zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Posłowie nie zgłosili poprawek w trakcie drugiego czytania projektu dot. PROW

14:17, 01.12.2021;

Posłowie w środę nie zgłosili poprawek podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustaw w sprawie PROW. Przedłuża on realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i wprowadza ułatwienia ws. m.in. budowy zbiorników wodnych.


Podziel się:   Więcej

– Proponowane zmiany przepisów wiążą się z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rok 2021-2022, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Potrzeba przedłużenia realizacji PROW na lata 2021-2020 wynika z faktu, iż procedura ustawodawcza odnosząca się do Wspólnej Polityki Rolnej nie została zakończona w terminie umożliwiającym państwom członkowskim i KE przygotowanie wszystkich elementów do stosowania nowych norm prawnych i planów strategicznych WPR – powiedział w środę poseł sprawozdawca Jerzy Małecki.

Projekt przewiduje m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Jak informują autorzy projektu, do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań.

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.


Projekt nowelizacji ustaw ws. PROW skierowany do drugiego czytania
Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Projektowana ustawa została pozytywnie oceniona przez wszystkie kluby. Posłowie nie wnieśli do niej poprawek. Jedyne zmiany jakie dokonano w rządowym projekcie miały miejsce podczas pierwszego czytania, były to poprawki Biura Legislacyjnego o charakterze doprecyzowującym.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.


Rząd zajmie się liberalizacją przepisów dot. budowy małych zbiorników do celów rolniczych