zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Koszty obsługi Funduszu Medycznego - do 1 proc. jego przychodów

16:16, 15.09.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Koszty obsługi Funduszu Medycznego i jego zadań nie mogą przekroczyć 1 proc. przychodów funduszu planowanych w danym roku budżetowym - wynika z jednej z poprawek wniesionej w podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o Funduszu Medycznym.


Podziel się:   Więcej

Podkomisja nadzwyczajna zdrowia we wtorek zajęła się po raz drugi rozpatrzeniem projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Tym razem zgłoszono do niego 13 poprawek, zaś na posiedzeniu na początku sierpnia – 32. Jak przypomniał na początku posiedzenia podkomisji przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos, podkomisja na początku sierpnia rozpatrzyła całość projektu ustawy. Stwierdził, że za zgodą posłów i strony społecznej wykreślone zostały zapisy, które „wzbudzały pewne emocje, kontrowersje”.

Z kolei na wtorkowym posiedzeniu podkomisji zaproponowano 13 kolejnych poprawek, które będą – obok tych 32 poprawek – zawarte w sprawozdaniu przedłożonym sejmowej komisji zdrowia przedstawionym wieczorem. – Po dalszej analizie zostały przygotowane dalsze poprawki (13 – PAP) w porozumieniu z kancelarią prezydenta, premiera i ministerstwa zdrowia. Również biuro legislacyjne Sejmu wniosło do niego swoje uwagi – mówił Latos.

Wśród nich znalazły się zmiany legislacyjne dotyczące m.in usystematyzowania struktury projektu ustawy, by regulacja stała się bardziej przejrzysta i czytelna. Zmiany dotyczą również kwestii terminologii, by zachować spójność regulacji oraz poszerzają definicję infrastruktury strategicznej o zagadnienie wsparcia rozwoju systemu kształcenia kadr.
Jedna z poprawek dotyczy też kosztów obsługi funduszu oraz jego zdań. – Nie mogą przekroczyć 1 proc. przychodów funduszu planowanych w bieżącym roku budżetowym – tłumaczył Bolesław Piecha (PiS). – Wskazano również, że koszty obsługi funduszu i zadań innych niż zlecone finansowane będą z budżetu ministra do spraw zdrowia – dodał.

Poseł Marek Rutka (Lewica) pytał, skąd wziął się zapis, że koszty obsługi funduszu muszą wynieść do 1 proc., a poseł Krystyna Skowrońska (KO) dopytywała, z której rezerwy budżetowej to będzie finansowane, bo w nowelizowanej ustawie na 2020 rok tych środków nie ma. Przypomniała, że w 2020 roku te koszty powinny wynieść – według zapisów projektu – do 20 mln zł, w przyszłych latach do 40 mln zł. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski tłumaczył, że ten 1 proc. to „wartość referencyjna, którą zakładamy jako maksymalną”.

– Każdorazowo będziemy tę kwotę oszacowywać i tymi środkami oszczędnie gospodarować – powiedział. Do projektu ustawy dodano także przepis o obowiązku współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych z Radą Funduszu Medycznego w realizacji jej zadań.

Natomiast poprawki wprowadzone na pierwszym posiedzeniu podkomisji wprowadzają m.in. definicję określenia infrastruktury strategicznej, zastąpiono określenie program wieloletni określeniem – program inwestycyjny. Ponadto, dodano regulację dotyczącą możliwości realizacji programu przez więcej niż jeden podmiot oraz dotyczącą koordynacji wykonania programu. Jednocześnie zobligowano ministra zdrowia do zawarcia z podmiotem realizującym projekt strategiczny umowy na udzielenie dotacji celowej oraz wskazano elementy treści tej umowy.

Prezydent Duda: państwo polskie przeznaczy na zdrowie Polaków niemal 107 mld zł rocznie
Doprecyzowano m.in, że w definicji projektu strategicznego chodzi o świadczenia specjalistyczne i wysokospecjalistyczne określone w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Równocześnie doprecyzowano zasady oceny i warunki wyboru danego projektu strategicznego. Równocześnie wprowadzono poprawkę dającą możliwość ministrowi zdrowia opracowania projektu inwestycyjnego, jeśli będzie widział taką potrzebę, a żaden z przedłożonych projektów strategicznych, nie będzie jej dotyczył. Określono także szczegółowo elementy wniosku o dofinansowanie w ramach programów inwestycyjnych. Jedna z poprawek poszerza też grupę osób, które objęto dofinansowaniem ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki o pielęgniarki. Umożliwiono kolejną zmianą przekazanie dotacji celowej do NFZ, by mógł on wzmacniać rolę lekarza, pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej w profilaktyce. Natomiast opłata za wydanie wniosku o celowości konkretnej inwestycji, dzięki wniesionej poprawce, ma stanowić przychód Funduszu Medycznego, a nie dochód budżetu państwa.

Ponadto doprecyzowano, które technologie lekowe będą kwalifikowały się do kategorii technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej posługując się analogią do definicji kategorii technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności zawartej w projekcie ustawy. Zaproponowano ograniczenie katalogu leków do tych rejestrowanych przez Komisję Europejską w procedurze centralnej, a ponadto zaproponowano, by leki te zostały określone przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w analogicznym wykazie jak ten, dla technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.

Wprowadzono także zapis mówiący o tym, że w przypadku wprowadzenia innowacyjnej technologii lekowej, jeśli okaże się ona nie tak skuteczna jak deklarował producent lub działania niepożądane będą większe niż korzyści kliniczne dla pacjenta koszt dokończenia takiej terapii spoczywać będzie w całości podmiocie odpowiedzialnym za takie leczenie.

Prezydent zapowiada powstanie Funduszu Medycznego z budżetem niemal 3 mld zł rocznie
Ponadto przesądzono, że podmiotem strategicznym jest podmiot leczniczy zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na następujących poziomach: onkologicznym, pediatrycznym, pulmonologicznym i ogólnopolskim, oraz uczelnia medyczna. Część poprawek ma charakter redakcyjny.

Projekt ustawy złożył pod koniec czerwca do Sejmu prezydent Andrzeja Duda. Powołanie funduszu zapowiedział w marcu. Fundusz Medyczny to państwowy fundusz celowy. Jego utworzenie ma wspierać działania, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, jak najwcześniejsze wykrywanie oraz leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich. Ponadto fundusz ma zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości świadczeń, w tym świadczeń specjalistycznych dla osób poniżej 18 lat oraz udzielanych poza granicami kraju. Skupia się również na innowacyjnych terapiach lekowych.

Na te zadania w tym roku przeznaczono 2 mld zł, w kolejnych – do 2029 r. po 4 mld zł rocznie.

O przeznaczaniu środków na poszczególne zadania ma decydować minister zdrowia. Pochodzą one m.in. z opłat, dotacji budżetu państwa (z części której dysponentem jest właściwy minister zdrowia), z odsetek od gromadzonych środków, dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów.

Prezydent: Fundusz Medyczny będzie dużym wsparciem dla systemu ochrony zdrowia

Kalendarz transmisji

Październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych