zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

„Od nowej konstytucji będzie zależało, jak będzie wyglądała Polska”

12:46, 25.08.2017;   autor: akune;   źródło: PAP

– Od nowej konstytucji będzie zależało, jak będzie wyglądała Polska w przyszłości – powiedział prezydent Andrzej Duda, który w w piątek w Gdańsku zainaugurował kampanię informacyjną przed referendum w sprawie zmian w konstytucji. Organizatorem dyskusji jest NSZZ „Solidarność”.


Podziel się:   Więcej

– W konstytucji bardzo nieprecyzyjny jest nie tyle podział władz, co kompetencji, jakie tym władzom przysługują – powiedział podczas konferencji prezydent Andrzej Duda.

Piątkowa konferencja, organizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, pod hasłem „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”, która odbywa się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, inauguruje debatę dotyczącą zmian w konstytucji. Biorą w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef „Solidarności” Piotr Duda, jej były przewodniczący Marian Krzaklewski oraz wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik prezydenta ds. referendum Paweł Mucha.

Prezydent podkreślił, że to dzięki „Solidarności” Polska przestała być Rzeczpospolitą Ludową, a stała się Rzeczpospolitą Polską.

– Takie jest założenie, wielkie założenie tej zmiany ustrojowej, że Polska ma być Rzecząpospolitą, a więc rzeczywiście demokratycznym państwem obywatel – mówił.

– Ta dzisiejsza debata służy właśnie temu, żebyśmy po 30 latach od tamtych wielkich przemian ustrojowych prawie ten proces rzeczywistego budowania państwa demokratycznego w Polsce realizowali także poprzez naprawienie tych niedostatków, które znajdują się w obecnej konstytucji – dodał.

Prezydent zaznaczył, że na przestrzeni ostatnich lat najbardziej uderzyły go dwie kwestie.

– Po pierwsze spór kompetencyjny, do jakiego doszło pomiędzy premierem a prezydentem Rzeczypospolitej, który toczył się przed Trybunałem Konstytucyjnym na wniosek ówczesnego – premiera Donalda Tuska przeciwko można powiedzieć prezydentowi Lechowi Kaczyńskiego – powiedział prezydent.

– Tamta sytuacja uzmysłowiła mi, jak bardzo nieprecyzyjna w tym zakresie jest polska konstytucja z 1997 r., jak bardzo nieprecyzyjny jest tak naprawdę podział kompetencji nie tyle władz, co kompetencji, jakie tym władzom przysługują – podkreślił.


Pierwsze konsultacje ws. referendum. W Gdańsku „ważne przemówienie” prezydenta

 
 
 
...
 
„TK nie zdał egzaminu ws. ustawy podwyższającej wiek emerytalny”

– Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. nie zdał egzaminu, przegrał wielką sprawę obywatelską, uznając że ustawa podwyższająca wiek emerytalny jest zgodna z konstytucją – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że jedną z sytuacji, która w ostatnich latach go „uderzyła” był moment, kiedy mimo zdecydowanych protestów ze strony „Solidarności” i innych związków zawodowych, podniesiono wiek emerytalny. – Wbrew polskiemu społeczeństwu, pracownikom, wbrew w moim przekonaniu fundamentalnej zasadzie praw nabytych, bo na co innego ludzie się zgadzali, w momencie, kiedy rozpoczynali swoją karierę zawodową, pracę, budowanie swojego stażu emerytalnego – dodał.

– Wtedy przeżyłem muszę powiedzieć dwa zawody - pierwszy był taki, że ten głos w ogóle nie został wysłuchany przez ówczesną większość parlamentarną, że nie dopuszczono do referendum w tej sprawie, o co wnioskowała +Solidarność+, przedstawiając wtedy 2 mln podpisów. Przecież, wszyscy pamiętamy ten protest pod Sejmem – powiedział Andrzej Duda.

Przypomniał, że wtedy prezydent (Bronisław Komorowski – red.) podpisał ustawę podnoszącą wiek emerytalny, a następnie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest ona zgodna z konstytucją. – Muszę powiedzieć, że wtedy ten Trybunał, w moich oczach, zdelegitymizował się (...) ponieważ na straży podstawowych praw obywateli, tym ostatnim ogniwem jakie ma stać, jest właśnie TK – mówił prezydent.

– W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny nie tylko nie zdał egzaminu, ja bym powiedział: przegrał sprawę, wielką sprawę obywatelską – podkreślił Andrzej Duda.

Zmian wydłużających wiek emerytalny dokonał rząd PO-PSL. W maju 2014 r. TK uznał, że ustawa podwyższająca wiek emerytalny jest zgodna z konstytucją.

„Nową konstytucję będziemy tworzyli dla następnego pokolenia”

– Ta nowa idea konstytucyjna ma być wyjściem na przyszłość; będziemy ją tworzyli dla następnego pokolenia - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas pierwszej debaty dot. zmian w konstytucji. Chciałbym, aby referendum odbyło się 11 listopada 2018 r., albo 10-11 listopada – poinformował.

– Zgadzam się z tymi, którzy mówią +nie wszystko w tej konstytucji jest złe+. Oczywiście, że nie wszystko jest złe. Jest bardzo wiele dobrych elementów, jest bardzo wiele elementów, które się sprawdziły, ale są ważne elementy, które się nie sprawdziły, które nie zdały egzaminu, albo które są tak zapisane, że w gruncie rzeczy stanowią element pusty – mówił prezydent.


Duda ocenił, że jest „bardzo wiele takich obszarów”, zwłaszcza tych, które znajdują się w zainteresowaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które rzeczywiście wymagają "co najmniej dopracowania”. – To jest wielkie zadanie – wskazał prezydent.

– Chciałbym, żeby (referendum) się odbyło 11 listopada (2018 r.), czy też - zobaczymy - 10 i 11 listopada, a więc poprzez dwa dni. Dlaczego? Dlatego, że to jest ważny moment, niezwykle ważny moment dla nas wszystkich Polaków, bo wszyscy jesteśmy przywiązani ogromnie do niepodległości Rzeczpospolitej, do suwerennego państwa, bo wiemy o tym, że tylko w takim państwie możemy sami stanowić o sobie i tylko w takim państwie jesteśmy w stanie budować swoją przyszłość – mówił prezydent.

Jak podkreślił Duda, „właśnie ta nowa idea konstytucyjna ma być wyjściem na przyszłość”. – Bo ja uważam, że biorąc pod uwagę okres 20-25 lat, kiedy dokonuje się pewnego podsumowania tego jak funkcjonuje konstytucja – to okres długi – trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę będziemy ją tworzyli dla następnego pokolenia – podkreślił.

– To ma być konstytucja, która będzie czerpała z doświadczeń tych ostatnich 30 lat, to ma być konstytucja, która będzie gdzieś też wychodziła z doświadczenia walki o niepodległość, z doświadczenia tych prawie 50 lat zniewolenia komunistycznego i tego wszystkiego, co wtedy było złe i o czym wszyscy jeszcze pamiętamy – zaznaczył prezydent.

„Chciałbym, aby temat nowej konstytucji był tematem społecznym”

– Chciałbym, żeby dyskusje o konstytucji toczyły się w całej Polsce, bo dla mnie jest niezwykle ważne, żeby ten temat stał się tematem społecznym – powiedział Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że chciałby, aby w Polsce toczyły się dyskusje o konstytucji a debaty konstytucyjne były organizowane przez różne środowiska.

– Chciałbym, żeby takie dyskusje toczyły się w całej Polsce, bo dla mnie jest niezwykle ważne, żeby ten temat stał się rzeczywiście tematem społecznym, żeby wielu ludzi wyrobiło sobie zdanie i zastanowiło się nad tym, jak funkcjonuje obecna konstytucja i czego by na przyszłość oczekiwali: dla Rzeczypospolitej, ich dzieci i wnuków – mówił Andrzej Duda.

– To jest dla mnie pokaz Rzeczypospolitej, państwa obywatelskiego, gdzie obywatele dyskutują, gdzie buduje się świadomość społeczną, jak ważna jest konstytucja dla naszej przyszłości, dla przyszłego ukształtowania Rzeczypospolitej, dla tego, czy będzie ona tym państwem, które ma powodzenie, w znaczeniu, że jest państwem, które jest rzeczywiście suwerenne, które jest konkurencyjne, które daje sobie radę i które stwarza bezpieczne warunki życia swoim obywatelom – podkreślił.

Prezydent zapewnił, że są to dla niego kwestie fundamentalne. Wskazywał też, że jego największym dążeniem jest, aby państwo polskie „stawało się coraz zamożniejsze, zamożnością swoich obywateli i swoją siłą”.

„Konstytucja musi realizować kierunki wskazane przez społeczeństwo”

– Konstytucja musi realizować kierunki wskazane przez społeczeństwo, temu ma służyć referendum konsultacyjne – podkreślił prezydent. Mówił, że dyskusja nt. zmian w konstytucji powinna dotyczyć m.in. wieku emerytalnego, podziału władz czy służby zdrowia.

Prezydent powiedział, że konstytucja musi być zrozumiała dla ludzi. – Ona musi być taka, jakiej ludzie chcą, taka jakiej oczekują, ona musi realizować pewne kierunki wskazane przez społeczeństwo i temu właśnie ma służyć referendum konsultacyjne – powiedział prezydent.

– Nie chodzi mi tylko o to, że prawnicy, eksperci napiszą konstytucję, Zgromadzenie Narodowe ją uchwali, potem społeczeństwo będzie mogło się wypowiedzieć, czy jej chce, czy nie. Chodzi o to, żeby konstytucja była zbudowana tak, jak społeczeństwo, obywatele tego chcą – podkreślił Duda.

Jak mówił, temu właśnie ma służyć przeszło roczny okres debaty konstytucyjnej.

Duda dodał, że dyskutował już m.in. z przedstawicielami samorządu terytorialnego nt. ich oczekiwań wobec nowej konstytucji. – Czy powinniśmy mieć zapisane trzy szczeble samorządu terytorialnego w konstytucji RP? To są pytania, które w automatyczny sposób cisną się na usta – podkreślił.

– I takich pytań jest bardzo wiele (...): wiek emerytalny – w jaki sposób te kwestie, tak ważne powinny być w konstytucji zabezpieczone, czy poprzez zapisanie wprost czy poprzez wprowadzenie rozwiązań, że określone sprawy muszą być kwalifikowaną większością przegłosowane. O tym wszystkim chciałbym, żebyśmy dyskutowali – powiedział prezydent.

Dodał, że chciałby, aby przedmiotem dyskusji były również takie kwestie, jak np. to jaki ma być przewidziany konstytucją poziom gwarancji zabezpieczenia społecznego choćby dla niepełnosprawnych czy rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci; czy powinny być w konstytucji zabezpieczone świadczenia dla rodzin związane z programem 500 plus; jak powinien wyglądać podział władz – czy chcemy wybierać prezydenta w wyborach powszechnych; ilu powinno być posłów i senatorów; czy edukacja powinna być bezpłatna, gwarantowana przez państwo, czy szkolnictwo wyższe powinno być bezpłatne; jak powinno wyglądać finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej, służby zdrowia.

„Wielkie święto demokracji”

– Konferencja dotycząca zmian w konstytucji, to wielkie święto demokracji; odbywa się ona w przeddzień uroczystości związanych z podpisaniem Porozumień Sierpniowych – powiedział w piątek w Gdańsku szef „Solidarności” Piotr Duda.

– Ta dzisiejsza konferencja, to wielkie święto demokracji, ale także przeddzień uroczystości związanych z podpisaniem Porozumień Sierpniowych – podkreślił Piotr Duda.

Szef „Solidarności” wskazywał, że uroczystości te od 30 lat „oficjalnie, a wcześniej mniej oficjalnie” organizuje NSZZ „Solidarność”.

– Zawsze byliśmy uradowani, że w to święto, oprócz członków +Solidarności+ przybywało wielu osób, które chciały uczcić ten zryw ludzi pracy w naszym kraju – mówił.

Szef „Solidarności” przypominał, że 37 lat temu w wielu zakładach pracy w całej Polsce odbywały się strajki i protesty. – Początek to lipiec 1980 roku, Świdnik, Lublin, 14 sierpnia, tu w Gdańsku rozpoczęto strajk w Stoczni Gdańskiej w obronie zwolnionej śp. Anny Walentynowicz – mówił Piotr Duda.

– Wiele protestów w naszym kraju przekształciło się w walkę o konstytucję, konstytucję pracowniczą, która została tutaj w Gdańsku spisana w 21 postulatach – dodał szef „S”.

Karczewski: obecna konstytucja powinna być zmieniona

– Zgadzam się z prezydentem, że obecna konstytucja powinna być zmieniona; powinna ona budować wspólnotę narodową – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas debaty dotyczącej zmian w konstytucji. – Włączam się w tę debatę, niezwykle ważną dla Polski - zadeklarował.

– Bardzo się cieszę, że to pierwsze spotkanie o konstytucji rozpoczynamy tutaj w Gdańsku, w kolebce +Solidarności+, w miejscu z którego powiało dla Polski, dla Europy wolnością. To wymiar bardzo istotny i ważny, merytoryczny, ale również i symboliczny, bo przecież to +Solidarność+ napisała projekt obywatelski (konstytucji), który przez siły lewicowe i liberalne nie został uwzględniony i nad którym warto pracować i o którym trzeba mówić – powiedział Karczewski.

Marszałek Senatu podkreślił, że zgadza się z prezydentem, iż obecna konstytucja „powinna być zmieniona”. – Ta konstytucja powinna nas łączyć, powinna łączyć nas Polaków, powinna łączyć obywateli, powinna budować wspólnotę narodową i głęboko wierzę, że – wiem o tym – taki jest zamysł prezydenta. Włączam się w tę dyskusję, włączam się w tę debatę niezwykle istotną i ważną dla Polski, niezwykle istotną dla Polaków – podkreślił Karczewski.

Jak mówił marszałek Senatu, „mamy doświadczenia i wiemy, w którym miejscu konstytucja nie spełnia naszych oczekiwań, w którym miejscu konstytucja stwarza duże niedogodności, gdzie są pomieszane, czy wręcz niedookreślone kompetencje poszczególnych organów władzy państwa”. – To trzeba zmienić i nad tym będziemy pracować – podkreślił Karczewski.
Prezydent Andrzej Duda złożył  kwiaty przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej (fot. TVP Info)
Kwiaty przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej

Przed konferencją prezydent Duda złożył kwiaty przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Prezydentowi towarzyszył wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Kwiaty przed bramą złożyli także m.in.: marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz szef „Solidarności” Piotr Duda.


Jest zmiana decyzji. To „S”, a nie KOD zorganizuje obchody na pl. Solidarności

Konsultacje ws. referendum konsultacyjnego

Po debacie zaplanowano briefing Pawła Muchy, który ma poinformować o działaniach planowanych w ramach kampanii informacyjnej przed referendum ogólnokrajowym.

Prezydent wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w święto Konstytucji 3 Maja. Powiedział wówczas, że chce, aby referendum w sprawie konstytucji odbyło się w przyszłym roku, gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pod koniec maja zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum odbyło się 11 listopada 2018 r.

W ocenie prezydenta Polacy powinni móc wypowiedzieć się na temat obowiązującej od 20 lat konstytucji i określonego w niej modelu ustrojowego.


Konsultacje ws. referendum. Prezydent chce wyjść poza głosy tylko ekspertów