zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

„Odpowiedzialni za łamanie prawa międzynarodowego muszą ponieść konsekwencje”

08:11, 25.09.2019;   autor: akune;   źródło: PAP, TVP Info

– Pokój, ochrona środowiska, dobrobyt – te trzy pojęcia powinny spełniać rolę spoiwa całej społeczności międzynarodowej – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W kontekście toczących się wojen ocenił, że „istnieje także dzisiaj pokusa »kupowania czasu pokoju« poprzez bierność i uległość a niekiedy wręcz paktowanie z agresorami w imię własnych interesów”.


Podziel się:   Więcej

Prezydent podkreślił, że trzy pojęcia, wokół których skupia się jego tegoroczne wystąpienie na forum ONZ: pokój, ochrona środowiska i dobrobyt „powinny spełniać rolę spoiwa całej społeczności międzynarodowej: pokój poprzez respektowanie prawa, ochrona środowiska naturalnego poprzez współdziałanie i współodpowiedzialność, dobrobyt poprzez działania na rzecz agendy zrównoważonego rozwoju”.

Andrzej Duda nawiązał do obchodów w Warszawie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która „zaczęła się od napaści na Polskę dokonanej przez dwa totalitarne państwa i dwie zbrodnicze ideologie”. Zaznaczył, że „mimo postępu cywilizacyjnego, mimo tamtej strasznej lekcji, dzisiaj, w XXI wieku, na świecie cały czas dochodzi do aktów niezrozumiałego barbarzyństwa: czystek etnicznych, zbiorowych mordów i wręcz ludobójstw”.

– Co więcej, mają miejsce również działania wymierzone w suwerenność i integralność terytorialną państw, a granice przesuwane są nadal za pomocą siły – dodał. Według niego „nie sposób nie zauważyć pewnych historycznych analogii”. – Istnieje także dzisiaj pokusa „kupowania czasu” pokoju poprzez bierność i uległość a niekiedy wręcz paktowanie z agresorami w imię własnych interesów – mówił.

Wskazał też na „poddawanie się niebezpiecznym iluzjom układania się z agresorem kosztem innych, aby przedłużyć pokój dla siebie”, a także „paktowanie, czyli szukanie partykularnych interesów, często gospodarczych, w relacjach z agresorami, przy jednoczesnym górnolotnym odwoływaniu się do solidarności z ofiarami agresji”. – Tworząc Organizację Narodów Zjednoczonych na zgliszczach światowego ładu kierowaliśmy się zupełnie innymi zasadami – naczelną z nich była zasada „never again” – przypomniał.

Według Andrzeja Dudy ostatnie lata pokazują, że „taka sama pokusa układania się z agresorem istniała wtedy, jak i dzisiaj”. – Jestem głęboko przekonany, że nadszedł najwyższy czas, aby ocknąć się z letargu, wyciągnąć wnioski z przeszłości i zaprzestać powielania takich samych błędów – powiedział prezydent.Prezydent Duda wystąpi na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Kwestionowanie prawa

– Ostatnie kilka lat pokazało niestety, że prawo międzynarodowe jest współcześnie nierzadko kwestionowane i dezawuowane. Podczas gdy to właśnie prawo międzynarodowe daje podstawę do urzeczywistnia takich zasad, jak suwerenna równość państw, sprawiedliwość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo – oświadczył.

Podkreślił, że „prawo nie służy wyłącznie państwom, a całej ludzkości i każdej jednostce z osobna”. – Naruszenie jego norm musi się wiązać z konsekwencjami, a jednostki za to odpowiedzialne muszą być pociągnięte do odpowiedzialności – zaznaczył polski przywódca.

Przypomniał, że to właśnie w tym duchu, podczas ubiegłorocznej, miesięcznej prezydencji w pracach Rady Bezpieczeństwa, Polska zorganizowała debatę wysokiego szczebla poświęconą wzmacnianiu i promowaniu prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. – Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że prawo międzynarodowe jest najsilniejszym narzędziem w rękach cywilizowanych narodów, zapewniającym długotrwały pokój. Nie ma pokoju bez prawa – oświadczył prezydent.

Andrzej Duda zwrócił również uwagę na niezbędne działania na rzecz ofiar konfliktów. – Polska, tragicznie doświadczona w swej historii aktami agresji ze strony innych państw, ludobójstwem i zbrodniami wojennymi, będzie zawsze i niezmiennie stać po stronie prawa i po stronie ofiar przemocy – wskazał.

Po pierwsze, mówił, Polska na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ podkreśla „niepodważalną rolę prawa międzynarodowego w utrzymaniu globalnej architektury bezpieczeństwa powstałej po II wojnie światowej oraz ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych”.Prezydenci Polski i USA podpisali deklarację o współpracy obronnej
Orędownik praw dziecka

Po drugie, kontynuował prezydent, nasz kraj pozostaje „konsekwentnym orędownikiem praw dziecka”. Przypomniał, że w tym roku przypada 30-lecie Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, której Polska była inicjatorem.

Prezydent zaznaczył, że dzieci są grupą najbardziej narażoną na konsekwencje konfliktów. – W związku z tym kładziemy szczególny nacisk na problem reintegracji dzieci związanych wcześniej z grupami zbrojonymi oraz dzieci urodzonych w wyniku wojennej przemocy seksualnej – mówił.


Prezydent Duda otworzył „polski pokój” w siedzibie Rady Bezpieczeństwa ONZ
Wzmocnienia ochrony osób z niepełnosprawnościami

Po trzecie – powiedział prezydent – Polska wzywa do wzmocnienia ochrony osób z niepełnosprawnościami w konfliktach.

Zaznaczył, że w czerwcu 2019 r. z inicjatywy naszego kraju Rada Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie pierwszą w historii rezolucję poświęconą osobom z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych.Prezydent Duda: Droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem
Ochrona praw mniejszości religijnych

Po czwarte – zaznaczył Andrzej Duda – Polska zabiega o ochronę praw mniejszości religijnych. – Niepokoi nas nasilająca się przemoc i nienawiść religijna. W sposób szczególny dotyka nas rozprzestrzeniająca się przemoc wobec chrześcijan. A przecież wolność wyznania jest jednym z fundamentalnych praw i podstawowych swobód człowieka – podkreślił.

Jak wyjaśnił, „wsparcie dla wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy grupami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek”.


Prezydenci Polski i USA podpisali deklarację o współpracy obronnej
Ochrona środowiska

Odnosząc się do kwestii ochrony środowiska prezydent wskazał, że „istota walki z negatywnymi procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym polega na budowaniu konsensusu międzynarodowego”. – Ambicje muszą być wyrażane wspólnie, bo tylko wtedy mogą być zrealizowane – wyjaśnił.

– Budowanie „zielonej gospodarki” gospodarki możliwe jest tylko z uwzględnieniem głosu wszystkich grup społecznych – dowodził. – Polska kładzie nacisk na solidarną i sprawiedliwą transformację niskoemisyjną – dodał prezydent. Według niego „polityka środowiskowa musi być rozumiana jako polityka społeczna, a nie być instrumentalizowania w celu zyskania przewag gospodarczych wynikających z różnych miksów energetycznych poszczególnych gospodarek czy posiadanych złóż surowców naturalnych”.

W wystąpieniu na forum ONZ Andrzej Duda mówił również o dobrobycie. – Tylko gospodarka oparta na sprawiedliwym dzieleniu owoców pracy, szacunku i uczciwości, może przynieść zrównoważony rozwój; musimy wprowadzić pojęcie dobra wspólnego do języka debaty ekonomicznej – zaapelował.


Szczyt klimatyczny w Nowym Jorku. Inauguracja z udziałem prezydenta Dudy

Kalendarz transmisji

Styczeń 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
27-01-2023
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych