zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Komisja bez poprawek do ustawy mającej m.in. zachęcić firmy do szybszego przechodzenia na e-TOLL

20:32, 03.08.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Senacka komisja finansów nie zgłosiła poprawek do ustawy o funduszach inwestycyjnych, w której znalazły się przepisy mające zachęcić firmy do szybszego przechodzenia na nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL.


Podziel się:   Więcej

Senatorowie senackiej komisji finansów rozpatrzyli we wtorek projekt noweli ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Ostatecznie nie zgłosili też do niej poprawek.

Nowelizacja przede wszystkim implementuje do polskiego prawa regulacje UE dot. funduszy inwestycyjnych. Jednak w trakcie prac w Sejmie rozszerzono ją o nowelizację przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszy Drogowym. Chodziło m.in. o zachęcenie do korzystania z systemu e-TOLL poprzez obniżenie opłaty za przejazd autostradą do 75 proc. stawki. System e-TOLL oparty jest o pozycjonowanie satelitarne i zastąpi działający jeszcze system viaTOLL, który jest oparty o pozycjonowanie radiowe. Ten ostatni będzie działał do 30 września tego roku.

Legislatorzy senaccy zwrócili uwagę, na niekonstytucyjność tych rozwiązań w związku z tym, że przepisy dot. m.in. opłat za drogi nie były w pierwotnym projekcie ustawy. Na bałagan w przepisach zwracali także uwagę senatorowie KO, którzy pytali dlaczego do przepisów o funduszach inwestycyjnych nagle dopisuje się kolejne tym razem dotyczące przewoźników drogowych. Leszek Czarnobaj złożył też wniosek ws. wykreślenia przepisów dot. e-TOLL z ustawy jednak ostatecznie się z niego wycofał.

Dla kogo korzystne są wprowadzane zmiany?


Przedstawiciele resortu finansów tłumaczyli, że proponowane zmiany są bardzo korzystne dla przewoźników i dlatego zostały one zaproponowane na etapie sejmowym.

Przepisy „drogowe” jakie znalazły się w ustawie przewidują m.in. że kierowcy przewożący ludzi, zwierzęta, mleko, beton nie będą musieli się zatrzymywać w trasie w przypadku uszkodzenia urządzenia do geolokalizacji czy przesyłu danych.

Ustawa daje również uprawnienia szefowi KAS - w przypadku wystąpienia zagrożenia ruchu drogowego - aby mógł odstąpić od poboru opłaty.

Właściwa „funduszowa” ustawa likwiduje bariery we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanawia jasne zasady dot. wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

Przepisy ułatwiają też prowadzenie działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Senackie komisje nie wniosły poprawek do noweli dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa

Co rozszerzają nowe przepisy?


Ustawa wprowadza jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Nowe przepisy mają ponadto zapewnić większą ochronę inwestorów oraz ułatwiony dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

Ustawa przewiduje też stworzenie centralnej bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy rozszerzają też zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

Ustawa wprowadza też jasne warunki, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE. W nowych przepisach znalazła się też zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje ją do unijnych przepisów o finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu).

Senacka komisja przyjęła poprawki do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych