zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Premier spotka się z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim

08:44, 04.05.2021;   autor: msies, akune;   źródło: KPRM, PAP, Twitter

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek spotka się z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Januszem Wojciechowskim. Spotkanie będzie okazją do rozmowy na temat wpływu unijnego Planu Odbudowy dla Europy i realizacji Krajowego Planu Odbudowy na rozwój i modernizację polskiego rolnictwa – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.


Podziel się:   Więcej

W poniedziałek dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej, w formalnej wersji, co zamknęło proces składania KPO przez Polskę.

– W piątek Rada Ministrów przyjęła ten projekt, został przesłany jeszcze w formie roboczej, a dzisiaj zakończyliśmy już proces składania KPO w Komisji Europejskiej – mówił rzecznik rządu w poniedziałek po południu.

Informował jednocześnie, że 4 maja premier Morawiecki spotka się z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Wojciechowskim w ramach dyskusji o wdrażaniu środków unijnych z nowej perspektywy unijnej i Funduszu Odbudowy, a spotkanie to jest wstępnie zaplanowane rano.

Polska wynegocjowała z UE w 2020 r. największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju – ok. 770 mld zł. Skorzystanie z tych pieniędzy – zarówno jeśli chodzi o unijny budżet, jak i Krajowy Plan Odbudowy – będzie możliwe po ratyfikacji ustawy o zasobach własnych, której projekt Rada Ministrów przyjęła 27 kwietnia 2021 r. Środki z UE pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19.


Rada Ministrów ma przyjąć Krajowy Plan Odbudowy
Warunkiem otrzymania tych środków jest przygotowanie przez państwa członkowskie krajowych planów odbudowy. Mają one przedstawiać konkretne reformy, programy i inwestycje, których realizacja będzie finansowana właśnie dzięki środkom z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Chodzi np. o termomodernizację szkół, nowe autobusy i tramwaje, obwodnice i ścieżki rowerowe, place zabaw, zapewnienie więcej miejsc w żłobkach czy działania na rzecz czystego powietrza.Müller: Polską racją stanu jest przyjęcie środków unijnych

Planowane działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi w ramach KPO


Unijne środki zostaną przeznaczone także na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, m.in. na dopłaty bezpośrednie dla rolników, rozwój przedsiębiorczości, w tym usługi rolnicze i lokalne przetwórstwo, gospodarkę wodno-ściekową, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi czy dobrostan zwierząt. Pieniądze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich będą pochodzić przede wszystkim z polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.


Morawiecki: Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków z UE
Na działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi przeznaczymy w ramach KPO ok. 2,3 mld euro. Fundusze na rolnictwo zostały zwiększone po konsultacjach społecznych, wysłuchaniach publicznych i licznych rozmowach z przedstawicielami różnych organizacji i środowisk.

Działania poprawiające warunki życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie sektora rolno-spożywczego będą skierowane m.in. na:

  • cyfryzację produkcji rolnej i tworzenie e-usług w rolnictwie,
  • rozwój krótkich łańcuchów dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym,
  • budowę systemów oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenach poza aglomeracjami,
  • poprawę bezpieczeństwa żywności.

    Ponadto, wiele projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy obejmie również obszary wiejskie. Będą to np. inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji w szkołach, wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych. To także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, autobusy na terenach ze słabą dostępnością oraz wsparcie firm zaangażowanych w „zielone” projekty.


    „Europejski Zielony Ład to dla rolnictwa szansa, nie zagrożenie”