zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Komisja zarekomendowała wprowadzenie poprawek do projektu tzw. ustawy modernizacyjnej

16:50, 01.12.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Sejmowa komisja AiSW zarekomendowała wprowadzenie poprawek, zgodnie którymi do tzw. ustawy modernizacyjnej służb podległych MSWiA zostanie wpisany także program modernizacji Służby Więziennej. Ustawa zakłada m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tych służb.


Podziel się:   Więcej

W środę podczas obrad sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA w latach 2022-2025 i nowelizacji ustawy o Policji.

W czasie obrad Biuro Legislacyjne Sejmu zgłosiło 49 poprawek legislacyjnych. Poprawki, zgodnie z którymi do tzw. ustawy modernizacyjnej służb podległych MSWiA wpisany zostanie program modernizacji podległej resortowi sprawiedliwości Służby Więziennej, złożył - w porozumieniu ze stroną rządową - poseł PiS Zdzisław Sipiera.

Sipiera zgłosił również poprawki dotyczące ustawowego uregulowania dla ustanowienia odznaczenia oraz wprowadzenia dodatku do emerytury dla osób, które z narażeniem życia interweniowały w trakcie służby.

Za przyjęciem projektu ustawy wraz z poprawkami jednomyślnie zagłosowało 27 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt nowelizacji ustaw ws. PROW skierowany do drugiego czytania
Złożenie w drugim czytaniu poprawek dotyczących podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników cywilnych zapowiedział poseł Jan Szopiński (Lewica). Złożenie poprawki dotyczącej propozycji wynagradzania pracowników cywilnych zapowiedział także poseł Tomasz Zimoch (Polska 2050).

W trakcie debaty wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś zaznaczył, że tzw. ustawa modernizacyjna Służby Więziennej pierwotnie była procedowana jako osobny projekt. - Zaproponowano, żeby stała się ona częścią ustawy, którą prowadzimy, ale osobnym programem - zaznaczył.

Woś dodał, że podstawową częścią programu jest utrzymanie zasady równego traktowania służb podległych MSWiA oraz MS. Dlatego od przyszłego roku funkcjonariusze SW - razem z podwyżką na poziomie 4,4 proc. wynikającą z ustawy budżetowej - otrzymają średnio na etat 677 zł podwyżki.

Ile zostanie przeznaczone na inwestycje budowlane?


Biuro Legislacyjne Senatu zwracało uwagę, że wprowadzenie poprawki dotyczącej programu modernizacji Służby Więziennej, do projektu ustawy, który procedowany jest w trybie pilnym i nie obejmuje tej służby, będzie naruszało konstytucję. Innego zdania był wiceszef MS Michał Woś. - Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w pełni mieścimy się w konstytucji - podkreślił. Powołał się przy tym na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1999 roku, „gdzie Trybunał szczegółowo pochylił się nad zakresem zgłaszania poprawek, także m.in. do projektów pilnych” - mówił.

- Program modernizacji poszczególnych służb jest bardzo blisko związany także przecież z inną ważną służbą, jaka jest Służba Więzienna - ocenił.

Przedstawiając projekt wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przypomniał, że program modernizacji na lata 2022-2025 będzie już trzecim tego typu wieloletnim przedsięwzięciem. Tym razem - jak podkreślił - na modernizację służb mundurowych przeznaczonych zostanie ponad 10 mld zł. Dodał, że dla Policji przypadnie ponad 6,4 mld zł, dla SG ponad 1,4 mld, dla PSP ponad 1,9 mld, a dla SOP 214 mln zł.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że z programu modernizacji na inwestycje budowlane przeznaczone zostanie prawie 2,4 mld zł, zaś na zakupy sprzętu transportowego - 918 mln, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - 238 mln, sprzętu informatyki i łączności - 635 mln oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - 189 mln zł.
W Policji na inwestycje budowlane przewidziana jest kwota ponad 1,6 mld zł; część tej kwoty zostanie przeznaczona na odtworzenie 250 posterunków policji w małych miejscowościach. 517 mln zostanie wydane na zakupy prawie 2 tys. jednostek sprzętu transportowego i lotniczego. Za 193 mln zł zostanie zakupiony sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, m.in. pistolety i urządzenia RTG do prześwietlania ładunków, czy laserowe mierniki prędkości oraz kamery nasobne. Ponad 512 mln zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu informatyki i łączności.

W Straży Granicznej na inwestycje budowlane zostanie wydatkowana kwota 439 mln zł; część z tej kwoty zostanie przeznaczona na modernizację zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru oraz budowę systemu perymetrycznego na granicy. Na zakupy sprzętu transportowego zaplanowano prawie 240 mln zł, m.in. na samoloty, poduszkowce i samochody patrolowe. 36 mln zł zostanie wydane na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, a na sprzęt łączności przeznaczone zostanie 103 mln zł.

W PSP na inwestycje budowlane zaplanowano 800 mln zł, które zostaną wydane na budowę 53 nowych strażnic oraz modernizację 67 dotychczas eksploatowanych budynków. 138 mln zł zostanie przeznaczone na zakup 40 samochodów z drabiną pożarniczą, a na wyposażenie osobiste i ochronne przeznaczono 100 mln zł, w tym na wymianę umundurowania służbowego i koszarowego.

Szrot o tarczy antyinflacyjnej: Wstępnie te rozwiązania wyglądają na krok w dobrym kierunku
Z kolei w SOP 85 mln zł zostanie wydane na inwestycje budowlane. Na zakup sprzętu transportowego w SOP przeznaczone zostanie 24 mln zł, a sprzęt i uzbrojenie techniki specjalnej to 9 mln zł.

Ponad 5,6 mld zł w nowym programie modernizacyjnym zaplanowano na wzmocnienie etatowe formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń oraz na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych. W latach 2022-2025 liczba etatów w Policji zwiększy się o 5,6 tys., w Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej o 750.

Wąsik zaznaczył, że wzmocnienie uposażeń oznacza miesięczną podwyżkę uposażeń - od 1 stycznia - średnio o 406 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Łącznie z waloryzacją będzie to 677 zł, czyli - jak mówił wiceszef MSWiA - 500 zł netto. Dodał, że po zmianach przeciętne uposażenie w Policji i Straży Granicznej osiągnie 6800 zł, w PSP 6700 zł, zaś w SOP 7900 zł.

Podwyżka dla pracowników cywilnych


Podwyżka wynagrodzenia dla pracowników cywilnych tych formacji od 1 stycznia wyniesie średnio na etat 356 zł. Ponadto pracownicy cywilni otrzymać mają od 1 stycznia podwyżkę w wysokości średnio na etat 165 zł. Łącznie więc przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku wzrośnie do 5221 zł. - W stosunku do 2021 roku będzie to wzrost o 11 proc. - mówił Wąsik.

Ważnym obszarem modernizacji ma być m.in. podniesienie poziomu wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy oraz zwiększenie poziomu i efektywności kształcenia. Zmiany w systemie szkolnictwa policyjnego mają zapewnić skuteczne i profesjonalne wyszkolenie funkcjonariuszy Policji, powiązanie systemu podnoszenia kwalifikacji z systemem awansów i wynagradzania funkcjonariuszy oraz usprawnienie funkcjonowania szkół policyjnych. Dodano, że zwiększona zostanie motywacja policjantów w kreowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Reorganizację przejdzie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Obecnie podstawowym zadaniem CLKP jest prowadzenie badań naukowych, szkoleń oraz prac rozwojowych dotyczących kryminalistyki. Po zmianach, główna działalność CLKP będzie skoncentrowana na zadaniach wspierających pracę Policji.
Zaznaczono, że chodzi w szczególności o przygotowywanie opinii i ekspertyz kryminalistycznych, utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych. Dotyczy to także innych zbiorów i baz związanych z procesem rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw. W nowej formule - poinformowano - CLKP będzie również prowadzić działalność naukową.

Program modernizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., natomiast zmiany w ustawie o Policji zaczną obowiązywać w terminach późniejszych, co - jak zaznaczono - stworzy możliwość optymalnego dostosowania do nowych rozwiązań prawnych.

Premier: Ufajmy tylko sprawdzonym źródłom informacji o sytuacji na granicy

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych