zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

E-opłaty za przejazd drogami krajowymi: przedpłata lub płatność okresowa z zabezpieczeniem

15:27, 02.12.2022;   autor: akune;   źródło: PAP

Opłatę elektroniczną za przejazd drogami krajowymi, objętymi poborem opłat, będzie można wnosić jako przedpłatę albo płatność okresową z zabezpieczeniem – wynika z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów.


Podziel się:   Więcej

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, w rozporządzeniu uregulowane zostaną kwestie wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, dokonywania zwrotu pobranych opłat elektronicznych, przekazywania opłat elektronicznych oraz kar grzywny na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego oraz ustanawiania zabezpieczenia w sposób jednoznaczny dla wszystkich uczestników wymienionych procesów.

„(...) opłatę elektroniczną wnosi się w jednym z dwóch trybów: jako przedpłatę albo płatność okresową z zabezpieczeniem” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Dodano, że takie rozwiązania obowiązują w innych państwach Unii Europejskiej, w których działają elektroniczne systemy poboru opłat, np. Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji.


Adamczyk: Nie stać nas na utrzymywanie bez końca darmowych autostrad
Wskazano w nim, że w trybie przedpłaty opłata jest wnoszona przed rozpoczęciem korzystania z dróg krajowych lub ich odcinków oraz wskazano minimalną kwotę (20 zł) pozwalającą na rozpoczęcie korzystania z dróg krajowych lub ich odcinków, za przejazd którymi jest pobierana opłata elektroniczna.

Kwota pierwszego zasilenia środków na koncie wynika z uwzględnienia maksymalnej opłaty należnej za przejazd płatnymi odcinkami autostrad A2 i A4 (9,90 zł i 16,20 zł). Z kolei w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem opłata jest wnoszona po dokonaniu przejazdu i naliczeniu należnej opłaty.

Korzystający z dróg publicznych będzie miał możliwość wniesienia opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem po wcześniejszym zatwierdzeniu zabezpieczenia przez pobierającego opłatę elektroniczną.


Ustawa znosząca bramki na państwowych autostradach z podpisem prezydenta
„W omawianym przepisie zawarto również wzór służący do obliczania minimalnej kwoty zabezpieczenia. Okres 45 dni, według którego określa się minimalną kwotę zabezpieczenia, wynika z faktu, że korzystający z dróg publicznych będzie otrzymywał dokument informujący o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej nie rzadziej niż raz w miesiącu, a termin wniesienia opłaty określony zostanie w ww. dokumencie. Konieczne jest więc określenie okresu dłuższego niż miesiąc kalendarzowy dla ustalenia minimalnej kwoty zabezpieczenia, który zabezpieczać będzie interes strony publicznej” – wskazano w uzasadnieniu.

Dodano, że we wzorze na obliczenie minimalnej kwoty zabezpieczenia znalazł się również współczynnik wynoszący 1,3, co wynika stąd, że często trudno będzie precyzyjnie określić przewidywaną liczbę kilometrów przejechanych po drogach publicznych podlegających opłacie elektronicznej w ciągu 45 dni.


Komisja Infrastruktury za odrzuceniem ustawy znoszącej bramki na autostradach
„Dzięki zastosowaniu ww. współczynnika zostaną ograniczone sytuacje, wynikające z okoliczności często nieprzewidywalnych, powodujące, że podmiot pobierający opłatę nie będzie dysponował wystarczającym zabezpieczeniem w przypadku braku uiszczenia opłaty elektronicznej przez korzystającego z dróg publicznych w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem. Regulacja powyższa ma więc zabezpieczyć należności przysługujące Krajowemu Funduszowi Drogowemu” – wyjaśniono.

W projektowanym rozporządzeniu zapisano zasady wnoszenia nowego zabezpieczenia oraz jego zwrotu w postaci gotówkowej, a także kwestie trybu i terminu wnoszenia reklamacji w zakresie prawidłowości naliczonej lub wniesionej opłaty elektronicznej.


Projekt wydłużający okres przejściowy po wprowadzeniu systemu e-TOLL wraca do komisji
„Złożenie reklamacji nie zwalnia korzystającego z dróg publicznych z obowiązku wniesienia opłaty. Uregulowany został także sposób i termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację oraz sposób postepowania w przypadku odmowy uznania reklamacji lub uznania reklamacji w całości lub części” – podano w uzasadnieniu.

„Reklamacja daje możliwość wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości przy naliczaniu opłaty w oparciu o procedurę opisaną w rozporządzeniu, gdyby takie nieprawidłowości powstały. Analogiczne rozwiązanie okazało się niezwykle przydatne w dotychczasowej praktyce, dlatego też zdecydowano o jego przyjęciu również w projektowanym rozporządzeniu” – dodano.


W Sejmie drugie czytanie projektu noweli ustawy o autostradach płatnych

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28     
04-02-2023
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych