zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Powstanie centralny system informacji o rynku energii. Rząd przyjął projekt

13:07, 24.11.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Rząd przyjął we wtorek projekt zmiany Prawa energetycznego, zakładający m.in. budowę centralnego systemu informacji o rynku energii. Jak wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu, Rada Ministrów nie przyjęła natomiast projektu ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej.


Podziel się:   Więcej

Przyjęty projekt zmiany Prawa energetycznego przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Jego operatorem (OIRE) będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej. Ustawa ma wskazywać, jakie dane będą mogły być gromadzone i udostępniane.

Harmonogram montażu liczników zdalnego odczytu


W planowanej nowelizacji przewiduje też zapisanie harmonogramu montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników zdalnego odczytu - tzw. inteligentnych.

Do końca 2023 r. ma je mieć, co najmniej 15 proc. odbiorców danego OSD, dwa lata później - 35 proc., na koniec 2027 r. wskaźnik ten ma wynosić, co najmniej 65 proc., a do końca 2028 r. – co najmniej 80 proc. Dane z liczników o pobranej z sieci i oddanej do niej energii będą sumowane w okresach 15 min. Gromadzone będą też dane o mocy, parametrach jakościowych i inne, których zbieranie będą przewidywać odrębne przepisy.

Magazyny energii elektrycznej


Projekt zawiera pakiet rozwiązań dla magazynów energii elektrycznej, w tym ujednolicenie ich definicji, obecnie różnych w różnych aktach prawnych.

Magazynowanie zostanie zwolnione z obowiązków taryfowych. Magazyny o mocy do 10 MW nie będą wymagały koncesji, te o mocy powyżej 50 kW będą musiały być wpisane do rejestru magazynów odpowiedniego operatora.


Rząd obraduje m.in. na temat budowy centralnego systemu informacji o rynku energii

Reguła salda


Projekt zakłada, że w rozliczeniach za usługę przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu przyjmuje się regułę salda - podstawą do rozliczeń stawki sieciowej ma być wyłącznie różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej przez magazyn energii elektrycznej i energii ponownie wprowadzonej do sieci z tego magazynu, co określa się, jako stratę w procesie magazynowania energii elektrycznej. Uzasadnieniem jest fakt, iż energia elektryczna wprowadzona z magazynu energii elektrycznej do sieci będzie zużyta przez odbiorcę końcowego, który będzie obciążony opłatą sieciową za tę ilość zużytej energii elektrycznej.

Projekt likwiduje podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyłowych – za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci.

Podstawa dla odzyskiwania – rekuperacji


W Prawie energetycznym pojawi się też podstawa dla odzyskiwania – rekuperacji – energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w czasie hamowania pociągów czy tramwajów. Rozliczanie energii dostarczanej do sieci w następstwie hamowania pojazdu kolejowego, tramwaju oraz trolejbusa będzie następowało na podstawie różnicy ilości energii elektrycznej pobranej i zwróconej przez danego odbiorcę.


Inteligentne liczniki energii. Rząd zajmie się projektem zmian Prawa energetycznego
Zmiana ustawy ma implementować europejskie regulacje dotyczące transgranicznych zdolności przesyłowych oraz m.in. dotyczące definicji uczestnika rynku energii. Będzie nim mógł być każdy odbiorca, także ten nieposiadający osobowości prawnej.

Proponowane przepisy zakładają, że notoryczne naruszanie zbiorowych interesów konsumenta energii powinno stanowić przesłankę umożliwiającą regulatorowi cofnięcie koncesji. Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że Rada Ministrów ponownie nie przyjęła natomiast projektu ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej, mimo, że znajdował się on w porządku obrad.

Projekt trafił już raz pod obrady rządu – 28 października. Jednak Rada Ministrów poleciła, aby został zaopiniowany „przez organy właściwe w zakresie bezpieczeństwa państwa i zwalczania korupcji” i dopiero wtedy wrócił pod obrady rządu.


Projekt ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej we wtorkowych planach rządu

Kalendarz transmisji

Styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
20-01-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych