zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Komisje senackie wracają do pracy nad zmianami w tzw. ustawie antyprzemocowej

18:55, 29.06.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

We wtorek senackie komisje mają kontynuować prace nad projektem zmian tzw. ustawy antyprzemocowej mającym m.in. skrócić jej półroczne vacatio legis. W dyskusji wskazywana jest też potrzeba dopracowania zapisów o zakazie zbliżania się sprawcy do ofiary przemocy.


Podziel się:   Więcej

Trzy senackie komisje – ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej – rozpoczęły prace nad tym projektem na posiedzeniu 17 czerwca.

Senacki projekt nowelizuje przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę z 30 kwietnia tego roku, która zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarą mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Zgodnie z propozycją senatorów skróceniu miałoby ulec sześciomiesięczne vacatio legis, a nową datą wejścia w życie tych przepisów stałby się 1 września.

Senat argumentuje, że do uchwalenia ustawy antyprzemocowej doszło w dość szybkim trybie, „praktycznie w konsensusie politycznym”. „Co – jak się wydaje – wiąże się ściśle z nagłośnionymi w przestrzeni medialnej informacjami na temat wzrostu liczby osób dotkniętych przemocą domową w warunkach izolacji wymuszonej pandemią wirusa SARS–CoV–2” – czytamy w uzasadnieniu.

„Wcześniejsze wejście w życie przedmiotowych regulacji byłoby właściwą odpowiedzią ustawodawcy na wyzwania, z którymi polskie rodziny mierzą się obecnie w znacznie większej skali niż zazwyczaj” – argumentują senatorowie.

Rząd zajmie się projektem ustawy „antyprzemocowej”
We wtorek 30 czerwca komisje miałyby m.in. rozpatrzyć złożone 17 czerwca poprawki senatorów. Jerzy Czerwiński (PiS) złożył dwie, z których jedna dotyczy sprawdzenia skuteczności nowego prawa. Zgodnie z nią ministrowie nadzorujący Policję i Żandarmerię Wojskową w terminie do 30 czerwca roku następnego składaliby informację o tym, jak jest ono wykonywane i czy w trakcie realizacji wydanych nakazów opuszczenia mieszkań przez sprawców przemocy następowały ich uchylenia w drodze kontroli sądowej.

Zakaz zbliżania się do ofiary

Z kolei Magdalena Kochan (KO) zgłosiła dziewięć poprawek, które odnoszą się m.in. do skutecznego zawiadamiania o nakazie lub zakazie osoby, której on dotyczy. Zwróciła też uwagę na potrzebę wprowadzenia całkowitego zakazu zbliżania się osoby stosującej przemoc do osoby dotkniętej przemocą, a nie – jak to jest zapisane obecnie w ustawie – tylko do miejsca zamieszkania ofiary i bezpośredniego otoczenia mieszkania.

Na aspekt ten zwrócił także uwagę w piśmie do Senatu Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak ocenił, przy obecnym brzmieniu przepisów w bezpośrednim otoczeniu mieszkania, którego dotyczy zakaz zbliżania się, osoba dotknięta przemocą niewątpliwie będzie mogła czuć się bezpiecznie. – Natomiast poza tym obszarem nie będzie miała możliwości realnego i całkowitego odizolowania się od sprawcy – dodał. Jak wskazał, nadal nie jest więc spełniony standard „polegający na natychmiastowym zakazie zbliżania się do osoby – a nie tylko mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia”.

Premier o projekcie dot. przemocy domowej: projekt ustawy wróci do wnioskodawców; prawo musi chronić ofiary
Określenie okresu vacatio legis

– O ile zatem, w szczególności z uwagi na obserwowany w okresie epidemii Covid–19 wzrost zachowań stanowiących przemoc domową, określenie vacatio legis na poziomie trzech miesięcy było uzasadnione na etapie prac nad nowelą z 30 kwietnia br., o tyle już po jej uchwaleniu i ogłoszeniu, w świetle przedstawionych wątpliwości natury konstytucyjnej, nie wydaje się zasadne – ocenił Romanowski.

Przesłuchanie ofiary przemocy; procedura założenia Niebieskiej Karty

Ponadto senacki projekt doprecyzowuje m.in., że przed wydaniem nakazu opuszczenia domu, przesłuchanie osoby zgłaszającej przemoc będzie odbywało się pod nieobecność osoby, która jest podejrzewana o jej stosowanie. Dodatkowo sąd będzie musiał rozpatrzyć odwołanie się od nakazu nie później niż przed upływem 48 godzin, a nie trzech dni, jak zapisano w ustawie.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, katalog podmiotów, które mogą zainicjować procedurę założenia Niebieskiej Karty, zostanie poszerzony o Żandarmerię Wojskową. Zmiany dotyczą także procedury podpisania protokołu opuszczenia mieszkania – miałaby to robić jedna osoba dorosła, która jest świadkiem opuszczenia mieszkania, a nie wszystkie osoby dorosłe zamieszkujące dany lokal.

W projekcie znalazł się również przepis doprecyzowujący, że sprawca przemocy może zabrać należące do niego przedmioty nie tylko z mieszkania, ale także z bezpośredniego otoczenia.

Morawiecki: projekt MS to ważny krok, by przemocy domowej było jak najmniej

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych