zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji

20:31, 12.11.2019;   autor: akune, msies;   źródło: PAP, sejm.gov.pl

Od odegrania hymnu państwowego rozpoczęło się we wtorek po godz. 12.00 inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji. Otworzył je marszałek senior Antoni Macierewicz (PiS) powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów.


Podziel się:   Więcej

Inauguracja nowej kadencji Sejmu ma uroczysty charakter.

Do Sejmu przybyli m.in. prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego.

Zanim nowo wybrani przedstawiciele narodu zasiądą w ławach poselskich, marszałek senior oddał hołd św. Janowi Pawłowi II, parlamentarzystom II Rzeczypospolitej poległym podczas II wojny światowej, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskiemu oraz posłom i senatorom, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, składając kwiaty przed tablicami poświęconymi ich pamięci w gmachu Sejmu. Wiązanki w tych miejscach złożył także prezydent RP.

Po otwarciu posiedzenia Sejmu przez marszałka seniora w sali plenarnej rozległy się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego granego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego.Antoni Macierewicz i Barbara Borys-Damięcka wyznaczeni na marszałków seniorów

Orędzie prezydenta

Następnie marszałek senior powitał zaproszonych gości, po czym oddał głos prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który zwrócił się do posłów z orędziem.

– To zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa zasiadać w Sejmie, dyskutować o najważniejszych sprawach, o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska – powiedział podczas orędzia wygłoszonego na pierwszym posiedzeniu Sejmu IX kadencji prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że 2019 r., w którym rozpoczyna się IX kadencja Sejmu, jest wyjątkowy ze względu na 101. rocznicę odzyskania niepodległości, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej czy 75 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zaznaczył przy tym, że to te wydarzenia często determinowały losy wielu Polaków.

– Chcę bardzo mocno podkreślić, że ta rozpoczynająca się IX kadencja Sejmu RP, tej właśnie wolnej, suwerennej i niepodległej po 1989 r. Polski, jest także i z całą pewnością niezwykłym czasem dla państwa posłów, dla państwa najbliższych, bo to jakby na to nie spojrzeć wielki zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa, naszych wyborców, zasiadać w tej Izbie, dyskutować o najważniejszych polskich sprawach, dyskutować o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska, wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne, różne punkty widzenia na Polskę, ale Polskę, wobec której wszyscy byśmy chcieli, by była Polską wolną, suwerenną i niepodległą po wsze czasy – powiedział prezydent.Prezydent Duda: Parlament powinien być miejscem godnej debaty
Ślubowanie posłów

Po wysłuchaniu głowy państwa posłowie złożyli ślubowanie według ustanowionej przez konstytucję roty: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Po ślubowaniach w obradach Sejmu ogłoszono przerwę do godz. 14.35. Przedstawiciele klubów poselskich mogliw tym czasie zgłaszać kandydatów na marszałka Izby.Posłowie odebrali zaświadczenia o wyborze do Sejmu IX kadencji
Wybór marszałka Sejmu

Elżbieta Witek (PiS) została we wtorek wybrana marszałkiem Sejmu IX kadencji, była jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. Witek zdobyła 314 głosów, poparli ją politycy PiS, SLD i PSL, Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, przeciwko głosowała Konfederacja.

Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Głosowało 459 posłów; większość bezwzględna wynosiła 230 głosów. Za kandydaturą Witek głosowało 314 posłów, przeciw było 11, a 134 wstrzymało się od głosu.

Witek poparli wszyscy posłowie PiS (235 osób), 48 z 49 posłów SLD (1 osoba wstrzymała się od głosu) oraz wszyscy posłowie PSL (30 osób). Posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu (133 posłów, 1 osoba z KO nie brała udziału w głosowaniu). Przeciw kandydaturze Witek zagłosowali wszyscy posłowie Konfederacji (11 osób). Witek poparł poseł niezrzeszony Ryszard Galla.Elżbieta Witek: Będą kandydatką na marszałka Sejmu
Wybór wicemarszałków Sejmu

Bezpośrednio po wyborze marszałek Sejmu objęła przewodnictwo obrad. W następnej kolejności posłowie zdecydowali ilu wicemarszałków będzie pomagać marszałkowi w prowadzeniu obrad i kierowaniu Izbą, po czym przystąpili do wyboru spośród zgłoszonych kandydatur. Zostali nimi: Ryszard Terlecki i Małgorzata Gosiewska z PiS, Małgorzata- Kidawa- Błońska z klubu PO- Koalicja Obywatelska, Piotr Zgorzelski z klubu PSL- Koalicja Polska oraz Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu Izba wybierze też ze swego składu 20 sekretarzy Sejmu. Parlamentarzyści pełniący tę funkcję pomagają w prowadzeniu obrad, m.in. prowadzą listę mówców, odczytują komunikaty, w razie potrzeby liczą głosy oddane podczas głosowań.

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu zostanie wyłonieni sędziowie Trybunału Stanu. Na początku kadencji Sejm musi też ustalić składy osobowe komisji sejmowych.


Sejm: posłowie PiS po prawej stronie, obok Konfederacja i PSL, dalej KO i Lewica
Dymisja rządu i powołanie nowego

Konstytucja oraz Regulamin Sejmu stanowią także, że na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Izby Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złoży dymisję swojego rządu.

– Odnieśliśmy wiele sukcesów, także w tych dziedzinach, w których reformy z natury rzeczy muszą dotyczyć wielu kadencji - powiedział we wtorek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki podsumowując poprzednią kadencję swego rządu. Premier Morawiecki złożył na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dymisję rządu.

Prezydent Andrzej Duda przyjął we wtorek wieczorem dymisję i jednocześnie powierzył mu pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.


Mateusz Morawiecki przedstawił skład nowej Rady Ministrów
Sejm IX kadencji

Sejm IX kadencji został wybrany w wyborach 13 października 2019 r. 176 spośród 460 posłów zadebiutuje w ławach sejmowych bądź wróci do nich po przerwie.

Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło sześć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska PO, N, IPL, Zieloni, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Mniejszość Niemiecka.

Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądą 132 kobiety i 328 mężczyzn.


Szkolenia dla posłów debiutantów Sejmu IX kadencji