskusja na temat „Młodzi a edukacja klimatyczna – wyzwania i potrzeby”.


Podziel się:   Więcej

W posiedzeniu, które prowadził przewodniczący Rady Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta, wzięli udział: Bogna Janke, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz doradcy prezydenta: Błażej Spychalski, Andrzej Zybertowicz i Paweł Sałek.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele ministerstw: Edukacji i Nauki, Klimatu i Środowiska oraz Rozwoju i Technologii. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały prezentacje przygotowane przez członków Rady. Adam Dziedzic, prezes Zarządu United Nations Association Poland, mówił o możliwościach angażowania się młodzieży w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ).

Sylwia Łyskawka, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej, przedstawiła postulaty dotyczące sposobu prowadzenia edukacji klimatycznej oraz wskazała istotne różnice pomiędzy edukacją klimatyczną a edukacją ekologiczną.


Edukacja klimatyczna tematem posiedzenia Rady ds. Młodzieży


Prezydencka Rada ds. Młodzieży rozmawiała o stażach dla młodych
Alina Prochasek, przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, przedstawiła założenia Klimatycznego Dialogu Młodzieżowego, który postuluje m.in. wprowadzenie obowiązkowych zajęć ekologicznych i klimatycznych w polskich szkołach. Mówiła także o znaczeniu rozwijania pomocy udzielanej uczniom i nauczycielom w radzeniu sobie z depresją klimatyczną i ogólnie problemami ze zdrowiem psychicznym.

Tematem, który pojawiał się wielu wypowiedziach, był postulat budowy w Polsce muzeum lub muzeów historii naturalnej, dzięki czemu możliwe byłoby zdobycie przez młodych ludzi dodatkowej wiedzy, jak zmienia się na przestrzeni czasu klimat i biosfera, a przy tym – nauka odbywałaby się w niekonwencjonalnej, ciekawej formie.


Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Młodzieży
W trakcie obrad wysłuchano również wystąpień przedstawicieli: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którzy przedstawili bieżącą sytuację dotyczącą edukacji klimatycznej.

Szczegółowo omówiono aktualne i potencjalne koncepcje wdrożenia edukacji klimatycznej i ekologicznej w polskich szkołach. Akcentowano także już prowadzone intensywne działania na rzecz edukacji klimatycznej w Polsce oraz perspektywy poszerzenia tego rodzaju inicjatyw.

Podkreślano również znaczenie bezpośredniego kontaktu z przyrodą dla rozwoju wiedzy na temat ekologii i klimatu, np. poprzez zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej połączone z odwiedzaniem obszarów leśnych. Omawiano również osiągnięcia Polski w staraniach na rzecz zachowania wartości przyrodniczych naszego regionu Europy.


Prezydent Duda powoła Radę ds. Młodzieży
W trakcie dyskusji zwracano uwagę na konieczność rozróżnienia edukacji klimatycznej i szeroko pojętej polityki klimatycznej. Akcentowano potrzebę prowadzenia nieustającej i pogłębionej debaty na temat prowadzonej polityki klimatycznej, szczególnie w wymiarze europejskim, przy uwzględnieniu m.in. dostępnych technologii magazynowania energii oraz ścierających się interesów. W toku dyskusji podkreślano także korzyści, jakie przyniesie dla społeczeństwa współcześnie a także dla przyszłych pokoleń – wprowadzenie edukacji klimatycznej.

Podsumowując spotkanie, przewodniczący Rady, Łukasz Rzepecki podkreślił wagę dyskusji o wyzwaniach związanych z edukacją klimatyczną. Zaznaczył ponadto, że Rada – doceniając wagę omawianych dziś zagadnień – z pewnością będzie powracać w swoich pracach do kwestii zarówno edukacji ekologicznej, jak i klimatycznej.


Prezydencka Rada ds. Środowiska o pakiecie Fit for 55

Kalendarz transmisji

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    
15-08-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych