zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Prezydent: nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje

12:32, 30.07.2018;

– Bezpłatna pomoc prawna musi być finansowana w systemowy sposób z budżetu państwa – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Ustawa, autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy, zapewnia bezpłatne porady prawne wszystkim osobom, które zadeklarują, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnych usług prawniczych.


Podziel się:   Więcej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - której projekt przygotował i latem ubiegłego roku złożył w Sejmie prezydent Duda - nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Prezydent tłumaczył, że główną intencją nowelizacji ustawy było poprawienie dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak podkreślił, do tej pory katalog osób, które mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej był katalogiem zamkniętym, ponieważ ustawa wskazywała konkretne kategorie osób, którym nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona.

– Nowa ustawa powoduje odwrócenie, można powiedzieć, tego rozwiązania. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na to, aby otrzymać pomoc prawną normalną, na zasadach rynkowych, od radcy prawnego lub adwokata, czyli pomocy prawnej odpłatnej - mówił prezydent.

– Nie ma wydzielenia konkretnych kategorii osób, którym ta pomoc prawna może być udzielona, będzie ona udzielona każdemu, kto tej pomocy prawnej potrzebuje - dodał prezydent.

Rozszerzono zakres bezpłatnej pomocy prawnej. Sejm przyjął nowelę
 
 
 
...
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Prezydent zapowiedział, że zgodnie z ustawą zostaje wprowadzona nowa kategoria pomocy, którą będzie „nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”. Prezydent podkreślił, że ustawa jest otwarciem na funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

– To one będą te punkty poradnictwa obywatelskiego prowadziły, to one będą startowały w ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przez powiaty, w tym zakresie konkursach i to one – mam nadzieję – będą przede wszystkim tym zainteresowane – zaznaczył Andrzej Duda.

Jak wyjaśnił, poradnictwo to pomoc osobom, To pomoc osobom, które „znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, osobom, które są nieporadne, które nie są w stanie sobie poradzić z rozwiązaniem pewnych swoich życiowych problemów” W tym kontekście wymienił trzy elementy: problem zadłużenia, zakres spraw mieszkaniowych i zakres spraw społecznych.

Zgłaszającej się osobie „w przystępny sposób, w prostych słowach” zostanie udzielona porada prawna i czynna pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, które będą prowadzić do rozwiązania jej problemów.

Prezydent zaznaczył, że tego rodzaju poradnictwo jest prowadzone od dziesięcioleci, jednak na innych zasadach. – Chodzi o to, że poprzez uregulowanie będą wprost skierowane środki finansowe z budżetu państwa na udzielanie takiego właśnie poradnictwa, a więc będzie ono expresis verbis finansowane ze środków publicznych, a jeśli tak to musi znajdować się ono pod pewną kontrolą i reglamentacją - powiedział Duda.

– Stąd zapisane jest to w ustawie, będą ogłaszane konkursy, będą się zgłaszały podmioty, które będą weryfikowane, czy mają odpowiednich fachowców, którzy tego poradnictwa mogą udzielać i oczywiście będzie sformalizowana także kategoria doradców obywatelskich – dodał prezydent. Jak zaznaczył doradcy będą mieli obowiązek ukończenia odpowiedniego kursu w zakresie porad obywatelskich oraz brania udziału w kursach doszkalających prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
Nieodpłatna mediacja

Jedną ze zmian będzie także nieodpłatna mediacja, która będzie dotyczyła przede wszystkim rozwiązania sporów poza sądem. Takie kwestie – zdaniem prezydenta – są przede wszystkim uzasadnione w sprawach rodzinnych np. opieki nad dzieckiem czy kontaktów z dzieckiem.

Prezydent wyjaśnił, że organizacje pozarządowe świadczące nieodpłatną pomoc prawną, będą zobowiązane do przeprowadzenia akcji edukacyjnych.

Nieodpłatna mediacja „zmierza także do odciążenia sądów” – podkreślił prezydent. – Nie każda sprawa musi trafić do sądów, być może uda się ją rozwiązać właśnie poprzez mediację, która ma charakter pozasądowy, która nie prowadzi do wszczęcia postępowania sądowego a rozwiązuje problem – powiedział Duda.
Udaje się zakończyć pewien etap tworzenia w Polsce przyjaznego państwa

Prezydent Duda przypomniał, że w sierpniu 2015 r. Sejm uchwalił pierwszą ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która rozpoczęła etap „formalnego, zorganizowanego prawnie udzielania nieodpłatnej pomocy”.

– Ta ustawa, którą przygotowałem w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami samorządowymi, stanowi pewną refleksję nad dwoma latami funkcjonowania tych przepisów: gdzie funkcjonowały one dobrze, gdzie były luki, gdzie były problemy, gdzie były rozbieżności interpretacyjne, które np. powodowały, że w różnych powiatach różne podmioty świadczące tę nieodpłatną pomoc prawną działały w różny sposób, a w efekcie – gdzie ten dostęp do pomocy prawnej był dla obywatela większy, a gdzie mniejszy – mówił prezydent. Jak zaznaczył, „takich punktów był szereg”.

– Bardzo się cieszę, że udaje nam się dzisiaj zakończyć pewien etap w procesie tworzenia w Polsce warunków, które można określać jako przyjazne państwo, państwo, które wyciąga rękę do obywatela, państwo, które rzeczywiście pomaga obywatelowi – oświadczył Duda.

Kalendarz transmisji

Styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych