zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

PiS i PSL za dalszymi pracami nad projektem wprowadzającym kary za nielegalną adopcję

14:31, 15.10.2019;   autor: akune;   źródło: IAR

Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskie Stronnictwo Ludowe opowiadają się za dalszymi pracami parlamentu nad projektem wprowadzającym kary za nielegalną lub przeprowadzaną z obejściem prawa adopcję dzieci.


Podziel się:   Więcej

Zgodnie z rządową propozycją od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie groziło osobie, która wyraża zgodę na adopcję swojego dziecka przez inną osobę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Chodzi o przypadki, w których chęć osiągnięcia zysku jest zatajana przed sądem orzekającym w sprawie przysposobienia lub gdy w ogóle pomija się takie postępowanie. Taka sama kara grozi osobie wyrażającej zgodę na adopcję dziecka przez siebie na wyżej opisanych zasadach.

Biorący udział w sejmowej debacie politycy PiS i PSL podkreślali, że zmiany w prawie są konieczne, gdyż obecnie odpowiedzialność karna grozi jedynie za organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę. Jak mówił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, problem w ostatnich latach uległ nasileniu.

– Ośrodki zajmujące się znajdowaniem rodzin dla samotnych dzieci alarmują wręcz o istnieniu szarej strefy adopcyjnej. Szacuje się, że w Polsce może dochodzić do około 2 tysięcy przypadków handlu dziećmi. Rozumiemy oczywiście z jednej strony olbrzymie pragnienie, wręcz desperację wielu rodzin do posiadania dzieci, ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z zagrożenia bezpieczeństwa wielu dzieci i to w wielu aspektach: życiowych, psychologicznych i prawnych – argumentował poseł PiS.

Bartłomiej Wróblewski złożył również poprawkę dotyczącą doprecyzowania regulacji o odpowiedzialności karnej za zatajenie w postępowaniu o przysposobienie celu działania sprawcy w postaci osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.


Kary za nielegalne adopcje. Sejm będzie kończył prace nad ustawą
„Sprzeciw budzi objęcie przepisem karnym przypadku, gdy sprawca nie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”

Poseł PSL Krzysztof Paszyk mówił, że ludowcy popierają dalsze prace nad projektem, jednak mają pewne zastrzeżenia.

– Nie należy jednak karać samego oddania lub przyjęcia dziecka do adopcji w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej, bo może się jednak okazać, że pomimo wręczenia drobnej gratyfikacji, okolicznościowego prezentu, dobro dziecka nie ucierpi. A przyjmujący są osobami godnymi zaufania, sąd musi o tym wiedzieć i podjąć decyzję o przysposobieniu, biorąc ten fakt pod uwagę – tłumaczył Krzysztof Paszyk.

Polityk ludowców dodawał, że w przypadku adopcji z pominięciem postępowania o przysposobienie można zgodzić się z kryminalizacją tego typu zachowań. Jednak – jak ocenił Krzysztof Paszyk – sprzeciw budzi objęcie przepisem karnym każdego takiego przypadku, nawet gdy sprawca nie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Rząd szacuje, że tzw. szara strefa adopcyjna, czyli handel dziećmi, to nawet 2 tys. przypadków rocznie, przy około 3 tys. legalnych adopcji.


Sejm wznawia obrady. Zajmie się Kodeksem karnym i sprawozdaniem komisji ds. Amber Gold