zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności uchwały SN m.in. z konstytucją

14:06, 26.02.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do TK o zbadanie zgodności m.in. z konstytucją uchwały Sądu Najwyższego skutkującej podważaniem kompetencji niektórych sędziów do orzekania i kwestionowaniem skuteczności wyroków wydanych z ich udziałem - poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller.


Podziel się:   Więcej

Wniosek premiera został skierowany do Trybunału 24 lutego. Premier wnosi w nim o zbadanie zgodności uchwały trzech izb SN m.in. z konstytucją RP oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, tj. Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Traktatem o Unii Europejskiej.

"Niezależnie od zastrzeżeń proceduralnych w stosunku do uchwały - które premier podniósł we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z 30 stycznia 2020 r. o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym - premier uznał, że z powodu stanu niepewności prawnej wprowadzonego przez tę uchwałę, konieczne jest, aby usunąć wszelkie wątpliwości i aby w sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, będący w polskim systemie prawnym tzw. sądem ostatniego słowa" - dodał rzecznik rządu.

Müller podkreślił, że zdaniem premiera SN naruszył konstytucyjną prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów na wniosek KRS, a także - jak dodał "z naruszeniem podstawowych reguł praworządności, przekraczając własne kompetencje - wydał de facto akt prawny o charakterze prawotwórczym".

Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności uchwały SN m.in. z konstytucją
– W opinii premiera rażącym naruszeniem konstytucji jest stworzenie przez uchwałę Sądu Najwyższego nowej, nieprzewidzianej żadnymi przepisami kategorii, przypominającej sędziego w stanie spoczynku od początku (ab initio), czyli sędziego pozbawionego możliwości orzekania od momentu powołania przez prezydenta - stwierdził rzecznik rządu.

Müller zaznaczył, że we wniosku premier zwrócił także uwagę, że zaskarżona uchwała SN wprowadza "bezpodstawne zróżnicowanie między sędziami sądów powszechnych a sędziami Sądu Najwyższego - oraz dodatkowo między sędziami poszczególnych izb Sądu Najwyższego". – Tego rodzaju różnicowanie między sędziami powołanymi w takiej samej procedurze przez prezydenta RP nie tylko nie ma żadnej podstawy prawnej, ale stanowi rażące naruszenie przez Sąd Najwyższy konstytucyjnej zasady równego dostępu obywateli do sądu – dodał rzecznik rządu.

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym skierowany do TK
„W ocenie premiera SN naruszył nie tylko konstytucję, ale też m.in. Traktat o UE”

W ocenie premiera Sąd Najwyższy naruszył nie tylko konstytucję, ale także przepisy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka – powiedział Piotr Müller

Chodzi o uchwałę trzech izb SN z 23 stycznia tego roku, dotyczącą nienależytej obsady składów sędziowskich, jeśli znajduje się w nim osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie.

– Wydając niekonstytucyjny akt o charakterze prawotwórczym, Sąd Najwyższy uniemożliwia de facto realizację konstytucyjnego i europejskiego standardu do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd w rozsądnym terminie, bez zbędnej zwłoki. Wprowadza też w sądownictwie stan niepewności wywołany wydaniem niekonstytucyjnych i nielegalnych, pozbawionych podstawy prawnej przepisów, do czego w europejskiej kulturze prawnej żaden sąd nie ma kompetencji – podkreślił rzecznik rządu.

– Wydając zaskarżoną uchwałę, Sąd Najwyższy postąpił wbrew wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., który zobowiązał Sąd Najwyższy do wzięcia pod uwagę wszelkich dostępnych informacji, a więc także konstytucyjnych kompetencji organów władzy państwowej, których poszanowanie wynika z zasady praworządności i demokracji wskazanej w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – dodał Müller.

Rzecznik rządu stwierdził, że zgodnie z konstytucją to do TK należy rola „sądu ostatniego słowa” w sprawach zgodności „wszystkich norm prawnych z aktami wyższego rzędu (konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz ustawami). "Rola ta wynika także z ugruntowanego od lat orzecznictwa samego Trybunału i jest analogiczna do praktyki prawnej ukształtowanej w wielu państwach Unii Europejskiej” – dodał.

Gersdorf kwestionuje zgodność pracy „nowych” sędziów SN z konstytucją i prawami człowieka
Premier wniósł do TK o zbadanie zgodności uchwały trzech izb SN m.in. z traktatem o UE

Premier Mateusz Morawiecki skierował do TK kolejny wniosek ws. uchwały trzech Izb SN. Wnosi o zbadanie zgodności tego aktu normatywnego z konstytucją RP, a także ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, m.in. Traktatem o Unii Europejskiej i Kartą Praw Podstawowych UE.

Z pierwszym wnioskiem do TK dot. uchwały SN z 23 stycznia premier zwrócił się pod koniec stycznia. Wniósł w nim o zbadanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego i ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie ukształtowanym przez uchwałę trzech Izb SN. W ocenie premiera uchwała ta została podjęta z naruszeniem przepisów.

Obecny, poszerzony wniosek - skierowany do Trybunału 24 lutego - został opublikowany w środę na stronie TK. Premier wnosi w nim dodatkowo o zbadanie zgodności uchwały z konstytucją RP oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, tj. Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Traktatem o Unii Europejskiej.

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych