zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Od czwartku w Sejmie: Projekt PiS ws. legalności przekazywania danych wyborców poczcie

21:09, 02.11.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Projektem PiS ws. legalności przekazywania danych wyborców poczcie podczas wyborów w pandemii, a także dwoma projektami: poselskim i prezydenckim, nowelizacji ustawy Prawo oświatowe - zajmie się Sejm na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym posiedzeniu.


Podziel się:   Więcej

Sejm ma najpierw zająć się projektem ustawy autorstwa PiS, który zakłada, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w czasie stanu epidemii przekazał Poczcie Polskiej spis wyborców w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 r. nie popełnił przestępstwa. Projekt przewiduje umorzenie trwających w tej kwestii spraw sądowych, a także zatarcie z mocy prawa wyroków, które już zapadły.

Pięcioartykułowy projekt dotyczy legalności działań organów samorządowych podczas przygotowywanych wiosną 2020 roku wyborów prezydenckich, w trakcie lockdownu związanego z COVID-19.

Wybory miały się odbyć 10 maja 2020 roku. W tym czasie w Polsce trwała epidemia COVID-19. Rządzący zaplanowali, że w tej sytuacji wybory odbędą się wyłącznie drogą korespondencyjną. Za organizację głosowania - zgodnie z ustawą z 6 kwietnia tamtego roku o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na prezydenta zarządzonych w 2020 r. - odpowiadał minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ostatecznie jednak ustawa ta weszła w życie dopiero 9 maja, a wybory zostały przesunięte. Wcześniej wydrukowane zostały m.in. pakiety wyborcze; ich dostarczeniem miała się zająć Poczta Polska, posługująca się spisami wyborców pozyskanymi od władz lokalnych.

Grodzki: Jestem gorącym zwolennikiem paktu senackiego
Wobec samorządowców, którzy przekazali wtedy spisy wyborców Poczcie Polskiej, składane były zawiadomienia do prokuratur, w których wskazywano na możliwe przekroczenie uprawnień przez organy wykonawcze gmin. W marcu 2022 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska podała, że zapadł pierwszy wyrok w jednej z rozpoczętych w ten sposób spraw - Sąd Rejonowy w Wągrowcu uznał, że wójt gminy Wapno przekroczył uprawnienia i działał bez podstawy prawnej, przekazując dane wyborców.

Autorzy projektu PiS wskazują także, że tylko niektórzy wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast zdecydowali się przed 9 maja 2020 r. na przekazanie spisów wyborców Poczcie Polskiej, której decyzją premiera Mateusza Morawieckiego zostało zlecone przygotowanie głosowania korespondencyjnego.
Sejm zajmie się także dwoma projektami: poselskim i prezydenckim, nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Projekt poselski miał charakter wiodący wobec projektu prezydenckiego i to przepisy projektu poselskiego dotyczące działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach znalazły się w wersji projektu przyjętej przez komisję edukacji. Komisja wprowadziła też do projektu poprawki dotyczące edukacji domowej.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) „mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki”. Podjęcie przez nie działalności w szkole lub w placówce wymaga zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Rada ds. Młodzieży: Chcemy, żeby młodzi zarabiali lepiej
Zgodnie z projektem złożonym przez posłów PiS, opinie wydaną przez radę szkoły/placówki lub radę rodziców mają również poprzedzić konsultacje przeprowadzone przez nią wśród rodziców. Kompetencje rady zostaną poszerzone o monitorowanie w szkole działalności stowarzyszenia lub organizacji i informowanie o tym rodziców.

Niezależnie od tego, nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć, dyrektor ma przekazać kuratorowi oświaty materiały wykorzystywane przez stowarzyszenie lub organizację do realizacji programu zajęć oraz pozytywną opinię rady. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii, z tym, że niewydanie opinii w tym terminie będzie uznawane za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. Opinia kuratora będzie decydująca, czy dana organizacja lub stowarzyszenie będzie mogło przeprowadzić w szkole lub przedszkolu zajęcia.
Opinia kuratora oświaty nie będzie wymagana tylko w przypadku zajęć organizowanych i prowadzonych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom lub przez organizację harcerską objętą honorowym protektoratem prezydenta RP.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał także pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub zgody samego pełnoletniego ucznia.

W porządku obrad jest także skierowany przez prezydenta do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofili. Zmiany zakładają m.in. dostęp komisji do akt i dokumentów różnych organizacji, w tym Kościoła i stanowią realizację postulatów komisji.
Sejm zajmie się też przedstawionym przez prezydenta projektem nowelizacji ustawy o Funduszu medycznym. Ma on na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, głównie w postaci zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Projekt przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. Chodzi o świadczenia gwarantowane, związane z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z leczeniem szpitalnym.

Projekt zakłada, że pieniądze na pokrycie kosztów tych świadczeń będą przekazywane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie rozliczane w sposób podobny do obecnie stosowanego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Senat za nowelizacją przepisów o doktorantach i szkołach doktorskich
Sejm zajmie się też projektem nowelizacji, która dostosuje polskie przepisy o Systemie Informacyjnym Schengen do unijnych rozporządzeń. Zmiany umożliwią dodawanie w SIS nowych kategorii wpisów, w tym prewencyjnych wpisów o osobach narażonych na niebezpieczeństwo.

Posłowie zajmą się także projektem ustawy okołobudżetowej, w której zapisano m.in., że zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., a podstawę ma stanowić 2019 r. Wprowadzona została podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy - do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4 proc. kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r.

Kolejny punkt obrad to projekt wprowadzający przepisy umożliwiających przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD, na realizację zadań publicznych. Dotacje te będą limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50 proc. kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją tych zadań.
Sejm zajmie się także projektem dotyczącym zmian w swoim regulaminie. Zgodnie z nim w zamkniętych posiedzeniach połączonych Komisji do Spraw Służb Specjalnych i innej komisji w posiedzeniu będą mogli brać udział wyłącznie posłowie, którzy są jej członkami. Projekt zgłosił Kazimierz Smoliński (PiS), który zaznaczał, że ma on likwidować istniejącą lukę prawną. Media wskazywały, że dotychczas tę lukę wykorzystywał m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun, uczestnicząc w takich posiedzeniach.

Izba zajmie się też m.in. wnioskiem uchylenie immunitetu Joannie Scheuring-Wielgus (Lewica) w związku z zakłóceniem przez nią mszy w toruńskim kościele w 2020 roku.

Toruńska prokuratura chce oskarżyć Joannę Scheuring-Wielgus o to, że w dniu 20 października 2020 r. w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Toruniu złośliwe przeszkadzała w wykonywaniu aktu religijnego kościoła katolickiego, „znieważając jednocześnie miejsce przeznaczone do wykonywania obrzędów religijnych i obrażając uczucia religijne innych osób”.
Posłanka Lewicy wraz z mężem Piotrem Wielgusem weszła bowiem do kościoła, stanęła tyłem do ołtarza i trzymała transparent: „Kobieto możesz sama decydować” oraz „Kobiety powinny mieć prawo decydowania, czy urodzić, czy nie”. Potem te same tablice pokazała odprawiającym mszę księżom.

Inny punkt, którym zajmie się Sejm, dotyczy rozszerzenia katalogu działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o działanie w ramach tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Budka: Jeśli wygramy wybory, w sprawie CPK zrobimy audyt

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
21-03-2023
  • Posiedzenia sejmowych komisji stałych NA ŻYWO
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych