zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Prezydent Andrzej Duda o instytucji skargi nadzwyczajnej

14:08, 18.06.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Bardzo mi zależy, żeby instytucja skargi nadzwyczajnej była istotnym elementem uzdrawiania polskiego wymiaru sprawiedliwości; liczba takich skarg wzrasta, co potwierdza diagnozę, że jest ogromne poczucie niesprawiedliwości - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.


Podziel się:   Więcej

Prezydent zabrał głos otwierając konferencję „Skarga nadzwyczajna - dotychczasowe doświadczenia i perspektywy”. - Konferencja służy temu, aby po pierwsze omówić ten czas, przez który instytucja skargi nadzwyczajnej funkcjonuje i jest pytanie, jak funkcjonuje, czy dobrze, czy źle, a kwestia druga, to jakie powinny być wnioski na przyszłość - powiedział prezydent Duda.

W konferencji biorą udział naukowcy, a także przedstawiciele m.in. Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokatury, radców prawnych, oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratorii Generalnej.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Obecnie przewiduje ona m.in. możliwość składania do SN takich skarg na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat. Skargi te rozpoznaje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

O tym, czy Lidia Staroń zostanie RPO może w Senacie zdecydować jeden głos
 
 
 
...
 
- Dla mnie jest sprawą oczywistą, że wprowadzanie tej instytucji skargi nadzwyczajnej było pewnym eksperymentem, który odbywał się z wielkim hukiem, żeby nie powiedzieć wrzaskiem niektórych środowisk oburzonych tym, że ktokolwiek może twierdzić, że jakiś prawomocny wyrok sądowy został w ogóle źle wydany i może być wydany z naruszeniem prawa - mówił prezydent Duda.

Jak dodał prezydent, gdy był jeszcze posłem „kiedy mieszkańcy Krakowa i mojego okręgu zorientowali się, że biuro posła Andrzeja Dudy, to jest biuro, które udziela de facto nieodpłatnych porad prawnych, to zrobiło się bardzo gęsto u nas i tych ludzi przychodziło bardzo wielu”. - Przede wszystkim przychodziło mnóstwo ludzi, którzy mieli ogromne poczucie skrzywdzenia - zaznaczył.

- Jeśli ktoś mnie pyta, skąd pan wie, że w Polsce ludzie uważają, że w Polsce wymiar sprawiedliwości źle działa i generalnie jest raczej poczucie niesprawiedliwości niż sprawiedliwości polskiego państwa w tym tego słowa znaczeniu, to ja mówię: no niestety z autopsji, sam miałem z tymi ludźmi do czynienia - zaznaczył prezydent.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
Jak dodał „bezmiar poczucia niesprawiedliwości i skrzywdzenia przez wymiar sprawiedliwości był gigantyczny i jest ogromny”. - Jeżeli ludzie mówią, że państwo jest niesprawiedliwe, to znaczy, że jest niesprawiedliwe i koniec i nie ma co z nimi specjalnie dyskutować, zwłaszcza jeśli mówią to gremialnie - powiedział prezydent Duda.

- Trzeba powiedzieć, że liczba skarg nadzwyczajnych, które są składane wzrasta. To tylko potwierdza diagnozę, która stała u podstaw ustanowienia skargi nadzwyczajnej, że jest ogromne poczucie niesprawiedliwości i ludzie tego ponownego rozpatrzenia potrzebują - ocenił prezydent.

Jego zdaniem „wbrew wszystkim tym, którzy byli i są przeciw, ja z dużą atencją podchodzę do tej instytucji (skargi nadzwyczajnej - PAP)”. - Bardzo mi zależy, żeby ta instytucja była i żeby ona była istotnym elementem uzdrawiania polskiego wymiaru sprawiedliwości - podkreślił prezydent Duda.

Prezydent złożył życzenia z okazji 80. urodzin Leszka Długosza
Skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli jest to konieczne „dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Ponadto skarga może być skierowana, jeśli orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka, i obywatela określone w konstytucji, narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym.

Według podstawowego przepisu zawartego dotychczas w ustawie o SN, skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia, a jeśli wcześniej od tego orzeczenia wniesiono kasację - w terminie roku od jej rozpoznania. Skargi takie - po rozpatrzeniu wniosków od obywateli - wnosić mogą Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także w zakresie swoich właściwości kilka innych podmiotów, np. Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy, prezes Prokuratorii Generalnej, prezes UOKiK lub Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jednak w ustawie o SN przewidziany został także przepis przejściowy, który dopuścił wnoszenie skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ponad 20 ostatnich lat - czyli od wejścia w życie konstytucji z 1997 r. Skargę na podstawie tego przepisu może wnieść jedynie Prokurator Generalny lub RPO.

Takie skargi można było pierwotnie wnosić w okresie trzech lat od wejścia w życie ustawy, czyli tylko do 3 kwietnia br. Jednak jeszcze wiele wniosków o złożenie takich skarg czeka na rozpatrzenie w Prokuraturze Krajowej i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z tym w tym roku uchwalono nowelizację będącą inicjatywą prezydenta, która wydłużyła termin na wnoszenie takich skarg o trzy lata - co oznacza, że upłynie on 3 kwietnia 2024 r.

Morawiecki w Katowicach: Pielęgnujecie pamięć o naszym wspaniałym malarzu Erwinie Sówce

Kalendarz transmisji

Październik 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
01-10-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych