zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Komisja ds. VAT. Jest wniosek ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez M. Szczurka

11:55, 29.05.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przegłosowała uchwałę o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez b. ministra finansów Mateusza Szczurka. Wniosek w tej sprawie złożył przewodniczący komisji Marcin Horała, który wyjaśniał, że w czasie, gdy kierował resortem finansów, Mateusz Szczurek miał m.in. doprowadzić do szkody Skarbu Państwa w kwocie do 8 mld złotych.


Podziel się:   Więcej

Za złożeniem zawiadomienia do prokuratury opowiedziało się czterech posłów, dwóch było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Za czyny, za które komisja chce pociągnąć do odpowiedzialności byłego ministra finansów, grozi do 10 lat więzienia.

We wniosku przedstawionym przez przewodniczącego komisji napisano, że „przestępstwo to polegało na niedopełnieniu obowiązków poprzez niedopuszczenie do przeprowadzenia prac legislacyjnych i przyjęcia w formie ustawy rozwiązań prawnych, uszczelniających system podatkowy w zakresie poboru podatków od towaru i usług, które zapobiegałaby dokonywaniu wyłudzeń od podatku i usług oraz zaniżania należnego podatku od towaru i usług. Co może stanowić czyn opisany w artykule 231 par. 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny”.

Jak mówił Horała, komisja śledcza „zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na tym, iż będąc odpowiedzialnym na podstawie przepisów ustawy o Działach Administracji Rządowej, za realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat poprzez opisane powyżej niedopełnienie obowiązków, uniemożliwił prawidłową realizację dochodów z podatków pośrednich, czyli doprowadził do wyrządzenia znacznej szkody Skarbowi Państwa w kwocie trudnej do oszacowania, a mogącej dochodzić do 8 mld zł”.


Szczurek: Nie było klimatu do „strzelania z biodra” zmianami prawa
 
 
 
...
 
Przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS), argumentując na posiedzeniu uchwałę w tej sprawie, podkreślał, że „sprawa jest jasna”.

– Była konkretna zarówno potrzeba uszczelnienia dostrzegana przez samych pracowników Ministerstwa Finansów, dyrektor departamentu VAT pisze o alarmujących danych z kontroli skarbowej, departament przygotowuje założenia projektu: co należałoby zrobić, żeby te wyłudzenia, wówczas szacowane na co najmniej 8 mld zł, ukrócić, (...); taki projekt – w sensie merytorycznej części, co należałoby zrobić – jest przygotowany, idzie do decyzji ministra. Minister decyduje: nic dalej z tym nie robimy, odkładamy. I jak znamy dalszą historię i dalsze maile, faktycznie już w tej kadencji nic się nie działo – mówił poseł.

Jak dodał, zeznania b. premier Ewy Kopacz oraz samego b. ministra Szczurka potwierdziły, że to „była jego decyzja”.

Szczurek zablokował prace legislacyjne uszczelniające pobór VAT

Horała powiedział, że Mateusz Szczurek jako minister finansów odpowiadał za dochody z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat.

– Bezspornym jest, że minister finansów w lutym 2015 roku zablokował prace nad zmianami uszczelniającymi poborów podatku VAT - mówił przewodniczący komisji. –Potwierdzają to zarówno przywołane dowody z dokumentów, jak i zaznania świadków, w tym Ewy Kopacz, Tomasza Tratkiewicza, Jarosława Nenemana i samego Mateusza Szczurka - dodał.

Horała mówił, że szkoda interesu publicznego polegała na umożliwieniu przestępcom dalszego wyłudzania podatku na wielką skale, pomimo że istniały możliwości faktyczne, jak i prawne, aby ten proceder znacząco ograniczyć.

Horała powiedział, że w fakt dokonywanych wyłudzeń podatku VAT był znany powszechnie. (...) – Tym samym pan Mateusz Szczurek, minister finansów RP w początkach roku 2015, musiał mieć taką wiedzą, a jeżeli, co niewiarygodne nie miał takiej wiedzy, to już w toku prac nad przygotowywaną wówczas nowelizacją, taką wiedzę nabył – dodał Horała.
Konwiński: to decyzja polityczna

Poseł PO Zbigniew Konwiński ocenił, że decyzja komisji o zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez b. ministra finansów Mateusza Szczurka jest decyzją polityczną.

Konwiński mówił, że jest zaskoczony wnioskiem. Dodał, że trudno mu się odnieść do treści zawiadomienia, ponieważ dopiero przed chwilą je otrzymał. Użył też w stosunku do komisji określenia „teatr polityczny”.

Pytał też dlaczego komisja wcześniej odrzuciła wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez ministrów finansów w rządze PiS Mateusza Morawieckiego, Pawła Szałamachę i Teresę Czerwińską.

Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński wskazał, że komisja podjęła taką decyzję, ponieważ przedmiotem jej prac jest zbadanie prawidłowości działań organów państwowych związanych z poborem VAT w latach 2007–2015. – Z formalnego punktu widzenia nie mogliśmy się więc tym (wnioskiem) zająć – powiedział. Zaznaczył, że praca komisji musi zakończyć się raportem i to dosyć szybko. – Gdybyśmy chcieli robić „teatr polityczny”, to komisja działałaby cztery lata – wskazał.

Horała mówił podczas obrad komisji, że w roku 2015 powszechną była wiedza o skali wyłudzeń podatku VAT.

– Wobec powyższego fakt, że po początkowej zgodzie na podjęcie prac zmierzających do uszczelnienia podatku VAT, minister finansów wydaje polecenie ich przerwania, uniemożliwiając wprowadzanie koniecznych dla ochronnych interesów majątkowych Skarbu Państwa zmian legislacyjnych, musi zostać poddany ocenie prawno-karnej –powiedział.

Jak wskazywał, bezspornym jest, że „minister finansów zablokował w lutym 2015 roku prace nad zmianami uszczelniającymi pobór podatku VAT”. – Potwierdzają to zarówno dowody z dokumentów, jak i zeznania niektórych świadków.

Jak mówił, Szczurek działał na szkodę interesu publicznego. – Szkoda ta polegała na umożliwieniu przestępcom dalszego dokonywania wyłudzeń podatku od towaru i usług w wielkiej skali, pomimo, że istniały możliwości zarówno faktyczne, jak i prawne, aby ten proceder ograniczyć – wskazał.
Komisja śledcza ds. VAT

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Zgodnie z uchwałą Sejmu, powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".