zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Prezydent podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

20:11, 08.04.2021;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Nowelizacja wdraża unijną piątą dyrektywę AML.


Podziel się:   Więcej

Dyrektywa AML poprzez modyfikacje unijnych regulacji ma zwiększyć transparentność przepływów finansowych, a co za tym idzie ma zwiększyć skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Nowelizacja implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Precyzuje też listę instytucji obowiązanych, do której dodaje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Do ustawy dodano przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro – bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.


Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Sejm przyjął poprawki Senatu
Przepisy uszczegóławiają też definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają ponadto zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Ustawa precyzuje też zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.

Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a także dostawców kont waluty wirtualnej.

Jak podała KPRP, ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej statystyk, uszczegółowienia zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, które wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.


Rząd zajmie się projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Przepisy dotyczące m.in. mechanizmów weryfikacji danych oraz przepisy w zakresie działalności regulowanych na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych – wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekaże krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Komisji Europejskiej, państwom członkowskim oraz europejskim urzędom nadzoru, po akceptacji Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.


Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowela podpisana

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
23-04-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych