zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Modernizacja KAS w latach 2023–2025 ma kosztować 3 mld zł

22:05, 25.11.2022;   autor: msies;   źródło: PAP

3 mld zł ma kosztować realizacja programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023–2025 – wynika z informacji o projekcie uchwały w tej sprawie, zamieszczonej w piątek na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.


Podziel się:   Więcej

W piątek na stronie internetowej KPRM zamieszczono informację o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”. Wskazano, że łączne koszty jego zrealizowania mają sięgnąć 3 mld zł, po 1 mld zł na każdy rok.

Według założeń program modernizacji KAS ma zminimalizować, „a tam, gdzie to możliwe” wyeliminować oraz zapobiegać „negatywnym czynnikom oddziałującym na system poboru podatków i ceł w Polsce” .

Jednym z priorytetów programu ma być rozwiązanie problemu braku kadr i niewielkiego zainteresowania pracą lub służbą w KAS, w szczególności w dużych miastach, a także odejść funkcjonariuszy ze Służby Celno-Skarbowej z przyczyn ekonomicznych.

Zgodnie z planami pomysłodawców realizacja programu zwiększy konkurencyjność KAS na rynku pracy, w szczególności w aglomeracjach. Ma też zmniejszyć odpływ doświadczonych pracowników i funkcjonariuszy.

Program ma także objąć dodatkowe wydatki na szkolenia, rozwój systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej, modernizację i utrzymanie wyposażenia technicznego KAS, a także inwestycje budowlane, modernizację infrastruktury lokalowej oraz zakup nieruchomości.


Komisja za zmianami usprawniającymi działanie Krajowej Administracji Skarbowej

Moderniozacja i doposażenie


W informacji wskazano, że niektóre elementy wyposażenia Administracji, takie jak pojazdy, sprzęt laboratoryjny czy skanujący, wymagają modernizacji lub wymiany również z powodu dużego zużycia „stanowiącego zagrożenie dla użytkowników”. Podkreślono także pilną potrzebę poprawy stanu technicznego budynków KAS.

„Obecnie znaczny odsetek urządzeń ma blisko dziesięcioletni intensywny przebieg pracy. Aby uniknąć przerw w działaniu spowodowanych awariami należy taki sprzęt cyklicznie wymieniać lub modernizować. Przestarzały sprzęt umniejsza potencjał i jakość kontroli” – wyjaśniono.

Planowane doposażenie służby skarbowej ma zwiększyć jej zdolności operacyjne w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, „ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i interesów fiskalnych Polski i państw członkowskich”.


Rząd przyjął rozporządzenie dot. wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Wzrost płac


Jak poinformowano, podwyżki wynagrodzeń lub uposażeń wraz z dodatkami i nagrodami jubileuszowymi dla funkcjonariuszy w latach 2023–2025 „będą stanowiły podstawę dla zwiększenia dotychczasowych limitów wydatków dla KAS w kolejnych latach budżetowych”.

Zaznaczono przy tym, że podwyżki wynagrodzeń objęte programem modernizacji zostaną wypłacone niezależnie od podwyżek wynikających z innych regulacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, w tym wzrostu kwoty bazowej lub wzrostu funduszu wynagrodzeń na mocy ustawy budżetowej na dany rok.

„Oczekiwania płacowe pracowników i funkcjonariuszy kształtują w największym stopniu podwyżki w innych służbach mundurowych państwa, a Program jest kontynuacją programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej realizowanego w latach 2020–2022” – wskazano.

Według informacji podanej przez KPRM projekt uchwały ws. programu modernizacji KAS powinien zostać przyjęty przez rząd w IV kw.


Będą podwyżki w Służbie Celno-Skarbowej. Rząd zajmie się projektem rozporządzenia