zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Pakiet ułatwień dla biznesu. Premier z przedsiębiorcami o Konstytucji Biznesu

09:27, 16.03.2018;   autor: akune;   źródło: PAP, KPRM

Premier Mateusz Morawiecki weźmie w piątek udział w spotkaniu z przedsiębiorcami dotyczącym Konstytucji Biznesu. Pakiet pięciu ustaw dotyczy przede wszystkim działalności nierejestrowej, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, powołania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz szczególnych regulacji dla inwestorów zagranicznych.


Podziel się:   Więcej

Spotkanie zaplanowano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o godz. 12.40.

Parlament zakończył 6 marca br. prace nad Konstytucją Biznesu. Sejm przyjął poprawki Senatu do tworzącego ją pakietu pięciu ustaw. Kluczowe założenia Konstytucji Biznesu to: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.Kontrowersje wobec powołania rzecznika MSP. Senat zgłosił poprawki do Konstytucji Biznesu
 
 
 
...
 
Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

Jedna z merytorycznych poprawek przewiduje, że większość rozwiązań pakietu pięciu ustaw, tworzących tzw. Konstytucję biznesu, wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia, a nie 1 marca br., jak chciał pierwotnie Sejm.

Kolejna istotna poprawka – do najważniejszej ustawy z pakietu Konstytucji, czyli Prawa przedsiębiorców – stanowi, że urząd ma wzywać przedsiębiorcę do usunięcia braków przy interpretacji. Ma ona dać przedsiębiorcy szansę naprawienia niekompletnego wniosku w tym samym postępowaniu.

Inna z poprawek zakłada, że w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej właściwy organ albo właściwa państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zmienioną interpretację indywidualną, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie zmiany.

Poprawka do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców przewiduje, że określając siedzibę biura Rzecznika, „minister będzie brał pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rzecznika oraz będzie kierował się potrzebą dekoncentracji”. Ma to umożliwić ministrowi ustalenie siedziby biura Rzecznika także poza Warszawą.

Kolejna poprawka Senatu przewiduje, że zadaniem Rzecznika będzie opiniowanie projektów aktów normatywnych, „również w zakresie zasad podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP”.

Z kolei do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP Senat zaproponował poprawkę umożliwiającą wykonywanie działalności gospodarczej przez „członków rodzin osób zagranicznych” przebywających na terytorium Polski, „na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy”, czyli na takiej samej zasadzie, jak te osoby.


Parlament zakończył pracę nad Konstytucją biznesu

Kalendarz transmisji

Styczeń 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
19-01-2020
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych