zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Prezydent podpisał nowelę ustawy o akcyzie. Jej cel to wyeliminowanie nieprawidłowości

18:29, 08.04.2021;   autor: akune;   źródło: PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; jej główny cel to wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych – informuje w czwartkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.


Podziel się:   Więcej

„Głównym celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami” – tłumaczy Kancelaria Prezydenta RP.

Dodano, że nowelizacja implementuje także postanowienia zmian unijnych dyrektyw w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d'Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania przepisów UE. br/>
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą m.in.: instytucji wiążącej informacji akcyzowej; zasad opodatkowania suszu tytoniowego; warunków, które muszą być spełnione przy korzystaniu ze zwolnień od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w leśnictwie.


Poprawka ws. podatku akcyzowego. Solidarna Polska i Porozumienie głosowali inaczej niż PiS
Nowela określa także warunki niezbędne dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi oraz zawiera katalog przesłanek uzasadniających wydanie określonych decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego. br/>
Nowe przepisy odnoszą się również do zwolnienia podmiotu prowadzącego skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, a także zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej. Regulują też zasady opodatkowania akcyzą obrotu samochodami osobowymi. br/>
Do najistotniejszych zmian dotyczących pozostałych ustaw zaliczono zmiany w opłatach uiszczanych na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi czy penalizację nowych czynów oraz zmiany kar w Kodeksie karnym skarbowym.


Sejm odrzucił większość senackich poprawek do tzw. pakietu akcyzowego
Poza tym wskazano na modyfikację zasad badania olejów napędowych wprowadzanych do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzonych w stacjach zakładowych, zmiany dotyczące tzw. opłaty cukrowej, przedłużenie terminów do realizacji niektórych obowiązków ciążących na podatnikach podatków dochodowych w związku z pandemią.

Zgodnie z nowelą minister finansów zyskał upoważnienie do przekazania rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej uprawnionym jednostkom samorządu terytorialnego w terminach wcześniejszych niż określone w ustawie.

Rozszerzono także wykaz przedmiotów opłaty skarbowej o dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego albo samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.


Komisja przeciwna większości senackich poprawek do tzw. pakietu akcyzowego
Nowela zawiera także zmiany dotyczące postępowań w sprawie nadania numeru schematu podatkowego oraz dotyczące systemu informatycznego prowadzonego przez prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., ale – jak zaznaczono – część przepisów wchodzi w życie w innych terminach, tj. z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.; dniem następującym po dniu ogłoszenia; po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 1 lipca 2021 r.; 1 stycznia 2022 r.; 1 lipca 2022 r.


Senat zgłosił poprawkę opóźniającą wejście w życie tzw. pakietu akcyzowego

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
23-04-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych