zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Premier: Przed nami całościowa przebudowa systemu edukacji

17:06, 26.04.2019;   autor: akune;   źródło: PAP

– Zawieszenie strajku nie zawiesza naszych starań o lepszą szkołę, lepsze perspektywy dla uczniów i nauczycieli. Najlepszą metodą dojścia do dobrych rozwiązań jest kompromis – powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek, otwierając obrady okrągłego stołu edukacyjnego.


Podziel się:   Więcej

Szef rządu na wstępie obrad dziękował wszystkim obecnym „za to, że jesteście, że podzielicie się z nami już na tej pierwszej sesji swoimi obserwacjami”. – Rozmowa o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów, jakie musimy ze sobą, my Polacy, przeprowadzić – powiedział premier.

Dziękował nauczycielom i związkom zawodowym za zawieszenie strajku. – To dobra decyzja, która na pierwszym miejscu stawia dobro uczniów, szczególnie tych podchodzących do matur – stwierdził.

– Zawieszenie strajku nie zawiesza jednak naszych starań o lepszą szkołę, lepsze perspektywy dla uczniów i nauczycieli – podkreślił.

– Wspólna dla nas jest troska o to, by edukacja w Polsce spełniała najwyższe światowe standardy, to powinien być cel nas wszystkich. Cel uczniów, rodziców, nauczycieli, cel całego państwa. Najlepszą metodą dojścia do dobrych rozwiązań jest rozmowa, kompromis, który będzie fundamentem rozwiązań dla szkoły przyszłości – dodał Morawiecki.
Obrady okrągłego stołu edukacyjnego z udziałem premiera Morawieckiego
 
 
 
...
 
„Drzwi na nasze spotkania są otwarte”

– Deklaruję, że drzwi na nasze spotkania pozostaną otwarte dla instytucji, które nie odpowiedziały na zaproszenie, a będą chciały włączyć się w dyskusję – powiedział premier Morawiecki.

– Deklaruję, że drzwi na nasze spotkania pozostaną otwarte dla tych instytucji i osób, które teraz nie odpowiedziały na zaproszenie, a będą chciały włączyć się w merytoryczną dyskusję – powiedział.

Premier powiedział, że do udziału w okrągłym stole zaprosił m.in. nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, FZZ i Solidarności, nauczycieli niezrzeszonych. Poinformował, że zaproszenie skierowali również do samorządów reprezentowanych przez Stowarzyszenie Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Samorządów Polskich, bo one są organami prowadzącymi większość szkół.

W jego ocenie „rozmowa w formacie wyłącznie Rady Dialogu Społecznego, bez nich, byłaby czymś dalece niepełnym. Taka formuła, w której dzisiaj jesteśmy, z udziałem rodziców, pedagogów, nauczycieli, ale również samorządowców wydaje mi się dobrze odpowiada na kompleksowość i tego problemu, którym się zajmujemy”.

Premier poinformował, że zaproszono też m.in. stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne i rzecznika praw dziecka. W ocenie premiera „ takim składzie można odpowiedzialnie rozmawiać o edukacji w Polsce i uczciwej reformie szkolnictwa”.Prezydent: Dziękuję ZNP za decyzję o zawieszeniu strajku
„To jedna z najważniejszych debat, jakie toczyły się w ostatnich latach”

– System edukacji jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy; oświata wymaga inwestycji, ale przede wszystkim reform na miarę XXI wieku. To jedna z najważniejszych debat, jakie toczyły się w ostatnich latach – powiedział premier.

– Uważam, że jest to jedna z najważniejszych debat, jakie toczyły się w ostatnich latach i bardzo liczę na to, że przyczynimy się do wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla polskich szkół, dla polskich uczniów, dla całego systemu – mówił premier Morawiecki.

Równocześnie zwrócił uwagę na to, że „w XXI wieku o sile państwa decydują nie tylko arsenały, biurokracja i finanse - ile gospodarczy rozwój, nowoczesne technologie i poziom wykształcenia obywateli. System edukacji jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy. Oświata wymaga inwestycji, ale przede wszystkim reform na miarę XXI wieku" - podkreślił.

Premier podziękował również uczestnikom spotkania za odpowiedź na „zaproszenie państwa polskiego, na wezwanie do dialogu i do dalszej reformy”.

Morawiecki zadeklarował, że „drzwi na nasze spotkania pozostaną otwarte dla tych instytucji i osób, które teraz nie odpowiedziały na zaproszenie, a będą jednak chciały się włączyć w merytoryczną dyskusję”.

Przyznając, że impulsem do organizacji edukacyjnego okrągłego stołu były oczekiwania płacowe nauczycieli, premier podkreślił, że „odpowiedzialne państwo nie może jednak dokładać do źle – lub przynajmniej nie najlepiej, mówiąc delikatnie – funkcjonującego w całości systemu edukacji”. – Interesuje nas skok jakościowy, a nie tylko ilościowy – zadeklarował.Senat przyjął nowelę prawa oświatowego dotyczącą klasyfikacji maturzystów
„Gramy do jednej bramki”

– Gramy do jednej bramki – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu, nawiązując do tego, że obrady odbywają się w centrum konferencyjnym mieszczącym się na stadionie PGE Narodowy powiedział, że dyskusja nad przyszłością systemu edukacji jest jak gra do jednej bramki. – Zachęcam do szczerego prezentowania opinii. Zachowajmy otwarte głowy – zaapelował.

– Jeszcze raz zapewniam, że rząd zostawi otwarte drzwi dla wszystkich, którzy zostali zaproszeni i dzisiaj się jeszcze tu nie zjawili. Zapraszam państwa do rozmów. O polskiej edukacji musimy rozmawiać szczerze, bo wyzwania, jakie się przed mami rysują, wymagają odwagi myślenia (...) i uczciwości w postawieniu wielu pytań. Od owoców tej dyskusji bardzo wiele zależy – powiedział Morawiecki.Sejm przyjął nowelę prawa oświatowego. Dyrektor będzie mógł przeprowadzić klasyfikację maturzystów
Szydło: Czas zastanowić się nad kierunkiem zmian

– Przyszedł moment, kiedy trzeba ostudzić emocje, wyciszyć spory i wspólnie usiąść do stołu. Każda ze stron jest przy tym stole potrzebna – powiedziała wicepremier Beata Szydło. Obrady okrągłego stołu mają – jak wskazywała wicepremier – wytyczyć działania na przyszłość.

– Jesteśmy w trakcie rozmów, w trakcie dialogu - bo mam nadzieję i jestem przekonana, że wciąż tak jest – z partnerami społecznymi, którzy od kilku tygodni rozmawiali razem ze stroną rządową w Centrum Dialogu Społecznego. Nie były to łatwe rozmowy i pewnie czeka nas jeszcze sporo niełatwych. Ale też tematy, które tam są poruszane, i oczekiwania są fundamentalnymi dla środowiska pedagogicznego, dla przyszłości polskiej oświaty, ale też niełatwymi do rozwiązania – mówiła.

Dodała, że choć nie osiągnięto całkowitego rozwiązania problemu, to jednak „zrobiono krok na przód”.

– Przyszedł moment, kiedy trzeba ostudzić emocje, wyciszyć spory i wspólnie, razem usiąść do stołu. Zastanowić się, w którym kierunku pójdziemy. Każda ze stron jest przy tym stole potrzebna, ponieważ o przyszłości oświaty, przyszłości polskiej szkoły nie sposób rozmawiać m.in. bez nauczycieli i rodziców – powiedziała wicepremier.


Broniarz: Od soboty ZNP zawiesza strajk
Mucha: Chcemy, żeby pensje Polaków rosły

– Chcemy żeby pensje Polaków rosły, aby takie grupy zawodowe jak nauczyciele, byli godnie wynagradzani. Proces uzdrawiania systemu finansowania edukacji musi być prowadzony ze świadomością wieloletnich zaniedbań – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

Mucha zwrócił uwagę, że prezydent Andrzej Duda z nadzieją przyjął informację o inicjatywie premiera Mateusza Morawieckiego organizacji spotkania o edukacji przy okrągłym stole. – W obecnej sytuacji konieczne jest prowadzenie dialogu o najistotniejszych problemach systemu oświaty w Polsce. Niezależnie od tego, w jakiej formie będą przebiegać nasze rozmowy, najistotniejsze jest osiągnięcie porozumienia i wypracowanie rozwiązań służących polskiej edukacji – stwierdził minister.

Mucha mówił ponadto, że dla prezydenta Dudy oczywistym jest, że obecny poziom wynagrodzeń nauczycieli jest nieadekwatny do ich obowiązków. – Władze publiczne są zobligowane do działań służących poprawie sytuacji ekonomicznej nauczycieli, co wpisuje się także w główne priorytety prezydentury Andrzeja Dudy, tj. poprawy sytuacji ekonomicznej ogółu Polaków, każdej grupy zawodowej – wskazał.

– Chcemy, żeby pensje Polaków rosły, chcemy, aby takie grupy zawodowe jak nauczyciele, byli godnie wynagradzani – dodał. Zaznaczył jednocześnie, że należy mieć na uwadze, iż proces uzdrawiania systemu finansowania edukacji „musi być prowadzony ze świadomością wieloletnich zaniedbań oraz przebiegać etapowo z uwzględnieniem aktualnych możliwości budżetowych państwa”.

Mucha odniósł się też do zawieszenia strajku przez nauczycieli, dziękując za tę decyzję. – To odpowiedzialna i dobra decyzja – mówił.

– Mamy świadomość, że problem nie znika, ale dyskusja o jego rozwiązaniu może teraz przebiegać w innych już okolicznościach, bez poczucia, że na szali naszych uzgodnień leży los tegorocznych maturzystów (...). Dalsze tkwienie w sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia do wczoraj, to jest istnienie realnego zagrożenia w klasyfikowaniu uczniów i przeprowadzeniu egzaminów maturalnych – dodał Mucha.


Kopcińska: Sytuacja nauczycieli byłaby lepsza, gdyby PO i PSL podwyższały ich wynagrodzenia
Starzyński: Nie da się zbudować szkoły marzeń bez wszystkich uczestników życia szkolnego

– Nie da się zbudować szkoły zgodnej z marzeniami społeczeństwa bez współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, przede wszystkim nauczycieli, uczniów i rodziców - ocenił przedstawiciel Fundacji Rodzice Szkole Wojciech Starzyński, który zabrał głos podczas obrad okrągłe stołu edukacyjnego.

Starzyński podziękował w imieniu rodziców premierowi i wszystkim organizatorom obrad okrągłego stołu. Zaznaczył, że przy stole jest wielu przedstawicielu rodziców i mocno zaznaczona jest rola rodziców w polskim systemie edukacji. – Rodzice od początku budowania III Rzeczpospolitej wnosili i wnoszą nadal znaczący wkład w tworzenie nowoczesnego systemu edukacji – podkreślił Starzyński.

Przedstawiciel Fundacji Rodzice Szkole stwierdził, że wszyscy w Polsce, wiedzą, że nie da się zbudować nowoczesnego systemu edukacji i szkoły zgodnej z marzeniami społeczeństwa bez współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. – Przede wszystkim bez współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców – zaznaczył.

Podkreślił także rolę rodziców w ostatnich tygodniach w związku ze strajkiem nauczycieli. Jego zdaniem możliwość spotkania w atmosferze, która daje nadzieję na przyszłość, to także zasługa rodziców. Podziękował przy okazji wszystkim, którzy „docenili zagrożenia, jakie niosło ze sobą dalsze prowadzenie i przedłużanie protestów nauczycielskich”.

Wyraził także przekonanie, że rodzice dzięki przepisom mają wpływ na to, co się dzieje w oświacie i mają wpływ na proces wychowawczy w szkole. – Praktyka czasem nie jest aż tak korzystna – dodał. – Mimo tych korzystnych rozwiązań chciałbym zwrócić uwagę, że one ciągle wymagają pewnej nowelizacji – zaznaczył. Zaproponował, żeby w pierwszym stoliku wyłączyć podstolik na konkretne rozmowy o roli rodziców w edukacji.


Dworczyk: Celem okrągłego stołu jest wypracowanie kompromisu między różnymi stronami
Piotr Wasilewski: Uczeń powinien wiedzieć, jak się uczyć

– Uczeń powinien dzisiaj wiedzieć, jak się uczyć. Wykorzystanie różnorodnych metod uczenia się sprawi, że nauka będzie też przyjemnością – powiedział podczas okrągłego stołu edukacyjnego przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej Piotr Wasilewski.

– Uczeń powinien dzisiaj wiedzieć, jak się uczyć (...) To bardzo ważne, że nauczyciel wie, jak nauczać i te formy są różnorodne: wykład, prelekcja, prezentacja, ale uczeń również powinien wiedzieć, jak się uczyć – powiedział. Jego zdaniem wykorzystanie różnorodnych metod uczenia się sprawi, że „nauka będzie nie tylko obowiązkiem, ale też przyjemnością”.

Wasilewski wyraził nadzieję, że w podstoliku uczniów, któremu przewodniczyć będzie minister Piotr Müller ta kwestia zostanie poruszona. – Mam nadzieję, że nauczyciel w przyszłości nie będzie tylko nauczał, ale będzie również kierownikiem procesu uczenia się ucznia. Wtedy z nauczyciela zdejmiemy pewne obowiązki i pozwolimy, aby uczeń przyswajał wiedzę, nie tylko słuchając nauczyciela – dodał.

– Dzięki metodom uczenia się jako uczniowie i studenci będziemy wiedzieli, że przyswajamy informacje na dłużej – powiedział Wasilewski.


Szydło: Nie mieszajmy polityki do oświaty; usiądźmy do stołu i rozmawiajmy
RPD: Dzięki lekkim ustępstwom dzieci przestały być zakładnikami

– Dzięki zaprzestaniu radykalnej formy protestu nauczycieli i lekkim ustępstwom, można zacząć rozmowy, a dzieci przestały być zakładnikami – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Jak stwierdził RPD podczas obrad okrągłego stołu ws. edukacji, podziękowania należą się „wszystkim zaangażowanym” za „zaprzestanie radykalnej formy protestu”. – To jest właśnie pierwszy krok do mediacji - lekko ustąpić po to, żeby można było rozmawiać – stwierdził.

– Cieszę się, że te pierwsze kroki to były kroki lekko w tył, czyli ustępujące radykalnym działaniom, jakie były podejmowane ostatnio – i dzięki temu dzieci przestały być zakładnikami – podkreślił RPD.

Zapowiedział, że rola rzecznika praw dziecka podczas obrad edukacyjnego okrągłego stołu „sprowadzi się do tego, że będzie cenzorem, cenzorem działań i dobrych, i tych mniej dobrych. Być może niekiedy będzie głos krytyczny” – dodał.

Pawlak oznajmił, że jako adwokat dzieci będzie stał podczas debat po ich stronie, „niezależnie czy to będzie stół prostokątny, okrągły, czy na stadionie, czy w pałacu - to nie jest ważne”. Jak stwierdził, ważne jest, aby zapełniły się „te wolne miejsca, które jeszcze dzisiaj są przy tym stole”.


Szydło do nauczycieli: Bądźcie ze swoimi uczniami, przeprowadźcie klasyfikacje
Ekspert z UJ: W oświacie są obszary nietknięte przez 30 lat

– Przez ostatnie trzydzieści lat wiele się zmieniało w oświacie, ale dwa obszary w istocie nie - kwestia nauczycielska i kwestia finansowania edukacji – powiedział dr Jerzy Lackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzeba je zmienić – wskazał.

– Przez ostatnie trzydzieści lat wiele się w naszej oświacie zmieniało. Polacy często myślą, że to taki obszar życia publicznego, który ciągle jest reformowany. Ale dwa obszary nie zostały w istocie dotknięte zmianami – stwierdził Lackowski.

Pierwszy – jak wskazał – to „kwestia nauczycielska”. – Jedyną zmianą, jaka miała miejsce, jest wprowadzenie w pewnym momencie struktury awansu zawodowego nauczycieli. Poza tym mamy właściwie do czynienia z pragmatyką nauczycielską, która zakorzeniona jest w karcie nauczyciela, dokumencie mocno anachronicznym – powiedział. Karcie, o której - jak zaznaczył - wszelkie dyskusje stają się gwałtowne. – To jest bardzo trudne, a bez podjęcia tej rozmowy, szans na zmiany nie mamy – twierdził.

Druga sprawa to – jak wyliczał – kwestia finansowania edukacji, nie tylko w kontekście zwiększenia nakładów. – Istota polega na tym, by pieniądze były racjonalnie wydawane. (...) Mamy – jestem gotów służyć dowodami na to – sytuację, w której marnujemy publiczne pieniądze na edukację m.in. na zadania, które nauczycielowi i uczniowi niespecjalnie są potrzebne, a są wykonywane – mówił.

– Przez 30 lat – premier używał sportowych metafor, więc powiem - myśmy nie zagrali o dobrego nauczyciela – ocenił Lackowski. Wskazał, że w dyskusjach o podwyżkach zakłada się, że wszyscy mają dostać taką samą. Tymczasem – jak mówił – wiemy, że jakość pracy różnych nauczycieli jest bardzo różna, jakość pracy różnych szkół jest bardzo różna.


Premier: Okrągły stół w sprawie oświaty w piątek po świętach
Prof. Waśko: W ostatnich dwóch latach stworzono 20 tys. nowych etatów dla nauczycieli

W ostatnich dwóch latach stworzono 20 tys. nowych etatów dla nauczycieli i zmniejszono liczbę uczniów przypadających średnio na jedną klasę – poinformował prof. Andrzej Waśko z Narodowej Rady Rozwoju.

Waśko przypomniał, że przed rokiem 2017 doszło do masowej likwidacji szkół, szczególnie w mniejszych miejscowościach. – W ciągu ośmiu lat zlikwidowano ponad 600 szkół – powiedział. W jego ocenie, w tym czasie doszło do „rozwarstwienia edukacyjnego". Polegało to na tym, że wyłoniły się elitarne szkoły „kształcące osoby o wysokim potencjale kulturowym i gimnazja rejonowe, do których rodzice nie chcieli posyłać swoich dzieci”.

Waśko zwrócił uwagę, że szkoła kształciła po to, aby młodzi ludzie mogli emigrować do krajów Zachodu i tam pracować, jako tania siła robocza. Zaś elitarne szkoły „kształciły pod kątem drenażu mózgów i wyjazdów z Polski najzdolniejszej młodzieży”.

Profesor poinformował - powołując się na dane z raportu o finansowaniu oświaty przygotowanego przez przedstawicieli samorządów – że w ostatnich dwóch latach „stworzono 20 tys. nowych etatów dla nauczycieli; powstało 29 nowych oddziałów szkolnych; zmniejszono liczbę uczniów przypadających na jedną klasę z 20 do 15; zmniejszyła się liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciele - z 11 uczniów na 9”. Podkreślił, że „nie są to dane rządowe, ale zgromadzone przez przedstawicieli organów prowadzących szkoły, czyli przez samorządy".


Dworczyk: rządowa formuła okrągłego stołu będzie szersza niż forum RDS
Wójcik: Przez reformę oświaty rosną dopłaty samorządu na edukację

– Dopłaty samorządu do edukacji wzrosły w ostatnich dwóch latach o 12,2 proc. Gdyby podtrzymać trend z lat 2004-2016, wydalibyśmy mniej na edukację o 7 mld zł. Jest to koszt reformy edukacji – powiedział Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich podczas obrad okrągłego stołu edukacyjnego.

Wójcik zwrócił się z apelem do premiera, aby „administracja rządowa traktowała samorządy po partnersku, prowadziła dialog z samorządami i szanowała je”. Powiedział, że sześć organizacji tworzących stronę samorządową Komisji Rządu i Samorządu kilka miesięcy temu skierowało do premiera prośbę o spotkanie. Jak mówił, nie spotkała się ona „z żadnym odzewem”. – Dwa tygodnie temu zorganizowaliśmy dużą konferencję oświatową, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli administracji rządowej. Ze strony rządowej nie przyszedł nikt – dodał.

Wójcik poinformował, że wcześniej strona samorządowa nie została zaproszona do rozmowy o płacach nauczycielskich, mimo że „jesteśmy tymi podmiotami, które na końcu płacą wynagrodzenia”.


„Dziękuję prezydentowi, za pomoc w znalezieniu rozwiązania sporu z nauczycielami”

Kalendarz transmisji

Styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
23-01-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych