zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Komisja za poprawkami do poselskiego projektu o postępowaniu ws. pomocy publicznej

21:31, 27.10.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła we wtorek 7 poprawek do poselskiego projektu noweli ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Projekt przewiduje utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, na który udzielający pomocy wpłacaliby pieniądze dla beneficjentów.


Podziel się:   Więcej

Wszystkie zgłoszone poprawki podczas drugiego czytania projektu, miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

W uzasadnieniu do projektu noweli zapisano, że proponowane rozwiązanie wprowadza "pewność prawną w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych".

„Gwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej (...) decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. Ponadto, przez czas ponownej oceny środka pomocowego przez Komisję, podmiot odpowiedzialny za udzielenie pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym. Obowiązek ten aktualizowałby się w przypadku (od momentu) wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia w przedmiocie unieważnienia decyzji Komisji” - czytamy.

Jak napisano w uzasadnieniu, uzależnienie obowiązku gromadzenia środków na rachunku bankowym od wydania orzeczenia jest konieczne - pozwala bowiem na precyzyjne określenie ram czasowych, w których środki powinny być gromadzone na dedykowanym rachunku (pomiędzy anulowaniem decyzji Komisji a wydaniem nowej decyzji przez Komisję Europejską).

„W przeciwnym razie trudno byłoby dokładnie określić, od którego momentu podmiot udzielający pomocy powinien zacząć odprowadzać środki na wyodrębnione konto. W razie ponownego zatwierdzenia pomocy przez Komisję Europejską środki zgromadzone na dedykowanym rachunku byłyby przekazywane beneficjentowi pomocy, w zakresie i wysokości wynikającej z decyzji przyjętej przez Komisję Europejską. W razie uznania w nowej decyzji Komisji, że pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, środki pieniężne zgromadzone na dedykowanym rachunku będą przekazywane przez podmiot udzielający pomocy publicznej do budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej” - napisali autorzy projektu.

Jak zapisano w projekcie, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kalendarz transmisji

Listopad 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30      
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych