zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Nowelizacji Kodeksu spółek handlowych utrudni „pranie brudnych pieniędzy”

11:03, 11.06.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Ministrowie zajmą się we wtorek projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, w którym przewidziano m.in. dematerializację akcji na okaziciela w spółkach niepublicznych, co ma utrudnić „pranie brudnych pieniędzy” i zwiększyć bezpieczeństwo w obrocie akcjami tych spółek.


Podziel się:   Więcej

Jak czytamy w uzasadnieniu projektowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, „konstrukcja akcji na okaziciela w spółkach niepublicznych powoduje, że nie jest możliwe zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o posiadaczach akcji na okaziciela, ze względu na brak możliwości ich identyfikacji” (...) „Może to prowadzić do łatwych nadużyć związanych np. z praniem brudnych pieniędzy przez wykorzystanie konstrukcji prawnej akcji na okaziciela” – wskazano.

„Projekt ma na celu wprowadzenie podstawy dla obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo–akcyjnych, poza zakresem unormowanym w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” – wskazał w uzasadnieniu resort sprawiedliwości.

W ocenie projektodawcy „dematerializacja powinna objąć zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela”
Jak zaznaczono w uzasadnieniu, prawo polskie nie przewiduje możliwości dematerializacji akcji poza zakresem regulacji art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. „Stanowi to swoisty ewenement i źródło istotnych niedogodności zarówno dla spółek niepublicznych, jak i dla podmiotów prowadzących depozyty akcji mających postać dokumentu” – podano. Dodano, że „prawo polskie zawiera podstawy dla fakultatywnej dematerializacji obligacji (art. 6 ust. 2 pkt. 7 ustawy o obligacjach), bankowych papierów wartościowych (art. 90 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe) oraz niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych (art. 123 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych)”.

„Na tym tle brak analogicznej podstawy prawnej w stosunku do akcji wydaje się być w obecnych realiach obrotu gospodarczego anachronizmem uniemożliwiającym bezpieczną i efektywną organizację obrotu akcjami spółek niepublicznych” – zaznaczył w uzasadnieniu projektodawca.

Jak wskazał, zaproponowana regulacja stworzy możliwości zmniejszenia kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu akcjami spółek nienotowanych na rynku regulowanym.

W ramach oceny przewidywanego wpływu projektu na działalność mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w uzasadnieniu zaznaczono, że „z uwagi na powszechny obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych i komandytowo–akcyjnych, również te podmioty z sektora MŚP zostaną objęte projektowanymi regulacjami”.

Wskazano, że „projekt nakłada obowiązek zawarcia przez spółki akcyjne i komandytowo–akcyjne (w tym z sektora MŚP) umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, co spowoduje bezpośredni koszt dla tych spółek, którego dokładne określenie nie jest możliwe, z uwagi na brak dostępności tego typu usług na rynku obecnie”. Dodano, że „rejestracja akcji w formie zdematerializowanej, choć będzie generować dla spółek określone koszty, z drugiej strony przyczyni się do redukcji wydatków, jakie spółki obecnie ponoszą w związku z wytwarzaniem i utrzymywaniem akcji w postaci dokumentowej”.

„Projekt przewiduje również – w odniesieniu do spółek, o których mowa wyżej – obowiązek prowadzenia strony internetowej, co ma na celu przede wszystkim poprawę komunikacji z akcjonariuszami spółki” – czytamy w uzasadnieniu.

Kalendarz transmisji

Grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
14-12-2019
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych