zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

KPRM do RPO: bezdomność przedmiotem zainteresowania właściwych instytucji

14:39, 19.02.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Kwestia bezdomności jest przedmiotem troski i zainteresowania właściwych organów administracji państwowej – zapewnił wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot w odpowiedzi na pismo rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. W grudniu RPO zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego ws. powołania pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. przeciwdziałania bezdomności, który miałby koordynować pracę różnych resortów w tym zakresie.


Podziel się:   Więcej

Bodnar wskazywał w piśmie, że „bezdomność jest powszechnie uznawana za najcięższą formę wykluczenia społecznego, gdyż wiąże się nie tylko z brakiem miejsca do zamieszkania, ale uniemożliwia normalne funkcjonowania w społeczeństwie i wiąże się ze społeczną i medialną stygmatyzacją”. Przypomniał, powołując się na konstytucję, że władze publiczne są prawnie zobligowane do przeciwdziałania bezdomności.

Zdaniem RPO, rozwiązywanie problemu to nie tylko zapewnienie odpowiednich miejsc do zamieszkania. Wskazywał w tym kontekście na potrzebę zapobiegania powstawaniu zjawiska bezdomności przez ograniczanie czynników je wywołujących tj. ubóstwo, bezrobocie, przemoc domowa, uzależnienia od substancji odurzających, zaburzenia psychiczne, nadmierne zadłużenie, brak odpowiedniej liczby miejsc w szpitalach i zakładach opiekuńczych. Równie ważne są działania terapeutyczne, wspierające wychodzenie z bezdomności.

„Wszystkie te zagadnienia pozostają we właściwości wielu działów administracji rządowej, takich jak administracja publiczna, budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, budżet i finanse publiczne, oświata i wychowanie, praca, sprawiedliwość, zabezpieczenia społeczne czy zdrowie. W tej sytuacji uzasadnione jest powołanie pełnomocnika ds. przeciwdziałania bezdomności, który koordynowałby pracę różnych resortów w tym zakresie” – ocenił Bodnar.

W odpowiedzi Paweł Szrot zapewnił Bodnara, że „kwestia bezdomności jest przedmiotem troski i zainteresowania właściwych organów administracji państwowej”.

„Biorąc pod uwagę złożoność problemu oraz zaangażowanie wielu resortów, którym ustawowo przypisane są zadania w obszarze wsparcia osób bezdomnych, przygotowanie ewentualnych zmian systemowych mających na celu lepszą koordynację tego zagadnienia powinno być poprzedzone stosownymi analizami” – zauważył.

Szrot zwrócił również uwagę na Zespół ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych funkcjonujący w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zespół ten działa m.in. na rzecz poprawy sytuacji osób doświadczających bezdomności. „W ramach Zespołu przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz poszczególnych resortów analizują bieżące potrzeby dotyczące przeciwdziałania bezdomności oraz opracowują rozwiązania, które w istotny sposób wpłyną na zwiększenie efektywności wsparcia osób bezdomnych” – napisał przedstawiciel KPRM.

Będą schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Prezydent podpisał ustawę

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
05-04-2020
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych