zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Komisja zajęła się projektem, który ma poprawić rejestry państwowe

13:14, 15.10.2019;   autor: akune;   źródło: PAP

Projekt ustawy poprawiający rejestry publiczne był we wtorek przedmiotem prac posłów z komisji cyfryzacji; przewiduje on m.in. wprowadzenie bazy danych kontaktowych, takich jak adresy e-mail, które obywatele podawaliby dobrowolnie, by ułatwić kontakt z administracją.


Podziel się:   Więcej

Projekt przygotowany przez resort cyfryzacji przewiduje zmiany m.in. w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Prawie o aktach stanu cywilnego, Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawie telekomunikacyjnym i ustawie o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych.

Jak wyjaśniał członkom komisji wiceminister cyfryzacji Karol Okoński, głównym celem projektu jest poprawa jakości danych zgromadzonych w rejestrach państwowych poprzez wyznaczenie rejestru PESEL jako rejestru referencyjnego, względem którego powinny być sprawdzane dane wprowadzane w innych rejestrach. Wprowadza on także pojęcie systemu rejestrów państwowych, które wymagają zachowania odpowiednich standardów przetwarzania danych.

Według Okońskiego, istotna zmiana ma polegać także na wprowadzeniu ułatwień dla obywateli. – To jest wprowadzenie rejestru danych kontaktowych, gdzie obywatel dobrowolnie pozostawiając swoje dane, w tym adres poczty elektronicznej i/lub telefon komórkowy, pozwala w sytuacjach, które tego wymagają, które są potrzebne, doprowadzić do kontaktu między państwem, a obywatelem – opisywał Okoński.
Usprawnienie kontaktu między państwem a obywatelem

MC zaproponowało też m.in. wprowadzenie możliwości pobierania odpisu z aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej, by przyspieszyć proces przekazywania danych. „Co do zasady, modyfikujemy ustawę w taki sposób, żeby w jeszcze większym stopniu poprawić, usprawnić ten kanał kontaktu pomiędzy państwem a obywatelem” – uzasadniał wiceszef resortu.

Przedstawione przez MC rozwiązania nie budziły pytań ani kontrowersji wśród posłów. Większość zmian wprowadzonych w komisji dotyczyła kwestii legislacyjnych, zmieniono też m.in. daty wejścia w życie przepisów ustawy, choć uczestnicy dyskusji wyrażali wątpliwość, czy Parlament zdąży zakończyć prace nad ustawą.

Projekt trafi teraz do drugiego czytania.