zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

PE: Romowie borykają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kilku państwach członkowskich

15:35, 05.10.2022;   autor: ansa;   źródło: PAP

W środę Parlament Europejski przyjął zestaw zaleceń mających na celu poprawę „niepewnej sytuacji osiedli romskich w Unii Europejskiej". Europosłowie zaznaczyli, że Romowie – w całej różnorodności, którą obejmuje ten termin – są największą mniejszością etniczną w Europie i borykają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kilku państwach członkowskich.


Podziel się:   Więcej

Rezolucja została przyjęta 486 głosami za, przy 109 przeciw i 38 wstrzymujących się.

Główne problemy społeczności romskich, którymi należy się pilnie zająć, to brak przyzwoitych mieszkań, w tym czystej wody pitnej, elektryczności, urządzeń sanitarnych, oczyszczania ścieków i odpadów, a także utrzymująca się dyskryminacja i segregacja dzieci romskich w szkołach – wynika z rezolucji. Zwrócono również uwagę na brak opieki zdrowotnej, długotrwałe bezrobocie, nadużycia policji i niewystarczający dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Aby zaradzić tej sytuacji, PE apeluje o krótko– i długoterminowe strategie wspierane wystarczającymi środkami unijnymi i krajowymi, w szczególności Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+), Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz krajowymi planami naprawy i odporności.

Państwa członkowskie powinny rozdzielać fundusze regionalnie i lokalnie, aby lepiej odpowiadać na najpilniejsze potrzeby Romów mieszkających w osiedlach w UE. Należy rozwiązywać wszelkie przeszkody, w tym bezpośrednie i pośrednie formy dyskryminacji, które utrudniają skuteczne wykorzystanie środków finansowych – informuje PE.

Posłowie twierdzą, że Komisja Europejska powinna ustanowić mechanizm wczesnego ostrzegania w celu wykrywania nadużyć lub niewłaściwego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) oraz innych funduszy UE przeznaczonych na rozwiązanie sytuacji Romów.


PE wspiera Związek Polaków na Białorusi
Wzywają również Komisję do stopniowej likwidacji zmarginalizowanych osiedli romskich w całej UE do 2030 r. Zaangażowanie członków społeczności romskiej, którzy wykonują na tych osiedlach wysokiej jakości pracę społeczną, byłoby sposobem na przekonanie Romów do ich opuszczenia – zaznaczają.

Według badania dotyczącego mniejszości i dyskryminacji w Unii Europejskiej 63 proc. Romów nie kształci się, nie pracuje ani nie szkoli, w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 12 proc. 80 proc. Romów żyje poniżej progu zagrożenia ubóstwem w swoim kraju. 41 proc. Romów w dziewięciu państwach członkowskich UE ankietowanych w ramach EU–MIDIS II czuło się dyskryminowanych ze względu na romskie pochodzenie w co najmniej jednej dziedzinie życia codziennego, takiej jak poszukiwanie pracy, praca, mieszkalnictwo, zdrowie i edukacja.


Wódz Indian, Ujgurowie i pięć Kenijek wśród finalistów nagrody Sacharowa

Kalendarz transmisji

Listopad 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30    
27-11-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych