zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Morawiecki: Najpóźniej w czwartek nowe rozwiązania dla rolników

17:25, 17.07.2018;   autor: msies, akune;   źródło: PAP

– Najpóźniej w czwartek zostaną zaprezentowane nowe rozwiązania dla rolników – zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął projekt ustawy zwiększający efektywność działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.


Podziel się:   Więcej

– W tym tygodniu zaprezentujemy z panem ministrem Ardanowskim (Janem Krzysztofem, ministrem rolnictwa – red.) nowe rozwiązania dla rolników w różnych sektorach tej wielkiej branży, tej bardzo ważnej branży rolnej i (...) produktów rolno-spożywczych. Będą swojego rodzaju ulgą w wielu obszarach, również stworzą pewne mechanizmy poprawy funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych – powiedział premier na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Jak dodał, nowe rozwiązania mają zostać zaprezentowane najpóźniej w czwartek z udziałem ministra rolnictwa.

– Myślę, że będzie dostrzeżona jakościowa zmiana w podejściu do rynków rolnych, w tym jakże ważnym, kluczowym obszarze rozwoju wsi, rozwoju terenów wiejskich i przede wszystkim rozwoju rolnictwa, które bardzo, bardzo leży nam na sercu – podkreślił szef rządu.

Jak mówił premier, zmiany będą dotyczyły tych wszystkich owoców i płodów rolnych, na które można mieć jeszcze wpływ w tym cyklu wegetacyjnym. – Natomiast my chcemy również podejść do całego rynku rolnego w sposób jak najbardziej stabilizacyjny – zapowiedział.


Morawiecki: W ciągu kilku tygodni pokażemy specjalny pakiet wsparcia rolników
 
 
 
...
 
Eliminowanie nieuczciwych praktyk

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek, że rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw „w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych”. Projekt przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

„Przygotowano rozwiązania, które stanowią odpowiedź na nasilający się proceder przepakowywania przywożonych z zagranicy niektórych owoców oraz warzyw i sprzedawania ich jako polskie. Nowe przepisy mają przyczynić się do wyeliminowania takich nieuczciwych praktyk, co powinno pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki. Wprowadzone regulacje będą dotyczyć ok. 1,41 mln gospodarstw rolnych” – czytamy w komunikacie CIR.


Przetwórstwo owoców i warzyw. Resort umożliwi skuteczniejsze kontrole UOKiK
Odpowiednie informacje dotyczące oznakowania artykułów

Wskazano, że po przeprowadzeniu kontroli dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego, jakości ziemniaków i warzyw sprowadzanych z Unii Europejskiej i państw trzecich, stwierdzono uchybienia związane m.in. z brakiem informacji u sprzedawców umożliwiających identyfikację produktów, brakiem etykiet w języku polskim na opakowaniach warzyw oraz brakiem informacji dla klienta wskazujących kraj pochodzenia.

„Nowe rozwiązania wzmocnią i usprawnią działania służb kontrolnych, wykorzystując przy tym aktualne doświadczenia związane z kontrolą świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków. Zmiany przewidziane w kilku ustawach powinny zapewnić konsumentom odpowiednie informacje dotyczące oznakowania artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych” – napisano.

W projekcie przewidziano obowiązek posiadania przez każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu informacji, które umożliwiają ich identyfikację oraz odróżnienie od innych artykułów rolno-spożywczych. Za niespełnienie tego wymogu przewidziano stosowne kary.Będą nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych. Rząd przyjął projekt
Wzmocnienia nadzoru nad działalnością rzeczoznawców

Zmiany dotyczą też wzmocnienia nadzoru nad działalnością osób wpisanych do rejestru rzeczoznawców (m.in. klasyfikatorów tusz zwierząt rzeźnych oraz owoców i warzyw), co pozwoli skutecznie zweryfikować ich obiektywizm (chodzi o rzeczoznawców zatrudnionych np. przez podmioty skupujące).

Zgodnie z projektem inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mógł prowadzić działania kontrolne na podstawie okresowego imiennego upoważnienia. Chodzi o przypadki kontroli świeżych owoców i warzyw nieobjętych wymaganiami unijnymi. Wykorzystanie imiennego upoważnienia pozwoli na przeprowadzenie jednorazowo kontroli u wielu handlowców, np. sprzedających owoce i warzywa na rynkach hurtowych, których dane nie mogły być znane inspektorowi przed przystąpieniem do kontroli. Jak wskazano w komunikacie, dzięki temu kontrole jakości handlowej owoców i warzyw powinny być szybsze i skuteczniejsze.


Pomóc rolnikom w oddłużeniu gospodarstwa. Rząd zapozna się z propozycją nowych przepisów
Pozostałe zmiany

Zaproponowano również zmiany dotyczące owoców i warzyw objętych regulacjami unijnymi, chodzi m.in. o zastąpienie grzywny wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw, w tym dotyczących podawania informacji o pochodzeniu produktu. Proponowane kary ujednolicono z karami mającymi zastosowanie wobec innych artykułów rolno-spożywczych, wynikającymi z ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ponadto zaproponowano wprowadzenie dodatkowych kar za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji albo podanie informacji nieprawdziwych. Karane będzie również ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których wydano orzeczenie o ich niezgodności z wymaganymi unijnymi.

W projekcie przewidziano wzmocnienie nadzoru nad produkcją i obrotem w Polsce roślin, produktów roślinnych lub produktów szczególnie podatnych na porażenie przez tzw. organizmy kwarantannowe. Konieczne będzie też wprowadzenie - odpowiednich do skali stwierdzanych nieprawidłowości – sankcji karnych zapewniających skuteczność nadzoru.

„W rezultacie chodzi o poprawę bezpieczeństwa fitosanitarnego Polski, zabezpieczenie kraju przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych, a w konsekwencji poprawę konkurencyjności polskiej żywności pochodzenia roślinnego” – czytamy.

Jak przekazał CIR, ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Premier Morawiecki: Polska staje się „potęgą” produkcji rolno-spożywczej