zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Prezydent: jeśli chcemy budować państwo nowoczesne, kwestia usług społecznych musi mieć charakter szerszy

11:31, 11.12.2019;

Ustawa o centrum świadczenia usług społecznych była jedną z tych idei, która była przez nas traktowana jako jedno z najważniejszych zadań – powiedział prezydent Andrzej Duda otwierając w pałacu prezydenckim konferencję „Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość Polityki Społecznej”.


Podziel się:   Więcej

– Jeśli chcemy budować państwo prawdziwie nowoczesne, jeśli chcemy budować państwo, które w nowoczesny sposób służy obywatelowi, gdzie władza publiczna rzeczywiście ma odpowiadać na potrzeby obywatela, i ma być Polska również państwem, które będziemy mogli śmiało nazywać państwem obywatelskim, gdzie ta zasada subsydiarności, zasada pomocniczości będzie zasadą rzeczywiście funkcjonującą, to kwestia usług społecznych musi mieć charakter zdecydowanie szerszy niż tylko prosto pojmowana pomoc społeczna - oświadczył Duda.

Jak tłumaczył, pomoc społeczne, czyli wsparcie dla tych, którzy sobie nie radzą w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, „powinna być tylko wycinkiem pewnego bardzo szerokiego spektrum organizacji życia społecznego, życia publicznego, w której uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego właśnie wspierając w tym zakresie obywateli, a zarazem oferując obywatelom różne możliwości współuczestniczenia i aktywizacji w zakresie świadczenia usług o charakterze społecznym”.

– I temu mają służyć centra usług społecznych, to do tego właśnie sprowadza się ustawa, aby skoordynować wszelkie możliwości świadczenia usług wobec społeczeństwa, jakie mogą być realizowane na tym poziomie podstawowym, na poziomie tej jednostki samorządu terytorialnego jakim jest gmina - dodał Duda.
 
 
 
...
 
Centra Usług Społecznych

Centra Usług Społecznych to nowa inicjatywa Prezydenta RP, która ma na celu ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności.

1 stycznia wejdzie w życie „Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych”, dzięki czemu wsparcie będzie kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gmin, jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczeń usług społecznych zarówno do potrzeb mieszkańców gminy, jak również do własnych możliwości finansowych.