zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Nagroda pod patronatem Bronisława Komorowskiego

Jan Malicki laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia

16:12, 03.12.2013;   autor: kaien;   źródło: PAP

Jan Malicki, kierownik Studium Europy Wschodniej UW, został laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia przyznawanej przez dziennik „Rzeczpospolita” osobom lub instytucjom, które w swojej działalności kierują się zasadami wytyczonymi przez redaktora paryskiej „Kultury”. Patronat nad Nagrodą im. Giedroycia sprawuje prezydent RP Bronisław Komorowski.


Podziel się:   Więcej

Dr Jan Malicki jest pracownikiem naukowym i kierownikiem Studium Europy Wschodniej przy Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu warszawskiego.

Patronat nad Nagrodą im. Giedroycia sprawuje prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas uroczystości prezydent zacytował słowa patrona nagrody Jerzego Giedroycia: „Naszym głównym celem powinno być znormalizowanie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich, przy jednoczesnym bronieniu niepodległości Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich i przy ścisłej współpracy z nimi. Powinniśmy sobie uświadomić, że im mocniejsza będzie nasza pozycja na wschodzie, tym bardziej będziemy się liczyli w Europie Zachodniej”.

Te słowa są dziś szczególnie aktualne, kiedy przeżywamy ogromne obawy co do tego, jak się skończą sprawy związane z zatrzymaniem procesu zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej – powiedział prezydent. – Giedroyc uważał, że w polskiej polityce ważne jest abyśmy zawsze stali po stronie niepodległości krajów sąsiadujących z Polską. Jesteśmy zainteresowani, jako naród boleśnie doświadczony w historii, nie tylko własną wolnością, ale także wolnością innych, demokratycznym rozwojem także innych państw. Dlatego dzisiaj, z pozycji kraju członkowskiego UE, kraju, który ma za sobą liczne sukcesy polityczne i gospodarcze, kraju atrakcyjnego dla wielu naszych wschodnich sąsiadów, opowiadamy się i konsekwentnie staramy się działać na rzecz umocnienia ukraińskiej drogi ku temu samemu światu, tych samych wartości świata zachodniego – dodał.

Jan Malicki urodził się w 1958 r. w Dębach Szlacheckich–Żerominie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy o etosie rycerskim w Polsce pod opieką naukową prof. Aleksandra Gieysztora, a także studia uzupełniające na kierunku filologia klasyczna na UW.

Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych i zawodowych jest historia badań sowietologicznych i wschodnich, procesy przemian w Europie Wschodniej, ich tło, korzenie i uwarunkowania historyczne oraz szczególnie problemy narodowościowe regionu.

W okresie PRL-u był działaczem opozycyjnym i publicystą wydawnictw drugiego obiegu. W 1985 r. był więźniem politycznym.

Znalazł się w zespole pierwszej podziemnej i późniejszych redakcji „Obozu”. Był założycielem i kierownikiem podziemnego Instytutu Europy Wschodniej oraz założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika „Przegląd Wschodni”. Redagował międzynarodową serię wydawniczą „Bibliografia Europy Wschodniej: Polska–Litwa–Białoruś–Ukraina–Rosja”. Malicki jest autorem programu i kierownikiem „Studiów Wschodnich”, prowadzonych w Studium Europy Wschodniej.

Wyróżniony nagrodą im. Adolfa Bocheńskiego (razem z Jerzym Turowiczem), nagrodą Fundacji Józefa Piłsudskiego – nagrodą Historyczną im. Jerzego Łojka, Medalem im. Ivane Javahiszwili Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego, Krzyżem Rycerskim Orderu Zasług Litwy oraz Odznaczeniem Bene Merito.
W tym roku kapituła pod przewodnictwem redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Bogusława Chraboty nominowała do nagrody im. Jerzego Giedroycia Barbarę Engelking i Jacka Leociaka, Basila Kerskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Jana Malickiego, śp. Krzysztofa Michalskiego, Małgorzatę Nocuń i Andrzeja Brzezieckiego, Jana Tombińskiego oraz Izabellę Sariusz-Skąpską.

Redakcja „Rzeczpospolitej”, we współpracy z Instytutem Literackim w Paryżu, ustanowiła tę nagrodę w pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia - polskiego patrioty, dalekowzrocznego polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu, będącego ważnym punktem odniesienia dla emigracji polskiej oraz opozycji w PRL. Wyróżnienie jego imienia otrzymują osoby lub instytucje, które w swojej działalności publicznej kierują się zasadami wytyczonymi przez patrona nagrody. Należą do nich: bezinteresowna troska o sprawy publiczne, prowadzenie polityki pojętej jako służba krajowi, a nie podporządkowanej partykularnym interesom, umacnianie pozycji Polski we Wspólnocie Europejskiej, podtrzymywanie dobrych stosunków z narodami Europy Wschodniej, a także praca nad rozwojem polskiej niepodległościowej myśli politycznej.

Kalendarz transmisji

Czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych