zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Komisja wniosła poprawki do projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej

17:53, 29.11.2022;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowa komisja finansów wprowadziła we wtorek poprawki do projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej, m.in. przesuwające o rok terminy wymienione w projekcie. W drugim czytaniu Koalicja Obywatelska ma złożyć poprawkę ograniczającą krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji z bazy.


Podziel się:   Więcej

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zakłada utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o rachunkach zarówno działających, jak i zamkniętych. Chodzi o rachunki bankowe, rachunki w SKOK–ach, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi. Ponadto SInF ma objąć umowy o udostępnieniu skrytek sejfowych.

Podczas pierwszego czytania na posiedzeniu komisji finansów do projektu wprowadzono zmiany redakcyjne i ujednolicające zasugerowane przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Przyjęto też poprawki zgłoszone przez Teresę Wargocką (PiS), m.in. przesuwające o rok terminy wymienione w projekcie w związku z tym, że proponowana regulacja nie wejdzie już w życie w tym roku. Zatem pierwsze roczne sprawozdanie z działalności w zakresie SInF szef Krajowej Administracji Skarbowej złoży za 2023 r. Ponadto przesunięto o rok plan wydatków przewidzianych w poszczególnych latach na zbudowanie systemu. Wykreślono też zmiany w ustawie o ewidencji ludności.


Prezydent podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Krystyna Skowrońska (KO) zapowiedziała przygotowanie poprawki, która skróciłaby listę podmiotów uprawnionych do uzyskiwania informacji zgromadzonych w bazie. Jej zdaniem, nie ma potrzeby, by dostęp do SInF miał komendant główny Żandarmerii Wojskowej, komendant Służby Ochrony Państwa czy szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Obecni podczas posiedzenia komisji przedstawiciele Związku Banków Polskich i Kasy Krajowej SKOK zaapelowali o wyłączenie z bazy rachunków prowadzonych na rzecz innych banków i SKOK–ów. Przedstawiciele resortu finansów odpowiedzieli, że unijna dyrektywa nie przewiduje takich wyjątków.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że planowany rejestr nie będzie służyć gromadzeniu informacji o dokonywanych transakcjach finansowych czy wysokości środków zgromadzonych na rachunkach.
„SInF ma umożliwić jedynie – w określonego rodzaju przypadkach – sprawne zlokalizowanie rachunku lub innego produktu, służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych, należącego do danej osoby lub podmiotu, bez możliwości uzyskania informacji o znajdujących się na nim aktywach czy dokonywanych w oparciu o niego transakcjach” – podkreślono.

Informacje z SInF mają być wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Przewidziano, że większość zapisów ustawy wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.


Sejmowa komisja finansów poparła poprawki Senatu do ustawy o praniu pieniędzy