zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Komisja za projektem dot. m.in. terminów poboru zaliczki na podatek dochodowy

19:56, 26.01.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Sejmowa komisja finansów poparła w środę projekt ustawy dot. terminów poboru zaliczki na PIT i funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Nowe przepisy zmniejszają również podatek miedziowy jaki będzie musiała zapłacić KGHM.


Podziel się:   Więcej

Komisja w środę rozpatrzyła rządowy projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z autopoprawką. Za przyjęciem go głosowało 25 posłów, jeden był przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Komisja - za uwagami biura legislacyjnego - poparła kilka poprawek głównie o charakterze precyzującym, redakcyjnym. Większości nie uzyskały za to zamiany, jakie zaproponował klub Polska 2050, których celem było rozszerzanie ulgi dla klasy średniej na m.in. emerytów, zleceniobiorców, nauczycieli akademickich, rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W projekcie noweli zawarto mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek wprowadzony rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. Jednoznacznie rozstrzyga też, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. PIT-2 będzie mógł też złożyć emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

„Ustawowo regulujemy kwestię przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy”
Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowają moc, co oznacza, że nie trzeba będzie ich ponownie składać.

Strona rządowa tłumaczyła, że za styczeń obowiązywać będą przepisy rozporządzenia, a od lutego regulować tę kwestię będzie ustawa. Dodawano, że wprowadzane zmiany nie wpływają na mechanizm zastosowany lub wdrażany przez płatnika na podstawie rozporządzenia. Oznacza to, że wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, ma otrzymać on wyrównanie od pracodawcy.

Projekt zakłada również rozwiązania dotyczące firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.
Od 1 stycznia br. kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł, a to z kolei powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

Aby temu przeciwdziałać ZFA i ZFRON mają być zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Projekt przewiduje, że pracodawca otrzyma wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest: zakładem aktywności zawodowej, zakładem pracy chronionej, podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18 proc. lub 25 proc. oraz zachował ZFRON.

Projekt nowelizacji przewiduje ponadto zmniejszenie obciążeń związanych z tzw. podatkiem miedziowym, co reguluje złożona do projektu autopoprawka.
Chodzi o zmianę wzoru, na podstawie którego obliczany jest podatek od miedzi i srebra. Po zmianie przepisów podatek będzie wyliczany w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik - obecnie współczynnik ten wynosi 0,85 - a po zmianie będzie wynosił 0,6.

„Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30 proc. Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł” - wskazano w uzasadnieniu autopoprawki.

Sejm odrzucił najważniejsze zmiany Senatu do ustawy gazowej

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych