zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Nowelizacja Prawa celnego z podpisem prezydenta

18:42, 08.04.2021;   autor: akune;   źródło: PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa celnego oraz niektórych innych ustaw – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela ma usprawnić wydawanie decyzji dotyczących należności z tytułu importu towarów – wyjaśniono.


Podziel się:   Więcej

W komunikacie Kancelarii Prezydenta RP zaznaczono, że podpisana przez prezydenta nowela wprowadza - poza Prawem celnym – zmiany w szeregu innych ustaw.

Wymieniono ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; Ordynację podatkową; Prawo ochrony środowiska; ustawę o podatku od towarów i usług; ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym; ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej; ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w ustawię o doręczeniach elektronicznych.

„Podstawowym celem ustawy jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów. Nowelizacja przewiduje odpowiednie stosowanie do postępowań w sprawie określenia należności podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej określonych przepisów prawa celnego, umożliwiając tym samym przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach związanych z importem” – czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta RP.


Sejmowa komisja finansów za senackimi poprawkami do nowelizacji Prawa celnego
Dodano, że pozostałe zmiany obejmują m.in.: uproszczenie procesu ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych oraz o wpis na listę agentów celnych; zmianę organu prowadzącego wykaz gwarantów; doprecyzowanie przepisów o postępowaniach w sprawach celnych.

Poza tym nowela przewiduje ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.

Przepisy nowelizacji umożliwiają dochodzenie opłaty emisyjnej w trybie egzekucji administracyjnej oraz nadawanie dla celów podatkowych numeru PESEL osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, która nie posiada zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Nowelizacja Prawa celnego trafi na głosowanie w Senacie
Odformalizowano ponadto i uproszczono procedury prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych. Zmieniły się zasady wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą oraz procedury wymierzania kar pieniężnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych.

„Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. oraz zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.” – czytamy w komunikacie.


Nowelizacja ustawy o SN. Czym jeszcze w środę zajmie się Senat?

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
23-04-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych