zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

PiS złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym

15:39, 03.04.2018;   autor: akune, msies;   źródło: IAR, PAP

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Na stronie internetowej Sejmu jest informacja, że propozycja wpłynęła do laski marszałkowskiej 30 marca. Projekt przekazano do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.


Podziel się:   Więcej

Poselski projekt o SN opublikowany we wtorek na stronach Sejmu ma wprowadzić zmiany do nowej ustawy o SN z 8 grudnia zeszłego roku, która także we wtorek weszła w życie.

„Projektowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim wprowadzenie w tej ustawie zmian o charakterze doprecyzowującym, zapewniających sprawną realizację przewidzianych w niej procedur” – zaznaczono na wstępie uzasadnienia projektu.

Projekt PiS wprowadza zmiany w gospodarowaniu budżetem Izby Dyscyplinarnej SN. W projekcie przewidziano, że prezes SN kierujący Izbą Dyscyplinarną będzie samodzielnie – bez udziału czy upoważnienia I prezesa SN – dysponował budżetem związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. „Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej wykonuje budżet SN w zakresie związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej” – zapisano w proponowanym przepisie. Ponadto bez zgody prezesa Izby Dyscyplinarnej nie będzie można w ramach SN zmniejszyć wydatków na tę Izbę.


Prezydent: projekt ustawy o SN wprowadza skargę nadzwyczajną
 
 
 
...
 
W życie wchodzi nowa ustawa o Sądzie Najwyższym

Natomiast – jak przewidziano w jednym z przepisów przejściowych projektu – jeżeli przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji doszłoby do zmniejszenia wydatków na Izbę Dyscyplinarną, to prezes tej Izby mógłby przywrócić poprzedni poziom budżetu Izby sprzed zmiany.

Według obowiązujących od wtorku przepisów Izba Dyscyplinarna ma zagwarantowany autonomiczny status wśród izb SN. Ma mieć odrębną kancelarię prezesa kierującego jej pracą. Izba ta może obecnie samodzielnie kształtować projekt swego budżetu.


Skarga nadzwyczajna po pięciu latach. W życie wchodzi nowa ustawa o Sądzie Najwyższym
Powołanie I prezesa SN

Zgodnie z nową ustawą o SN I prezes SN jest powoływany przez prezydenta RP na sześcioletnią kadencję, spośród pięciu kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Natomiast w kolejnym z zapisów projektowanej nowelizacji do tej ustawy zaznaczono, że „postępowania w przedmiocie wyboru, przedstawienia Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko I Prezesa SN lub Prezesa SN oraz powołania na te stanowiska wszczęte i niezakończone” przed wejściem w życie projektowanej nowelizacji podlegają umorzeniu. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, przepis ten wprowadzony ma zostać „w celu zagwarantowania”, że obsadzenia stanowisk prezesów SN nastąpi w trybie nowej ustawy.

Zwolnienie ze stanowiska I prezesa i prezesa SN

Projekt nowelizacji doprecyzowuje też kwestie dotyczące zwolnienia stanowiska I prezesa SN i prezesa SN. Jak zaznaczono obecny przepis reguluje bowiem jedynie przypadek, gdy do zwolnienia stanowiska I prezesa SN lub prezesa SN dojdzie wskutek przejścia zajmującego je sędziego w stan spoczynku w ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy o SN z powodu ukończenia 65. roku życia. „Tymczasem do zwolnienia tych stanowisk może dojść również wskutek innych przyczyn, np. przeniesienia w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia albo rezygnacji” – wskazano w uzasadnieniu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy o SN i KRS
Wybór ławników

Zgodnie z nową ustawą o SN, wybór ławników do tego sądu Senat ma przeprowadzić w ciągu trzech miesięcy. W projekcie PiS przewidziano w związku z tym m.in. możliwość orzekania w SN w okresie przejściowym przez ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa–Praga, nie tylko w sprawach dyscyplinarnych (co było już zapisane w nowej ustawie), lecz także w sprawach skarg nadzwyczajnych.

„Data wejścia w życie projektowanej ustawy została określona na dzień następujący po dniu ogłoszenia, w celu zapewnienia jak najszybszego obowiązywania skorygowanego brzmienia przepisów nowelizowanej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym” – zaznaczono w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Uchwała Zgromadzenia sędziów SN

We wtorek po południu odbyło się „robocze” Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN zwołane przez I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf. Ciąg dalszy spotkania odbędzie się 13 kwietnia.

– Jeden z punktów uchwały przyjętej przez Zgromadzenie stanowi apel do przedstawicieli władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o podjęcie działań, które różnego rodzaju niedoskonałości i mankamenty tej ustawy zniwelują i spowodują, iż nie dojdzie do sytuacji zagrażających stabilności systemu prawnego - - powiedział rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski po wtorkowym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN.

Dodał, że jako przykład takiego zagrożenia wskazano w uchwale m.in. nowe przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa i wyłonionych ostatnio do tej Rady - zdaniem SN w sposób niekonstytucyjny - 15 sędziowskich członków.

– Nie jest jeszcze za późno. Polska racja stanu widziana w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym wymaga kompromisu, wymaga podjęcia działań, które zniwelowałyby te negatywne dla państwa prawa skutki. Apelujemy jednocześnie o podjęcie reform, które w sposób rzeczywisty doprowadziłyby do zwiększenia sprawności sądownictwa – podkreślił rzecznik SN.

Jak zaznaczył, wtorkowa uchwała zgromadzenia została przyjęta przy 68 głosach za i dwóch wstrzymujących się, nie było głosów przeciwnych.

– Widzimy szereg mankamentów i szereg niebezpieczeństw związanych z tą ustawą. Wskazywaliśmy na to już od wielu miesięcy, ale podtrzymujemy te nasze zastrzeżenia i uważamy, że są w pełni aktualne. Co więcej nie niwelują ich projekty ustaw, które już w tej chwili znalazły się w parlamencie – ocenił sędzia Laskowski.

Kalendarz transmisji

Grudzień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych