zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Glapiński: NBP wzorowo wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych obowiązków

11:16, 18.07.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

– Wyniki makroekonomiczne polskiej gospodarki wskazują jednoznacznie, że Narodowy Bank Polski wzorowo wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków - powiedział w czwartek w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński. Inflacja jest zgodna z celem inflacyjny NBP - dodał.


Podziel się:   Więcej

– Jednocześnie wzrost gospodarczy jest wysoki i zrównoważony, a sektor bankowy funkcjonuje efektywnie i stabilnie – powiedział Glapiński prezentując w czwartek sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2018 roku.

Prezes NBP przypomniał, że zgodnie z konstytucją bank centralny odpowiada za wartość polskiego pieniądza. – Ponadto, ustawa o NBP wskazuje, że podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP – mówił.

Glapiński wskazał, że NBP dąży do utrzymania stabilności cen, wykorzystując strategię tzw. celu inflacyjnego. – Od 2004 roku cel inflacyjny NBP wynosi niezmiennie 2,5 proc. – plus minus jeden punkt procentowy, a inflacja w Polsce w tym okresie wyniosła przeciętnie jedynie 2,0 proc. Jednocześnie wzrost gospodarczy w ostatnich latach był szybki, ale zrównoważony – powiedział. Jego zdaniem wskazuje to na bardzo wysoką skuteczność strategii celu inflacyjnego w zapewnieniu długookresowej stabilności cen, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Szef NBP przekazał, że Rada Polityki Pieniężnej w 2018 roku utrzymywała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,5 proc. – Takie działanie pozwalało kolejny rok z rzędu skutecznie realizować konstytucyjne i ustawowe obowiązki NBP. Świadczy o tym przede wszystkim niski poziom inflacji w długim okresie, a więc główny wskaźnik skuteczności Banku Centralnego – tłumaczył.

– W ciągu ostatnich trzech lat, czyli w okresie, kiedy mam zaszczyt piastować funkcję prezes NBP, inflacja wyniosła przeciętnie 1,4 proc. Obecnie jest nieco wyższa, do czego w znacznej mierze przyczynia się wzrost cen części produktów żywnościowych na rynkach światowych i w efekcie także na rynku krajowym. Inflacja nadal jednak kształtuje się na poziomie zgodnym z celem inflacyjny NBP, a od początku bieżącego roku inflacja wyniosła przeciętnie 1,8 proc. – powiedział Glapiński.
„Udzielanie nowych kredytów mieszkaniowych wymaga obserwacji”

Szef banku centralnego mówił m.in., że testy warunków skrajnych wskazują, iż dzięki konsekwentnej akumulacji kapitału banki w Polsce pozostają stosunkowo odporne na negatywne szoki.

– Nawet w razie wystąpienia bardzo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, jedynie mała grupa banków zanotowałby niedobory kapitałów w stosunku do minimalnych regulacyjnych wymogów kapitałowych – podkreślił Glapiński.

Zastrzegł jednak, że NBP identyfikuje zjawiska zachodzące w systemie bankowym lub jego otoczeniu, które wymagają szczególnej uwagi. Po pierwsze wymienił udzielanie nowych kredytów mieszkaniowych w warunkach utrzymującej się od lat niskiej ceny kredytu i wysokiej aktywności rynku nieruchomości w ostatnich kwartałach.

– Obszar ten wymaga obserwacji pod kątem ryzyka nadmiernej ekspansji. Oceniamy jednocześnie, że ryzyko to jest ograniczone z uwagi na podjęte w ostatnich latach działania nadzorcze i relatywnie konserwatywną politykę samych banków – wyjaśnił.
Drugie wskazane przez szefa NBP zjawisko, na które trzeba uważać, to niska zyskowność części banków i długookresowe tego konsekwencje. Glapiński zaznaczył przy tym, że rentowność polskich banków jest powyżej średniej dla sektora bankowego UE, jednak w ostatnich latach znacznie spadła i jest poniżej szacowanego kosztu pozyskania kapitału na rynku.

Trzecie wymienione przez niego zjawisko to wyzwanie rozwojowe sektora banków spółdzielczych. – Sektor banków spółdzielczych jako całość funkcjonuje stabilnie, aczkolwiek stoi przed wyzwaniami krótko i długoterminowymi. Banki spółdzielcze w większości spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. W części banków spółdzielczych niepokoi natomiast słaba jakość i wysoka koncentracja portfela kredytowego, przy nadal relatywnie niskim poziomie pokrycia zagrożonych kredytów odpisanych – tłumaczył.

Glapiński zwrócił też uwagę na małą efektywność w sektorze związaną z modelem biznesowym i niski poziom integracji sektora, które „stanowią z kolei wyzwanie dla rozwoju w średnim terminie”.

– Dlatego NBP od dawna wskazuje na potrzebę zwiększenia integracji banków spółdzielczych (...), a także na konieczność wzmocnienia banków zrzeszających – dodał Glapiński.

Kalendarz transmisji

Grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31   
01-12-2020
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych