zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Nowe obowiązki producentów w projekcie nowelizacji ustawy o opakowaniach

08:28, 06.08.2021;   autor: akune;   źródło: PAP

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) za opakowania jego produktów wprowadza projekt zmian ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opublikowany w czwartek przez Ministerstwo Klimatu. Projekt trafił do konsultacji.


Podziel się:   Więcej

Projekt przewiduje podzielenie strumienia opakowań na konsumenckie, oraz pozostałe - z handlu, dystrybucji czy przemysłu. Podział oznacza również oddzielne traktowanie tych strumieni w kontekście wykonywania ustawowych obowiązków, takich jak recykling i jego rozliczanie, opłaty produktowe itp.

Producenci w ramach ROP będą ponosić specjalną opłatę opakowaniową. Jej stawki określi minister klimatu; będą one zróżnicowane m.in. ze względu na rodzaj opakowania, możliwość recyklingu, zawartość materiału pochodzącego z recyklingu po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia, sprzedaży materiałów z recyklingu oraz z nieodebranych kaucji.

Producenci nałożone na nich ustawą obowiązki recyklingu opakowań będą mogli wykonywać albo samodzielnie, albo za pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów.

Organizacje te będą miały obowiązek przeznaczenia 95 proc. środków pochodzących z wynagrodzenia na rzecz podmiotów prowadzących recykling oraz zbierających odpady opakowaniowe. W ten sposób będą zapewniały osiągnięcie ustawowego poziomu recyklingu - podkreśla się w uzasadnieniu.


Parlament Europejski chce bardziej restrykcyjnych zasad recyklingu
Minister klimatu będzie dodatkowo ustalał, w drodze rozporządzenia, wymagane w danym roku poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych i wysokość opłaty produktowej.

Jak zaznacza się w Ocenie Skutków Regulacji, koszty wynikające z ROP „zostaną zapewne wliczone do ceny oferowanych produktów w opakowaniach”. Jednocześnie wnoszona przez przedsiębiorców opłata opakowaniowa dofinansuje koszty zagospodarowania odpadów opakowaniowych w gminach, co spowoduje zmniejszenie opłat na rzecz gmin wnoszonych z tego tytułu przez mieszkańców - wskazuje OSR.

Projekt zakłada nałożenie obowiązku selektywnego zbierania swoich opakowań na wyprowadzających produkty w butelkach PET na napoje o pojemności do 3 litrów, wraz z ich zakrętkami i wieczkami. Dodatkowo, pokrywki i wieczka z tworzyw sztucznych będą przymocowane do tych pojemników podczas użytkowania.

Projekt wprowadza definicję detergentu do użytku domowego, co oznacza wyłączenie chemii gospodarczej z definicji środków niebezpiecznych. Wynikiem tej zmiany będzie rozliczanie tych opakowań w ramach zwykłych opakowań dla gospodarstw domowych.


Rząd chce ograniczyć zużycie jednorazowych toreb foliowych
Planuje się zwolnienie z opłaty recyklingowej jednorazowych toreb na zakupy z tworzyw biodegradowalnych. W uzasadnieniu podkreśla się, że torby takie mogłyby być wydawane bezpłatnie, jednak ze względu na wyższe koszty ich produkcji w porównaniu do toreb z tradycyjnych tworzyw sztucznych, prawdopodobnie trzeba będzie za nie płacić.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska publikacja projektu oznacza rozpoczęcie konsultacji projektowanych przepisów ze stroną społeczną.

„W ich ramach planowane są spotkania publiczne z przedstawicielami branży. Wszystkie podmioty, które są zainteresowane omówieniem zaproponowanych przepisów i wypracowaniem najbardziej optymalnych rozwiązań, prosimy o kontakt drogą mailową (Departament.Gospodarki.Odpadami@klimat.gov.pl) w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania” – informuje resort.

Konsultacje będą prowadzone przez 30 dni od dnia publikacji projektu ustawy – dodano.


Producenci baterii zwolnieni z opłat za recykling

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych