zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Powołanie spółki Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego. Sejm uchwalił ustawę

15:24, 02.12.2022;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Ustawę w sprawie powołania spółki Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego uchwalił w czwartek wieczorem Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie dziewięć poprawek opozycji, zgłoszonych w środę w drugim czytaniu.


Podziel się:   Więcej

Sejm uchwalił ustawę 427 głosami, przy sześciu głosach przeciwnych i jedenastu wstrzymujących się. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Przygotowany przez resort rozwoju i technologii projekt powołuje spółkę, która ma realizować część zapisów umowy społecznej z 28 maja 2021 r. dotyczącej transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego. Rząd przyjął projekt 8 listopada br.

Obradujące wspólnie sejmowe komisje ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz gospodarki i rozwoju przyjęły we wtorek poprawkę do projektu, zmieniającą nazwę funduszu z „Fundusz Transformacji Śląska” na „Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego”. W środę, w czasie drugiego czytania projektu, zgłoszono jedenaście poprawek.

Dwie z nich zgłosił klub PiS, w czwartek jednak poprawki te – związane z nazwą funduszu – zostały wycofane. Pozostałych dziewięć odrzuconych zarówno przez komisje, jak i przez Sejm poprawek opozycji dotyczyło m.in. ograniczenia działalności funduszu do terytorium woj. śląskiego, zmiany składu rady nadzorczej, a także zwiększenia finansowania funduszu z budżetu do 200 mln zł rocznie.


Sejmowe komisje przyjęły poprawkę ws. Funduszu Transformacji Woj. Śląskiego
Jak argumentował we wtorek przed połączonymi komisjami minister rozwoju Waldemar Buda, celem Funduszu Transformacji Woj. Śląskiego ma być skoordynowanie zagospodarowania terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją woj. Śląskiego.

Zgodnie z postanowieniami umowy społecznej, fundusz ma działać w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach.

Ustawa określa cel działania spółki oraz instrumenty służące realizacji misji publicznej oraz organizację funduszu.

Celem działania funduszu ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego oraz innych podmiotów w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium woj. śląskiego lub poza jego terytorium.


Rząd zajmie się projektem ws. powołania Funduszu Transformacji Śląska
Ustawa zawiera m.in. definicję transformacji woj. śląskiego, przez którą rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki regionu, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Do realizacji zadań fundusz będzie wykorzystywał katalog instrumentów, m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisję obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

Podstawowym dokumentem określającym cele funduszu i instrumenty ich realizacji ma być pięcioletnia strategia. Jednym z narzędzi jej realizacji mają być programy wdrażane w ramach budżetu i zgodnie z celami funduszu. Kapitał zakładowy funduszu wyniesie do 500 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a finansowanie z budżetu państwa - do 100 mln zł w latach 2024-2030 i do 50 mln zł w latach 2031-2032.


Rząd przygotował projekt ws. Funduszu Transformacji Śląska
Projekt określa szczegółowe regulacje w zakresie działalności organów funduszu, czyli rady nadzorczej (siedmiu przedstawicieli rządu, dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez zarząd woj. śląskiego i dwóch członków, po jednym z dwóch największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego) oraz zarządu (od trzech do pięciu członków).

W środę w trakcie drugiego czytania projektu poseł sprawozdawca Andrzej Gawron (PiS) poinformował, że "aby proces powołania spółki przebiegał sprawnie i szybko, zaproponowano, by jeszcze przed wejściem w życie ustawy Agencja Rozwoju Przemysłu zarejestrowała odpowiedni podmiot, który po dokapitalizowaniu docelowo stanie się funduszem transformacji, o którym mowa jest w projekcie ustawy".

Ustawa trafi teraz do Senatu.


Morawiecki: Transformacja przemysłu wydobywczego rozłożona na dekady

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28     
04-02-2023
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych