zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Parlament Europejski wybierze nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących

09:36, 18.01.2022;   autor: akune;   źródło: PAP, IAR, Twitter

Parlament Europejski wybierze we wtorek nowego przewodniczącego. Największe szanse na zdobycie ponad połowy głosów ma przedstawicielka chadeków, maltańska polityk Roberta Metsola.


Podziel się:   Więcej

O fotel przewodniczącego powalczą również przedstawicielka zielonych Alice Kuhnke oraz polityk Lewicy Sira Rego.

Kandydat Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów europoseł Kosma Złotowski (PiS) postanowił zrezygnować z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – przekazał na sesji we wtorek wiceszef PE Pedro Silva Pereira.

„Pozostałe grupy polityczne zobowiązały się do poparcia kandydatów EKR, którzy ubiegają się o stanowiska wiceszefa PE i kwestora” – przekazało PAP źródło w EKR.

Przed zgłoszeniem kandydatów na nowego przewodniczącego europosłowie upamiętnili dotychczasowego szefa europarlamentu Davida Sassolego.

Włoski polityk zmarł tydzień przed zakończeniem swojej 2,5-letniej kadencji, w wyniku powikłań po przebytym zapaleniu płuc.

Chadecy, socjaliści i liberałowie po wyborach do europarlamentu w 2019 r. zawarli polityczną umowę w sprawie stanowiska szefa europarlamentu. Uzgodnili, że najpierw wspólnie zagłosują na kandydata socjalistów na to stanowisko, którym był Włoch David Sassoli.

Teraz, w kolejnej kadencji, frakcje te, zgodnie z umową, mają poprzeć kandydatkę chadeków – Robertę Metsolę. Swoich kandydatów postanowiły jednak też zgłosić inne ugrupowania, które nie brały udziału w tym porozumieniu – konserwatyści, zieloni i lewica.Politycy oddają hołd zmarłemu Davidowi Sassolemu w Parlamencie Europejskim

Jaka jest procedura wyboru?


Od pierwszych wyborów powszechnych do PE w 1979 r. szefa europarlamentu wyłania się na dwa i pół roku z możliwością ponownego wyboru. Podczas każdej kadencji parlamentarnej pierwsze wybory odbywają się zazwyczaj w lipcu, bezpośrednio po wyborze nowego składu Parlamentu, a drugie – dwa i pół roku później, w styczniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego spośród własnych posłów. Procedurę obecnych wyborów określono w Regulaminie PE.

Przewodniczącego wybiera się w oparciu o nominacje, które można składać za zgodą nominowanych. Propozycje nominacji pochodzą od grup politycznych, ale mogą również pochodzić od grupy posłów, osiągającej co najmniej tzw. małe kworum, czyli jednej dwudziestej posłów do Parlamentu.


Terlecki o wyborze nowego przewodniczącego PE

Tajne głosowanie


Głosowanie jest tajne. Do stycznia 2017 r. przepisy przewidywały, że jeżeli liczba kandydatów w wyborach przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów jest niższa od liczby stanowisk pozostających do obsadzenia lub jej równa, wyboru można dokonać przez aklamację. Od stycznia 2017 r. w takiej sytuacji wyboru dokonuje się przez aklamację, chyba że liczba posłów lub grup politycznych osiągających co najmniej tzw. duże kworum, czyli jedna piąta posłów, wystąpi o głosowanie tajne.

Jest jednak mało prawdopodobne, aby zapis ten miał zastosowanie do wyborów przewodniczącego, w których tradycyjnie o urząd ubiega się więcej niż jeden kandydat.

Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, tzn. 50 proc. + 1 (a nie bezwzględną większością posłów). Głosy wstrzymujące się oraz nieważne nie liczą się.


Uroczystości pogrzebowe szefa Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego

Nie więcej niż cztery rundy głosowania


Przewiduje się nie więcej niż cztery rundy głosowania. Jeżeli po trzecim głosowaniu nie osiągnięto bezwzględnej większości, czwarte głosowanie ogranicza się do dwóch kandydatów, którzy w trzecim głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, a zwycięzcą jest kandydat, który w ostatnim głosowaniu osiągnie lepszy wynik.

W przypadku oddania równej liczby głosów na obydwu kandydatów podczas czwartego głosowania zwycięzcą jest starszy kandydat. PE informuje, że „podczas wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów wskazane jest zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji opcji politycznych, a także równowagi geograficznej i równowagi płci”.Prezydent Duda złożył kondolencje po śmierci przewodniczącego PE

Wybory wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego


Z art. 15 wynika, że po wyborze przewodniczącego Parlament dokonuje również wyboru osób sprawujących dwa pozostałe główne urzędy polityczne Parlamentu niezbędne do jego właściwego funkcjonowania: czternastu wiceprzewodniczących, a następnie pięciu kwestorów.

Nominacje składa się na tej samej podstawie co w przypadku przewodniczącego. Zgodnie z art. 17 czternastu wiceprzewodniczących wybiera się podczas jednego głosowania bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli liczba wyłonionych kandydatów jest niższa niż 14, przeprowadza się drugie głosowanie, aby na tych samych warunkach obsadzić pozostałe stanowiska (bezwzględna większość).

W razie konieczności przeprowadzenia trzeciego głosowania do obsadzenia wolnych stanowisk wystarczy zwykła większość.

Porządek pierwszeństwa wiceprzewodniczących ustala się według kolejności, w jakiej zostali wybrani, a w przypadku równej ilości głosów - według starszeństwa. W przypadku głosowania przez aklamację o porządku pierwszeństwa decyduje tajne głosowanie. Wybór kwestorów odbywa się zgodnie z tą samą procedurą co wybór wiceprzewodniczących (art. 18).


Szefowie unijnych instytucji złożyli kondolencje rodzinie zmarłego przewodniczącego PE

Głosowanie na odległość


Z powodu pandemii głosowanie odbędzie się na odległość.

Termin zgłaszania kandydatów na pierwszą turę głosowania upłynął w poniedziałek o godz. 17.00. Kandydatów można zgłaszać lub wycofać przed każdą turą głosowania.

Kandydaci dokonają krótkiej prezentacji we wtorek rano bezpośrednio przed pierwszą turą głosowania, która odbędzie się między godz. 9.30 a 10.15.

Wynik pierwszej tury ma zostać ogłoszony o godz. 11.00, rezultat ewentualnej drugiej tury głosowania – o godz. 13.00; o godz. 16.30 należy oczekiwać opublikowania wyników trzeciego głosowania, jeśli będzie konieczne, a o godz. 18.30 – ewentualnego czwartego.


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w szpitalu we Włoszech

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych