zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Konsumenci będą mieli lepszy dostęp do towarów i usług na jednolitym rynku

18:37, 06.06.2019;   autor: akune;   źródło: PAP

Walka z dyskryminacją klientów na rynku unijnym ze względu na przynależność państwową, w tym z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym oraz zwiększenie skuteczności postępowań prowadzonych przez UOKiK to jeden z celów projektu, który w czwartek przyjął rząd.


Podziel się:   Więcej

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR), projekt wyznacza organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Ma to pomóc w zapobieganiu dyskryminacji konsumentów pragnących kupić produkty lub usługi w innym kraju Unii Europejskiej – osobiście lub przez internet; chodzi o blokowanie geograficzne, czyli tzw. geoblokowanie. Z przepisów rozporządzenia wyłączone będą usługi transportowe, finansowe i audiowizualne.
Zgodnie z projektem noweli, w relacjach przedsiębiorca-konsument organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów rozporządzenia w sprawach naruszeń zbiorowych interesów konsumentów będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca prezes UOKiK będzie natomiast organem odpowiedzialnym w przypadku, gdy geoblokowanie stanowić będzie praktykę ograniczającą konkurencję.

Z kolei w odniesieniu do geoblokowania niebędącego praktykami ograniczającymi konkurencję (w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub prawa UE), bądź niestanowiącego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, właściwe – w przypadku wniesienia powództwa odszkodowawczego lub o zobowiązanie do złożenia określonego oświadczenia woli – będą sądy powszechne.

Według CIR organem odpowiedzialnym za udzielanie konsumentowi praktycznej pomocy w przypadku sporu z przedsiębiorcą będzie Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (podmiot ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich) przy prezesie UOKiK. Zadaniem tego punktu będzie w szczególności udzielanie konsumentom informacji o organach odpowiedzialnych za właściwe i skuteczne egzekwowanie przepisów rozporządzenia, a także informowanie o prawach konsumenta i przepisach wskazujących środki stosowane w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia.

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Projekt noweli wprowadza także zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dają one prezesowi urzędu większe możliwości jeśli chodzi o kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK, w szczególności w odniesieniu do jednostek terenowych, tj. delegatur. Chodzi o wprowadzenie większej elastyczności w tworzeniu oraz przydzielaniu zadań delegaturom przez prezesa UOKiK. Założono uregulowanie zadań delegatur UOKiK – będą one wskazane w statucie urzędu, wydawanym w zarządzeniu prezesa Rady Ministrów.

Ponadto, przewiduje się zmiany w składzie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Obecnie w skład Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów wchodzi 9 rzeczników. Po zmianach w skład Rady wejdzie 16 rzeczników konsumentów – po jednym z każdego województwa.

Planowana nowela ma także zapewnić prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, a także do tajemnicy bankowej w przypadku drugiej z wymienionych ustaw. Ponadto, prezes UOKiK będzie mógł przekazywać przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego informacje o prowadzonych postępowaniach. Umożliwi to wykorzystanie przez KNF informacji zebranych w postępowaniach prowadzonych przez prezesa UOKiK, na potrzeby prowadzonych postępowań.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Kalendarz transmisji

Grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych