zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Paweł Mucha: Prezydent chce zbadania konstytucyjności podstawy prawnej uchwały trzech izb SN

17:40, 27.01.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

– W uznaniu prezydenta Andrzeja Dudy zbadania zgodności z konstytucją wymagają przepisy, na podstawie których trzy izby SN – Cywilna, Karna i Pracy - podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS - powiedział wiceszef KPRP Paweł Mucha.


Podziel się:   Więcej

O skierowaniu wniosku przez prezydenta wniosku do TK poinformowano w poniedziałek na stronie prezydenckiej kancelarii. Wniosek został skierowany w trybie kontroli następczej i obejmuje przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego i ustawy o Sądzie Najwyższym.

– Wniosek złożony do TK przez prezydenta w trybie kontroli następczej dotyczy zbadania zgodności z konstytucją przepisów ustaw Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks postępowania karnego oraz art. 83 paragraf 1 ustawy o SN w takim zakresie, w jakim one stanowiły podstawę sformułowania zagadnienia prawnego przez pierwszą prezes SN, które zostało rozstrzygnięte w drodze uchwały trzech połączonych izb SN – powiedział prezydencki minister.

Jak dodał, przedmiotem wniosku są przepisy, które stanowiły podstawę wydania uchwały SN.

– Czyli przepis Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi o przesłance nieważności postępowania i przepis Kodeksu postępowania karnego, który stanowi o tzw. bezwzględnej przyczynie odwoławczej i wreszcie przepisy ustawy o SN, które odnoszą się do kwestii podejmowania uchwał przez SN w składzie połączonych izb – powiedział Mucha.

Z treści tego wniosku wynika, tłumaczył wiceszef KPRP, że kwestie wskazane jako podstawa wniosku wymagają w uznaniu głowy państwa zbadania zgodności z: art. 179 Konstytucji, który stanowi o tym, że prezydent RP jest wyłącznie uprawniony do powoływania sędziów oraz z art. 126, „który dotyczy umocowania prezydenta do działania, jako strażnika konstytucji, arbitra politycznego”.

– Mamy też kwestie związane z przepisem art. 10 konstytucji, dotyczącym podziału władzy, ale także zasady demokratycznego państwa prawnego – dodał Mucha.

– To jest bardzo wyraźne wskazania, że prezydent działa w tym zakresie, podkreślając, że TK powinien rozstrzygnąć, jakie są konsekwencje dotyczące udziału w składzie sądu osoby, która jest powołana przez prezydenta na podstawie art. 179 na urząd sędziego SN, sądów powszechnych czy sądów wojskowych i czy takie rozumienie przepisów oraz skutki prawne, jak wyraził SN w swej uchwale, w ogóle są dopuszczalne w świetle postanowień Konstytucji, czy można w taki sposób rozumować, jak rozumował SN – stwierdził prezydencki minister.

Jak mówił, można przywoływać też wcześniejsze, jednolite, orzeczenia sądów, które podkreślały, że kompetencja prezydenta o powołaniu sędziów jest absolutnie niekwestionowalna, nie podlega kontroli sądowej. Dodał, że także SN, chociażby w uchwale z 2000 r., wskazywał, że niemożliwa jest sytuacja, aby sędzia, który nie jest pozbawiony swojego statusu, nie mógł wykonywać swoich obowiązków służbowych. – Nie ma czegoś takiego na gruncie polskiego prawa jak oddzielenie statusu sędziego od możliwości orzekania. To byłoby niezgodne z konstytucyjną zasadą nieusuwalności sędziów – powiedział wiceszef prezydenckiej kancelarii.

Zaznaczył, że chodzi też o możliwość orzekania w składzie trzech izb SN, „w sytuacji w której należałoby orzekać także z udziałem co najmniej także Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych”.


Prezydent skierował wniosek do TK. Chodzi o uchwałę Sądu Najwyższego
Uchwała dotyczącą udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS

W ubiegły czwartek trzy izby SN – Cywilna, Karna i Pracy – podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS. W uchwale przywołano przepisy Kpc i Kpk, których dotyczy wniosek prezydenta.

Z dokonanej przez SN wykładni prawa wynika, że nienależyty jest skład Sądu Najwyższego, jeśli bierze w nim udział sędzia wyłoniony przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną w trybie zapisanym obecnie w ustawie o KRS. W sądzie powszechnym nienależyta obsada sądu ma miejsce, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy sędzia wyłoniony przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN – uchwała ma zastosowanie do jej orzeczeń bez względu na datę ich wydania.

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że uchwała SN nie wywołuje skutków prawnych i została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W piątek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział skierowanie do TK wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały SN.

Z kolei KRS skierowała do TK wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym. Wniosła też o zabezpieczenie poprzez stwierdzenie nieskuteczności czwartkowej uchwały trzech izb SN do rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.


Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym skierowany do TK

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 
26-02-2020
  • 5. posiedzenie Senatu – dzień drugi 09:00
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych