zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

20:03, 01.12.2022;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. zmianę określenia „przemoc w rodzinie” na „przemoc domowa”.


Podziel się:   Więcej

– Jest to ustawa od bardzo długiego czasu oczekiwana przez różne środowiska. Zarówno przez osoby, które doznają, czy doznawały przemocy, kobiety, dzieci, środowiska organizacji pozarządowych i samorządów, które na co dzień pracują z osobami, której tej przemocy doznają, ale też z osobami, które tą przemoc stosują. No i oczywiście przez środowisko eksperckie – podkreśliła pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt przedstawiając projekt.

Zaznaczyła, że projekt zawiera wiele nowych zapisów - m.in. rozszerza definicję przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową. Co więcej, rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej.

– Wprowadziliśmy procedurę, że już samo uruchomienie procedury „Niebieska Karta” powoduje, że broń (jeśli ktoś ma zezwolenie na broń palną – PAP) zostaje automatycznie osobie, która jest w jej posiadaniu, odebrana – wyjaśniła dodając, że nie ma znaczenia, czy jest to osoba cywilna, czy pracownik służb mundurowych.

Posłanka Teresa Wargocka (PiS) wskazała, że rodzinna powinna się kojarzyć wszystkim Polakom z dobrymi uczuciami i emocjami. – Klub PiS popiera przedłożony projekt i zachęca inne kluby do konstruktywnej, merytorycznej pracy nad tym przedłożeniem – zakończyła.


Rząd zajmie się projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa oceniła, że zapisy dotyczące przemocy ekonomicznej mogą nie być wystarczające. – Czy nie warto znowelizować art. 207 kodeksu karnego, czyli poszerzyć aspekt znęcania się także o kwestie przemocy ekonomicznej, żeby towarzyszyła mu konkretna sankcja? – zapytała.

Zwróciła uwagę, że w projekcie noweli w definicji przemocy pojawia się słowo „przewaga”, co może spowodować konieczność udowadniania, że ta przewaga - czy fizyczna, czy ekonomiczna – faktycznie funkcjonowała.

Oceniła, że spadek liczby „Niebieskich Kart” nie oznacza poprawy sytuacji. – Skala przemocy jest większa, ale często nie jest zgłaszana – mówiła.



Do Sejmu wpłynął projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego. Dotyczy osób doznających przemocy
Anita Kucharska-Dziedzic przekazała, że klub Lewicy będzie wspierać projekt, ale z „pełną świadomością, że jest to pozoranctwo”. Wskazała, że sama definicja przemocy w ustawie jest błędna. "To jest błąd samego myślenia i mówienia o przemocy. Przemoc, bicie, gwałcenie, krzywdzenie to nie jest tylko i wyłącznie naruszenie porządku moralnego, to jest naruszenie porządku prawnego i mówmy o tym, że to jest przestępstwo" - zaapelowała.

– Większa liczba przypadków przemocy dzieje się w rodzinie. To są najczęstsze przypadki przekraczania prawa - krzywdzenie osób najbliższych – podkreśliła. Zauważyła, że 10 lat temu przestano monitorować liczbę wyjazdów do przemocy w rodzinie interwencyjnych zespołów policyjnych. Jak dodała, 10 lat temu było ich około 1 mln rocznie?

Bożena Żelazowska (Koalicja Polska) wskazała, że koniecznym warunkiem skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej jest przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych.

– Zmiany przepisów tej ustawy idą w dobrym kierunku. Wyznaczają zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz zasady postępowania wobec osób tą przemoc stosujących – oceniła polityczka. Przekazała, że klub Koalicji Polskiej poprze zapisy nowelizacji.


Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy antyprzemocowej
Poseł Konfederacji Michał Urbaniak mówił, że pochylając się nad tym projektem, kolejny raz ma wrażenie, że to „będą raczej markowane działania bądź otwarcie furtki na przyszłe działania lewicy”. – Otwieracie furtkę na to, by ta ideologiczna lewica wprowadzała dziesiątki kolejnych form przemocy – apelował z mównicy.

– Jedyne, co mógłbym pochwalić w tej ustawie, to jest pojęcie dotyczące dziecka, jako świadka przemocy, gdzie faktycznie dzieci też widząc przemoc w domu doświadczają ją na swój sposób – przekazał.

Tak naprawdę nie wiemy, jaka jest skala zjawiska, nie wiemy, ile kobiet, które trafiają do szpitala, to są kobiety, które zostały pobite w wyniku przemocy domowej. Nie wiemy, ile traci zdrowie, ile z tego powodu ma daleko idące konsekwencje zdrowotne. My tego po prostu nie wiemy, bo państwo polskie tego nie bada – zaznaczyła w imieniu Polski 2050 posłanka Joanna Mucha.

Podkreśliła, że należy do statystyk policyjnych dodać grupę przestępstw, jakimi są zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym związane z przemocą domową, ponieważ obecnie nie wiadomo, jaka jest liczba śmierci kobiet w wyniku przemocy domowej.


Rząd zajmie się projektem rozszerzenia tzw. ustawy antyprzemocowej
Joanna Senyszyn z Polskiej Partii Socjalistycznej wskazała, że 90 proc. aktów przemocy dotyczy kobiet, niezależnie od miejsca - domu czy pracy.

– Rząd chwali się, że w Polsce jest mniej zgłoszeń przemocy niż, na przykład, w krajach skandynawskich. Musimy sobie uświadomić, że wynika to przede wszystkim z faktu, że część Polek nie uwiadamia sobie nawet, że pewne zachowania wobec nich są przemocą – wyjaśniła Senyszyn.

Posłanka przekazała, że PPS złoży poprawkę, która proponuje zmianę tytułu ustawy i dodanie do niej sformułowania „i przemocy wobec kobiet”. – Myślę, że poprawka ta znajdzie poparcie po stronie demokratycznej opozycji – dodała.


Wójcik: Ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem pomogły przez dwa lata 150 tys. osobom
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nowelizacja zakłada m.in. zmianę określenia „przemoc w rodzinie” na „przemoc domowa”.

Ostateczna proponowana w projekcie definicja przemocy domowej to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych”.

Projekt wprowadza definicję „osoby doznającej przemocy domowej i "osoby stosującej przemoc domową”, przez którą - jak zaproponowano w projekcie - należy rozumieć zarówno osobę stosującą przemoc domową, jak i osobę, co, do której istnieje podejrzenie, że taką przemoc stosuje. Rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Ustanowiony zostanie również standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.


Schmidt: Zwiększamy środki w budżecie państwa na przeciwdziałanie przemocy
Projekt doprecyzowuje również przepisy w zakresie kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Umożliwiono uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - wskazano, że osoby te muszą mieć co najmniej trzy lata stażu pracy w pomocy społecznej lub w placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Komisje senackie wracają do pracy nad zmianami w tzw. ustawie antyprzemocowej

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28     
08-02-2023
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych